مقتل الحسين (ع) از مدينه تا مدينه

آيت الله سيد محمد جواد ذهنى تهرانى (ره)

- فهرست -


مقدمه
فصل اول : تاريخ ولادت با سعادت حضرت امام حسين (عليه السلام) و وقايع مربوط به آن و احاديثى كه در اين باب وارد شده
كيفيت وقوع ولادت آن حضرت
قصه فطرس ملك و شفاء يافتنش
فصل دوم : فهرست ترجمه حال حضرت امام حسين (عليه السلام)
القاب آن حضرت
كنيه آن حضرت
مدت عمر آن حضرت
همسران آن حضرت
فرزندان آن حضرت
روز و ماه شهادت آن حضرت
سال شهادت و محل آن
مدت امامت
فصل سوم : ذكر مناقب و فضائل و خصائص حضرت امام حسين (عليه السلام)
فصل چهارم : چگونگى بيعت گرفتن معاويه از مردم براى يزيد
رفتن معاويه به مدينه و ملاقاتش با خامس آل عبا (عليه السلام)
كلام نورالدين مالكى در فصول المهمه
مردن معاويه و سلطنت يزيد
صورت وصيت نامه معاويه با يزيد عليه اللعنة
نشستن يزيد به جاى معاويه و سخنرانى او در مسجد دمشق
آغاز بيدادگرى يزيد بن معاويه و ارسال نامه‏اش به مدينه
متن نامه يزيد بيدادگر به وليد بن عتبه
مشورت نمودن وليد بن عتبه با مروان حكم به نامه يزيد
گريختن عبدالله بن زبير به طرف مكه و گرفتار شدن عبدالله بن مطيع
شكايت حضرت امام حسين بر سر روضه منور رسول خدا (صلى الله عليه و آله و سلم) از جفاى امت
آغاز حركت سيد مظلومان (عليه السلام) از مدينه منوره به مكه معظمه
وصيت نامه امام مظلوم (عليه السلام). به برادرشان محمد بن حنفيه
گفتگوى عبدالله بن عباس با سيد مظلومان و رأى خود را بيان نمودن
گفتگوى عبدالله بن عمر با سيد مظلومان و اظهار رأى خود محضر آن جناب
گفتگوى امام با عليا مخدره‏ام سلمه رضوان الله عليها
گفتگوى عمربن على بن ابيطالب با امام مظلوم صلوات الله و سلامه عليه
فصل پنجم : حركت سيد مظلومان (عليه السلام) از مدينه منوره به مكه معظمه
گفتار مرحوم حاج ميرزا رفيع گرمرودى در كتاب ذريعة النجاة
ملاقات جابر بن عبدالله الانصارى با سيد مظلومان (عليه السلام) هنگام خروج آن حضرت از مدينه
خروج سيد مظلومان (عليه السلام) از مدينه به همراهى اهل بيت و تعدادى از مردان و شمارش عدد آنها
مقاله صاحب بيت الاحزان
حركت از مدينه به طرف مكه
نامه دادن اهل كوفه براى حضرت خامس آل عبا (عليه السلام)
نوشتن امام (عليه السلام) جواب نامه اهل كوفه را و فرستادن حضرت مسلم بن عقيل را با آن
فصل ششم : ترجمه مختصرى از احوالات جناب حضرت مسلم بن عقيل (سلام الله عليه)
نامه نوشتن حضرت خامس آل عبا (عليه السلام) براى اشراف بصره و دعوت ايشان براى نصرت خود
رسيدن نامه خامس آل عبا (عليه السلام) بدست يزيد بن مسعود نهشلى و سخنرانى وى براى اشراف
جواب حضار در انجمن
جواب نامه خامس آل عبا (عليه السلام) به وسيله يزيد بن مسعود
فصل هفتم : حركت حضرت مسلم بن عقيل به جانب كوفه
وداع جناب مسلم بن عقيل (سلام الله عليه) با سلطان سرير ولايت خامس آل عبا صلوات الله و سلامه عليه
رفتن حضرت مسلم بن عقيل (عليه السلام) به كوفه از طريق مدينه منوره
ورود حضرت مسلم (سلام الله عليه) به كوفه و وقايع و حوادث در آن
سخنرانى برخى از اعيان و اشراف كوفه در حضور جناب مسلم بن عقيل (سلام الله عليه)
كلام مرحوم صدرالدين قزوينى در كتاب رياض القدس در توصيف حضرت مسلم بن عقيل (سلام الله عليه)
سخنرانى حاكم كوفه (نعمان بن بشير) در مسجد و اجتماع مردم
حركت ابن زياد از بصره به سمت كوفه
ورود عبيدالله بن زياد ملعون به كوفه و وقايع و حوادث بعد از آن
جار زدن جارچى و اجتماع مردم در مسجد كوفه
انتقال حضرت مسلم بن عقيل از خانه مختار به منزل هانى و راه يافتن معقل به آن جا
مقاله مرحوم شاهزاده فرهاد ميرزا در كتاب قمقام زخار
گرفتار شدن عبدالله بن يقطر بدست مالك بن يربوع و كشته شدنش بفرمان ابن زياد
گرفتار شدن هانى بن عروه بدست عبيدالله بن زياد
مقاله ملا حسين كاشفى در روضة الشهداء
مقاله مرحوم صدرالدين قزوينى راجع به وقايع بعد از گرفتارى هانى
خروج حضرت مسلم بن عقيل (عليه السلام) در كوفه و محاصره دارالاماره
رفتن مسلم به مسجد و پراكنده شدن مردم بعد از تمام شدن نماز و غربت جناب مسلم
كيفيت خروج حضرت مسلم بن عقيل (عليه السلام) به نوشته ملا حسين كاشفى در روضة الشهداء
گرفتار شدن حضرت مسلم بن عقيل (عليه السلام) بدست اوباش كوفه
زبانحال جناب مسلم در خانه طوعه
مشاجره بين مسلم بن عقيل (سلام الله عليه) و ابن زياد مخذول در بارگاه
وصيت كردن جناب مسلم بن عقيل
شهادت مسلم بن عقيل (سلام الله عليه)
شهادت هانى بن عروه بدست اراذل و اوباش عبيدالله بن زياد ملعون
فرستادن ابن زياد سر مسلم بن عقيل و هانى را به شام نزد يزيد پليد
شرح ماجراى دو طفلان حضرت مسلم بن عقيل (سلام الله عليه)
مقاله مرحوم صدرالدين واعظ قزوينى در كتاب رياض القدس
واقعه دو طفلان مسلم به نقل مرحوم صدوق
واقعه دو طفلان حضرت مسلم بن عقيل (سلام الله عليه) به نقل مرحوم ملا حسين كاشفى در كتاب روضة الشهداء
فصل هشتم : حركت حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) از مكه معظمه به طرف عراق
كسانى كه حضرت امام حسين (عليه السلام) را از خروج مكه و رفتن به كوفه منع كرده‏اند
مقاله صاحب الفتوح ترجمه تاريخ اعثم كوفى
آغاز حركت حضرت امام حسين (عليه السلام) از مكه به طرف عراق
رسيدن موكب همايونى به تنعيم و شرح حوادث در آنجا
رسيدن موكب همايونى به وادى صفاح و ملاقات فرزدق با آن حضرت
رسيدن موكب همايون به وادى ذات عرق و ملاقات بعضى با آن حضرت
نقل رياشى عليه الرحمه
رسيدن موكب همايون به وادى ثعلبيه و خواب ديدن آن حضرت
گماردن ابن زياد مخذول حصين بن نمير تميمى را بر قادسيه و بستن آن ملعون طرق و راهها را
رسيدن موكب همايون به وادى حاجر و نامه فرستادن آن حضرت به اهل كوفه و گرفتار شدن حامل نامه
علت انشاء نامه و مضمون آن
حركت موكب همايون از حاجر به طرف عراق و ملاقات عبدالله بن مطيع با آن حضرت
رسيدن موكب همايونى به منزل ذرود و ملاقات زهير بن القين با آن سرور
رسيدن خبر شهادت جناب مسلم بن عقيل (سلام الله عليه) به سمع امام (عليه السلام) در منزل ثعلبيه
زبانحال دختر جناب مسلم بن عقيل در شهادت پدر و آرام كردن امام (عليه السلام) او را
اختلاف آراء در تعيين محلى كه خبر شهادت مسلم بن عقيل به حضرت داده شد
وقايعى كه در منزل ثعلبيه اتفاق افتاده
رسيدن موكب همايونى به منزل زباله و آنچه در آن مكان واقع شد
رسيدن موكب همايونى به قصر بنى مقاتل و ملاقات حضرت با عبيدالله بن حر جعفى
روايت ابن قولويه قمى در كامل الزيارات
ملاقات كردن امام (عليه السلام) با حربن يزيد رياحى و رد و بدل شدن مكالمات بين طرفين
آراء در چگونگى مواجه شدن حر بن يزيد رياحى با سرور آزادگان حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)
رسيدن موكب همايونى به منزل قطقطانيه و برداشتن امام (عليه السلام) بيعت خود را از صحابه
سخت گرفتن حر بن يزيد رياحى كار را بر امام (عليه السلام) و تعقيب نمودنش اردوى حضرت و رها نكردنش ايشان را
خبر دادن پاره‏اى از روايات به اينكه قاتل حضرت امام حسين (عليه السلام) عمر بن سعد ملعون مى‏باشد
حديث دير راهب و ميزان عذاب عمر بن سعد ملعون در آخرت
مجلس آراستن ابن زياد و پيشنهاد نمودن قتل امام حسين (عليه السلام) را با سران خود
كيفيت پذيرفتن عمر بن سعد ملعون قتل مولى الكونين حضرت امام حسين (عليه السلام) را مطابق نقل مشهور
ممانعت لشگر ابن زياد از مراجعت اردوى كيوان شكوه به مدينه منوره
كسانى كه امام (عليه السلام) از ايشان طلب يارى كردند
فصل نهم : رسيدن اردوى كيوان شكوه به زمين پر بلاء يعنى كربلاء و وقايع و حوادث در آن تا شب عاشوراء
مقاله ابو مخنف در مقتل
اشعار مرحوم سيد على مداح در فضيلت زمين كربلاء
وقايع روز اول ورود حضرت امام حسين (عليه السلام) (دوم محرم) به سرزمين پر بلاء كربلاء
وقايع روز سوم محرم و روزهاى بعد تا شب عاشوراء در كربلاء پر بلا
نام سرداران و ترتيب حركت و ورودشان به سرزمين كربلاء
مقاله مرحوم حائرى در معالى السبطين
وارد شدن عمر بن سعد به سرزمين كربلاء و قاصد فرستادنش نزد امام (عليه السلام)
نامه عمر بن سعد ملعون به اين زياد مخذول
جواب ابن زياد از نامه عمر بن سعد
مقاله صاحب تبرالمذاب و ملاقات امام (عليه السلام) با عمر بن سعد ملعون
مقاله مرحوم واعظ قزوينى در رياض القدس
نامه نوشتن عمر سعد لعين به ابن زياد نانجيب
مقاله ابو مخنف در مقتل و گزارش وقايع در كربلاء بوسيله خولى بن يزيد اصبحى ملعون
واقعه روز هفتم محرم و بستن آب را عمر سعد ملعون بر اردوى كيوان شكوه
مقاله صاحب كتاب عمدةالطالب
موعظه كردن برير بن خضير همدانى عمر سعد را
استنصار حبيب بن مظاهر از طائفه بنى اسد
ملاقات حضرت امام حسين (عليه السلام) با عمر سعد ملعون بين دو لشگر و پند دادن آنجناب باو
مقاله ابن جوزى در تذكره
روز تاسوعا و وقايع در آن
خواندن شمر ملعون امان نامه ابن زياد را براى اولاد ام البنين
هجوم آوردن لشگر كفرآئين عمر سعد ملعون و مهلت خواستن امام (عليه السلام) از ايشان
مقاله مرحوم حاج فرهاد ميرزا در كتاب قمقام زخار
واقعه جانگداز عصر و غروب روز تاسوعاء
فصل دهم : در توصيف شب عاشوراء
شب عاشوراء و وقايع در آن
اظهار وفادارى حضرت قمر بنى هاشم (سلام الله عليه) به امام (عليه السلام)
اظهار وفادارى عبدالله بن مسلم بن عقيل به امام (عليه السلام)
اظهار وفادارى نمودن مسلم بن عوسجه به امام (عليه السلام)
اظهار وفادارى زهير بن قين به امام (عليه السلام)
اظهار وفادارى بشيربن عمرو خضرمى به امام (عليه السلام)
ملحق شدن سى و دو نفر از لشگر عمر بن سعد ملعون به لشگر حضرت امام حسين (عليه السلام) در شب عاشوراء
دميدن فجر روز عاشوراء و نماز صبح امام (عليه السلام) با اصحاب عاليمقام
روشن شدن صبح روز پر بلاء عاشوراء و صف آرائى امام (عليه السلام) در مقابل لشگر كفرآئين عمر سعد ملعون
عدد لشگريان امام (عليه السلام) و آراء در آن
مقاله مرحوم صدر قزوينى در حدائق الانس
ذكر اسامى ياوران حضرت امام حسين (عليه السلام)
اسامى بنى هاشم و منسوبين امام (عليه السلام)
اسامى ياوران حضرت از غير بنى هاشم
صف آرائى عمر بن سعد ملعون در مقابل امام حسين (عليه السلام)
فرستادن امام (عليه السلام) برير را ميان دو لشگر به منظور نصيحت كردن و موعظه نمودن دشمن
محاصره كردن دشمن اردوى امام (عليه السلام) را
خطبه خواندن و موعظه نمودن حضرت ابى عبدالله الحسين (عليه السلام)
مقاله صاحب بيت الاحزان و مناجات امام (عليه السلام) بين دو لشگر
اتمام حجت نمودن حضرت با آن قو شقى و پليد
استنصار حضرت امام (عليه السلام) و آمدن فرشتگان به يارى آن جناب و قبول نكردن حضرتش
استغاثه امام (عليه السلام) و منقلب شدن حر بن يزيد رياحى و توبه نمودنش و ملحق شدن آن با سعادت به اردوى كيوان شكوه
آغاز جنگ و نبرد بين لشگر كفر و ايمان
اسامى كسانى كه در حمله اول شهيد شدند
صف آرائى دوم و حمله مكرر لشگر كفرآئين به لشگر امام (عليه السلام)
به ميدان رفتن حر بن يزيد رياحى و موعظه كردن آن قوم مكار را
فرستادن حر بن يزيد رياحى فرزند خود را به جنگ لشگر كفرآئين و شهادت آن نوجوان (1)
مبارزه نمودن شير بيشه شجاعت حر بن يزيد رياحى عليه الرحمه بين دو لشگر و شهادت آن نامدار (2)
ميدان دارى جناب حر بن يزيد رياحى به بيان مرحوم ملا حسين كاشفى
شهادت مصعب بن يزيد رياحى (3)
مقاله مرحوم صدر قزوينى و ميدان دارى حر بن يزيد رياحى عليه الرحمه
شهادت عروه غلام حر بن يزيد رياحى عليه الرحمه (4)
اتمام حجت نمودن امام (عليه السلام) بر لشگر عمر سعد و مخير نمودن ايشان را بين يكى از سه امر
مبارزه سامر ازدى و كشته شدنش به دست زهير بن حسان اسدى و شهادت آن نامدار (5)
به ميدان رفتن عبدالله بن عمير و به شهادت رسيدن آن دلير نامدار (6)
شهادت برير بن خضير همدانى (7)
روايت ديگر در تعيين قاتل جناب برير بن خضير همدانى
توصيف وهب بن عبدالله بن حباب كلبى و شهادت آن نوجوان (8)
شهادت عمرو بن خالد (9)
شهادت خالد بن عمرو بن خالد (10)
شهادت سعد بن حنظله تميمى (11)
شهادت عمير بن عبدالله مذحجى (12)
شهادت حماد بن انس (13)
شهادت وقاص بن عبيد (14)
شهادت شريح بن عبيد (15)
مبارزه هلال بن نافع بجلى و شهادت آن نامدار (16)
مبارزه نافع بن هلال بجلى مرادى بين دو لشگر و شهادت آن نامدار صف شكن (17)
طرح مغلوبه كردن جنگ بواسطه عمرو بن حجاج و تصديق نمودن عمر بن سعد اين طرح را
رشادتهاى مسلم بن عوسجه در ميدان كارزار و شهادت آن بزرگوار (18)
شهادت پسر جناب مسلم بن عوسجه (19)
شرح وقوع حملات لشگر كفرآئين به سپاه كيوان شكوه امام (عليه السلام) قبل از ظهر روز عاشوراء
ظهر روز عاشوراء و آنچه در آن وقت واقع شد
شهادت سردار دست چپ حبيب بن مظاهر اسدى (20)
مقاله مرحوم ملا حسين كاشفى در كتاب روضةالشهداء
مبارزه سردار دست راست زهير بن قين بجلى
نماز خواندن امام (عليه السلام) با اصحاب و شهادت سعيد بن عبدالله (21)
مقاله مرحوم صدر قزوينى در كتاب حدائق الانس
شهادت دو برادر بنامهاى عبدالله غفارى و عبدالرحمن غفارى (22 و 23)
مبارزه زهير بن قين و شهادت آن دلير (24)
مبارزت دلير كم نظير و شهادت طرماح بن عدى (25)
شهادت عبدالرحمن بن عبدالله يزنى (26)
شهادت يحيى بن سليم مازنى (27)
شهادت مالك بن انس بن مالك (28)
شهادت عمرو بن مطاع (29)
شهادت قيس بن منبه (30)
شهادت عمرو بن قرظه انصارى (31)
تحريص امام (عليه السلام) اصحاب را بر جهاد و شهادت حنظلة بن سعد شيبانى (32)
شهادت حجاج بن مسروق (33)
آمدن هاشم بن عتبه به مدد امام (عليه السلام) و شهادت آن جوانمرد (34)
شجاعت فضل بن على (عليه السلام) و شهادت آن بزرگوار (35)
شهادت جنادة بن الحارث الانصارى (36)
شهادت عمرو بن جنادة (37)
شهادت معلى بن المعلى (38)
شهادت معلى بن حنظلة الغفارى (39)
شهادت جابربن عروة الغفارى (40)
شهادت انيس بن معقل (41)
شهادت على بن مظاهر اسدى (42)
شهادت داود بن مالك (43)
شهادت يزيد بن شعشاء (44)
شهادت ابو عمرو النهشلى (45)
شجاعت شوذب غلام با اخلاص عابس بن شبيب شاكرى و شهادت آن با سعادت (46)
شجاعت و شهادت شير بيشه پر دلى عابس بن شبيب شاكرى (47)
شهادت جون غلام ابى ذر غفارى (48)
شهادت حريره غلام (49)
شهادت يزيد بن مهاجر جعفى (50)
شهادت سيف بن حارث و مالك بن عبد سريع (51 و 52)
شهادت سويد بن عمرو بن ابى المطاع (53)
شهادت احمد بن محمد هاشمى (54)
شهادت نه نفر از غلامان و چاكران امام (عليه السلام)
مبارزت و شهادت غلام ترك (55)
وداع جوانان بنى هاشم با يكديگر
مقاله مرحوم واعظ قزوينى
اختلاف آراء در اينكه اول شهيد از بنى هاشم چه كسى بوده
اذن جهاد خواستن حضرت على اكبر از پدر بزرگوارش
زبانحال ليلى مادر على اكبر (سلام الله عليه)
زبانحال على اكبر در پاسخ مادر
زبانحال على اكبر در پاسخ مادر
ميدان رفتن شاهزاده والاتبار على اكبر (سلام الله عليه)
مقاله مرحوم طريحى در منتخب و شهادت شاهزاده حضرت على اكبر (سلام الله عليه)
آمدن امام (عليه السلام) بر بالين شاهزاده على اكبر و حمل نعش آن جوان بواسطه جوانان بنى هاشم
شكايت امام (عليه السلام) از بى وفائى دنيا در مرگ شاهزاده على اكبر
شهادت يكى از اطفال امام (عليه السلام) بر سر نعش على اكبر (سلام الله عليه)
شهادت عبدالله بن مسلم بن عقيل و ساير آل عقيل
شهادت جعفر بن عقيل رحمة الله عليه
شهادت عبدالرحمن بن عقيل رحمة الله عليه
شهادت محمد بن ابى سعيد بن عقيل
شهادت موسى بن عقيل
شهادت اولاد جعفر بن ابيطالب (عليه السلام)
شهادت محمد بن عبدالله بن جعفر
شهادت عون بن عبدالله بن جعفر
شهادت اولاد حضرت امام مجتبى (عليه السلام)
مبارزت عبدالله بن الحسن و شهادت آن جوان با سه تن از غلامان
آوردن حضرت قاسم بن الحسن (عليه السلام) محضر مبارك حضرت امام حسين (عليه السلام) جهت گرفتن اذن
عقد نمودن امام (عليه السلام) دختر خود را براى شاهزاده حضرت قاسم در روز عاشوراء
مقدمات ميدان رفتن شاهزاده قاسم (عليه السلام)
مبارزه و شجاعت و شهامت حضرت شاهزاده قاسم
كشته شدن ازرق شامى بدست شاهزاده قاسم
گريستن امام (عليه السلام) بر سر نعش قاسم
اشعار مرحوم جودى در شهادت شاهزاده گلگون كفن حضرت قاسم بن حسن (عليه السلام)
شهادت احمد بن حسن مجتبى (عليه السلام)
شهادت ابوبكر بن حسن مجتبى (سلام الله عليه)
به ميدان رفتن حسن مثنى و زخمى و مدهوش شدنش در بين كشتگان و به اسارت در آمدنش
مبارزات و شهادت فرزندان اميرالمومنين عليها السلام گرفتارى و شهادت ابوبكر بن على (عليه السلام)
شهادت عمر بن على (عليه السلام)
شهادت عثمان بن على (عليه السلام)
شهادت عون بن على (عليه السلام)
شهادت جعفر بن على (عليه السلام)
شهادت عبدالله بن على (عليه السلام)
شهادت محمد بن عباس (سلام الله عليه)
شرح شهادت اشجع ناس صاحب لواء حضرت سيدالشهداء (سلام الله عليه) قمر بنى هاشم حضرت ابوالفضل العباس صلوات الله و سلامه عليه
روايت اول و نقل مرحوم شيخ مفيد
روايت دوم و نقل ابن شهر آشوب و مجلسى رحمة الله عليهما
روايت سوم و نقل مرحوم شيخ طريحى در منتخب
روايت چهارم طبق نقل ابو مخنف و مرحوم طريحى در منتخب
اشعار مرحوم سيد مداح در بيان شهادت قمر بنى هاشم (سلام الله عليه)
وحدت امام همان حضرت ابى عبدالله الحسين (عليه السلام) و مهياى جهاد شدن آن سرور
وداع اول حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) با اسيران دشت كربلاء و اهل حرم
سخنان امام (عليه السلام) با عمر بن سعد ملعون
كلام مرحوم صدر قزوينى و وداع حضرت امام حسين (عليه السلام) با حضرت امام زين العابدين (عليه السلام)
شهادت ولى اكبر حضرت على اصغر (سلام الله عليه)
روايت اول در شهادت شاهزاده على اصغر (سلام الله عليه)
روايت دوم در شهادت شاهزاده على اصغر (عليه السلام)
زبانحال شهربانو در شهادت فرزندش
مقاله عليين و ساده مرحوم فاضل دربندى
مقاله مرحوم طبرسى در احتجاج
مقاله مرحوم شيخ جعفر شوشترى در خصائص
اشعار مرحوم سيد مداح راجع به شهادت حضرت على اصغر
اشعار مرحوم جودى در زبانحال امام (عليه السلام) با حضرت على اصغر (سلام الله عليه)
آمدن جنيّان به يارى امام غريب (عليه السلام)
اتمام حجت نمودن حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) با لشگر كفرآئين كوفه و شام
رجز خواندن امام (عليه السلام) و كشتن جمعى از كافران را
در بيان مبارزه حضرت خامس آل عبا (عليه السلام) با لشكر كوفه و شام و شجاعت آن جناب
پيمان شكنى عمر بن سعد ملعون
ضعف امام (عليه السلام) از جهاد
وداع دوم حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) با اسيران دشت كربلاء و اهل حرم
وداع حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) با سيد سجاد حضرت زين العابدين (سلام الله عليه)
روايت محمد بن مسلم از حضرت امام صادق (عليه السلام)
ظهور شجاعت و بروز رشادت از مولى الكونين حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام)
شهادت عبدالله بن الحسن المجتبى (سلام الله عليه)
در بيان سقوط امام (عليه السلام) از اسب و آراء ارباب مقاتل در آن
اختلاف در نحوه سقوط امام (عليه السلام) از اسب بر روى زمين
اضطراب و استغاثه عليا مخدره حضرت زينب كبرى (سلام الله عليها)
حمايت ذوالجناح از امام (عليه السلام)
آمدن ذوالجناح به در خيام بانوان
اقدام نفرات لشگر كفرآئين عمر بن سعد براى كشتن حضرت امام حسين (عليه السلام)
جسارت‏هاى لشگر كفرآئين عمر سعد ملعون به ساحت مقدس امام (عليه السلام) و خيام محترمات
شهيد نمودن حضرت امام (عليه السلام) را و اختلاف در اينكه قاتل آن امام همام كيست
كيفيت كشتن شمر ملعون امام (عليه السلام) را
كشتن شمر ملعون حضرت ابا عبدالله الحسين (عليه السلام) را به روايت مرحوم علامه مجلسى
به نيزه زدن شمر ملعون سر مطهر سيدالشهداء (عليه السلام) را و تكبير گفتن لشگر كفرآئين عمر بن سعد ملعون
غارت كردن كفار كوفه و شام لباس‏هاى حضرت سيدالشهداء (سلام الله عليه) را
آمدن ذوالجناح به خيام حرم و اجتماع بانوان محترمه به دور آن حيوان
زبانحال حضرت سكينه خاتون عليها السلام با ذوالجناح
شرح مآل پر ملال ذوالجناح
اسب تاختن اولاد زنا بر بدن مبارك سيدالشهداء (سلام الله عليه)
غارت كردن لشگر كفرآئين عمر سعد ملعون خيام اهل اهل بيت‏را
نقل مرحوم مفيد در ارشاد
آتش زدن لشگر كفرآئين پسر سعد ملعون خيمه‏هاى بانوان و مخدرات را
فصل يازدهم : وقايع هولناك شب يازدهم
1 - رحلت دو تن از اطفال اهل اهل بيت‏عليهم السلام
2 - بريدن ساربان انگشتان دست امام (عليه السلام) را و شرح بدمال آن ستمگر غدار
3 - فرار نمودن پسران جعفر طيار از اردوى كفرآئين عمر بن سعد ملعون
4 - حمل سر مطهر امام (عليه السلام) به كوفه خراب و بيتوته سر مقدس در خانه حامل رأس لعنة الله عليه
نقل مشهور در حمل سر مطهر امام (عليه السلام)
نقل كلام مرحوم مفيد در ارشاد
نقل كلام مرحوم سيد در لهوف
نقل كلام مرحوم ملا حسين كاشفى در روضه
نقل كلام مرحوم محدث قمى در منتهى الامال
نقل غير مشهور در حمل سر مطهر امام (عليه السلام)
رأى واقدى و نقل عبارت تبرمذاب
رأى صاحب كتاب مطالب السؤل
فرمان عمر بن سعد ملعون به قطع سرهاى شهداء و فرستادن آن‏ها را به نزد پسر زياد
فصل دوازدهم : خروج لشگر كفرآئين عمر سعد از كربلاء و حركت دادن اهل بيت پيغمبر (صلى الله عليه و آله و سلم) را به كوفه خراب
عبور دادن اهل اهل بيت‏از كنار قتلگاه
نوحه سرائى حضرت زينب سلام الله عليها و وداع آن خاتون با جسد مطهر امام تشنه كام (سلام الله عليه)
اشعار مرحوم محتشم در بيان زبانحال عليا مخدره حضرت زينب خاتون سلام الله عليها هنگام عبور از قتلگاه
اشعار مرحوم جودى در بيان زبانحال سكينه خاتون با جسد مطهر امام (عليه السلام)
فصل سيزدهم : دفن ابدان طاهره شهداء عليهم السلام
آمدن حضرت زين العابدين (عليه السلام) بر سر اجساد مطهره شهداء و راهنمائى نمودن آن جناب بنى اسد را
فصل چهاردهم : وارد شدن اهل بيت سيدالشهداء عليهم السلام به كوفه خراب
در شرح برخى از احوالات اهل اهل بيت‏اطهار عليهم السلام در ورود به كوفه خراب
حكايت زن كوفى و متأثر واقع شدنش از مشاهده احوال اهل اهل بيت‏عليهم السلام
نقل خطبه‏هاى اهل بيت‏عليهم السلام در كوفه خراب از كتاب قمقام شاهزاده فرهاد ميرزا رحمة الله عليه
نقل مسلم گچكار در شهر كوفه
مقاله مرحوم صدر قزوينى در حدائق الانس و منزل دادن اسيران را در زندان كوفه خراب
آمدن عمر بن سعد ملعون نزد پسر زياد مخذول و بى اعتنايى كردن ابن زياد به آن بدعاقبت
احضار ابن زياد پليد اهل اهل بيت‏امام (عليه السلام) را از زندان به مجلس خود و سخن گفتن با ايشان
جسارت و اذيت‏هاى پسر زياد مخذول به سر مطهر حضرت سيدالشهداء (عليه السلام)
به منبر رفتن ابن زياد پليد در مسجد و ژاژخايى او و خروج عبدالله عفيف عليه الرحمه و مفتضح نمودنش ابن زياد را
اطلاع دادن ابن زياد مخذول خبر شهادت حضرت سيدالشهداء (عليه السلام) را به يزيد بن معاويه ملعون و اظهار شادى كردن آن بد عاقبت
فرستادن عبيدالله بن زياد مخذول رؤس مطهر شهداء و اسراء را از كوفه خراب به شام تار نزد يزيد بن معاويه ملعون
فرستادن ابن زياد ملعون عبدالملك بن الحارث را براى اخبار شهادت امام (عليه السلام) به مدينه
اقامه مجالس عزادارى براى حضرت سيدالشهداء (عليه السلام) در مدينه
فصل پانزدهم : فرستادن عبيدالله مخذول روس مطهر و اهل بيت امام (عليه السلام) را از كوفه خراب به شام تار
منازلى كه كاروان اسراء بين كوفه و شام سير نمودند
واقعه منزل كحيله
واقعه منزل جهنيه
واقعه منزل موصل
واقعه منزل نصيبين
واقعه بعد از شهر نصيبين
واقعه شهر حلب
وقايعى كه در راه شام اتفاق افتاد ولى مكان آنها معلوم نشده
واقعه دير راهب
واقعه ديگر در بين راه كوفه و شام
رسيدن لشگر كفرآئين پسر زياد به شهر سرمدين
واقعه منزل حرّان
واقعه منزل اندرين
واقعه معرّه النعمان
واقعه شيزر
واقعه كفرطاب
واقعه سيبور
واقعه منزل حماة
واقعه شهر حمص
واقعه بعلبك
واقعه صومعه راهب
واقعه عسقلان
رسيدن سپاه كفرآئين پسر زياد مخذول به چهار فرسخى شام و خبر دادن از ورود اهل اهل بيت(عليه السلام) به يزيد پليد
حكايت سهل بن سعيد شهرزورى از منتخب طريحى قدس سره
ترتيب ورود اسراء به شام و سرهاى مطهر شهداء
متنبه شدن پير مرد شامى و توبه او از كردار زشتش
فرود آوردن اهل اهل بيت‏عليهم السلام را در خرابه
آراستن رجس نجس يزيد پليد بارگاه خود را و احضار نودن اهل اهل بيت‏عليهم السلام را در آن
جسارت يزيد پليد به سر مطهر حضرت سيدالشهداء (عليه السلام)
كسانى كه در مجلس يزيد پليد شفاعت سر مطهر امام (عليه السلام) را كردند كه مورد جسارت واقع نشود
حكايت عبدالوهاب سفير روم
سخنان حضرت امام زين العابدين (عليه السلام) در بارگاه رجس نجس يزيد پليد
سخن امام (عليه السلام) با خالد پسر يزيد پليد
ورود بانوان محترمه و اطفال به مجالس رجس نجس يزيد بن معاويه لعنة الله عليه
مواجه شدن اهل اهل بيت‏عليهم السلام با يزيد پليد طبق روايت انوار نعمانيه و منتخب
حكايت زهير عراقى
بى حيائى‏هاى يزيد پليد نسبت به اهل اهل بيت‏عليهم السلام
خطبه خواندن حضرت زينب سلام الله عليها در مجلس يزيد پليد
مكالمات امام سجاد (عليه السلام) با يزيد پليد
برگشتن آل الله از مجلس يزيد به خرابه
شب اول خرابه و پريشانى آل الله در آنجا
نوحه حضرت ام كلثوم در خرابه
بى تابى نمودن فاطمه دختر سيدالشهداء (عليه السلام) براى پدر و از دنيا رفتنش در خرابه شام
زبانحال عليا مخدره حضرت زينب سلام الله عليها با زن غساله در خرابه
خطبه خواندن خطيب شامى در مسجد جامع و ذم شاه اولياء (سلام الله عليه) و به منبر رفتن حضرت سجاد (عليه السلام) و مفتضح نمودن آن حضرت رجس نجس يعنى يزيد پليد را
فقرات زائد خطبه امام سجاد (عليه السلام) طبق روايت ابو مخنف در مقتل
واقعه هنده همسر يزيد پليد
مقاله مرحوم صدر قزوينى در حدائق الانس
نقل مرحوم مجلسى در كتاب بحارالانوار
اظهار ندامت نمودن يزيد پليد از كردار زشت خود و تعيين منزل براى عزادارى نمودن اهل اهل بيت‏در شام
چاره جوئى يزيد پليد از امام سجاد (عليه السلام) براى كارى كه بدتر از كفر بود و مرتكب آن شد
طلبيدن يزيد اهل اهل بيت‏رسالت را و معذرت خواستن
فصل شانزدهم : بازگشت اهل بيت عليهم السلام به مدينه طيبه
رجوع حضرت امام سجاد (عليه السلام) با بانوان محترمه و اطفال به مدينه منوره
زبانحال عليا مكرمه زينب خاتون عليها السلام
زبانحال عليا مكرمه جناب سكينه خاتون
ملاقات حضرت سجاد (عليه السلام) با جابر بن عبدالله انصارى در كربلاى معلى
رسيدن اهل اهل بيت‏عليهم السلام به مدينه منوره
فاطمه عليله مى‏پرسيد
ملاقات محمد حنفيه
معذرت خواستن از نعمان قافله سالار
اقوال اهل خبر و سير در باب دفن سر مطهر امام (عليه السلام)

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در پايگاه دريافت كتب الكترونيكي ( ) یک زیر مجموعه از کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.