ترجمه نهج ‏البلاغه

مرحوم محمّد دشتى

- فهرست -


فهرست مطالب
سر آغاز
مقدمه سيد رضى قدّس سرّه بر نهج البلاغه
چگونگى پيدايش كتاب نهج البلاغه
خطبه‏ها
ترجمه خطبه 1
ترجمه خطبه 2
ترجمه خطبه 3 خطبه شقشقيّه
ترجمه خطبه 4
ترجمه خطبه 5
ترجمه خطبه 6
ترجمه خطبه 7
ترجمه خطبه 8
ترجمه خطبه 9
ترجمه خطبه 10
ترجمه خطبه 11
ترجمه خطبه 12
ترجمه خطبه 13
ترجمه خطبه 14
ترجمه خطبه 15
ترجمه خطبه 16
ترجمه خطبه 17
ترجمه خطبه 18
ترجمه خطبه 19
ترجمه خطبه 20
ترجمه خطبه 21
ترجمه خطبه 22
ترجمه خطبه 23
ترجمه خطبه 24
ترجمه خطبه 25
ترجمه خطبه 26
ترجمه خطبه 27
ترجمه خطبه 28
ترجمه خطبه 29
ترجمه خطبه 30
ترجمه خطبه 31
ترجمه خطبه 32
ترجمه خطبه 33
ترجمه خطبه 34
ترجمه خطبه 35
ترجمه خطبه 36
ترجمه خطبه 37
ترجمه خطبه 38
ترجمه خطبه 39
ترجمه خطبه 40 (آنگاه كه شعار خوارج را شنيد كه مى‏گويند، لا حكم الا للّه در سال 38 هجرى در مسجد كوفه فرمود)
ضرورت حكومت
پرهيز از حيله و نيرنگ
ترجمه خطبه 42
ترجمه خطبه 43
ترجمه خطبه 44
ترجمه خطبه 45
ترجمه خطبه 46
ترجمه خطبه 47
ترجمه خطبه 48
ترجمه خطبه 49 
ترجمه خطبه 50
ترجمه خطبه 51
ترجمه خطبه 52
ترجمه خطبه 53
ترجمه خطبه 54   
ترجمه خطبه 55
ترجمه خطبه 56
ترجمه خطبه 57
ترجمه خطبه 58
ترجمه خطبه 59
ترجمه خطبه 60
ترجمه خطبه 61
ترجمه خطبه 62
ترجمه خطبه 63
ترجمه خطبه 64
ترجمه خطبه 65
ترجمه خطبه 66
ترجمه خطبه 67
ترجمه خطبه 68
ترجمه خطبه 69
ترجمه خطبه 70
ترجمه خطبه 71
ترجمه خطبه 72
ترجمه خطبه 73
ترجمه خطبه 74
ترجمه خطبه 75
ترجمه خطبه 76
ترجمه خطبه 77
ترجمه خطبه 78 
ترجمه خطبه 79
1 پرهيز از توجه به غير خدا
2 پرهيز دادن مردم از ستاره شناسى
ترجمه خطبه 80
1 بيان تفاوت‏هاى زنان و مردان
2 مدّيريت خانوادگى
ترجمه خطبه 81
تعريف زهد و پارسايى
ترجمه خطبه 82 
دنيا شناسى
ترجمه خطبه 83
شناخت صفات الهى
2 سفارش به پرهيزكارى
3 دنيا شناسى
4 وصف رستاخيز
5 وصف احوال بندگان خدا
6 مثل‏هاى پند آموز (سمبل‏هاى تقوى)
7 راه‏هاى پند پذيرى (راههاى شناخت)
8 عبرت از مرگ
9 معرّفى الگوى پرهيزگارى
10 هشدار از دشمنى شيطان
11 شگفتى‏هاى آفرينش انسان
12 عبرت از مرگ
13 پند آموزى از گذشتگان
ترجمه خطبه 84
روانشناسى عمرو عاص:
ويژگيهاى امام على عليه السّلام:
ترجمه خطبه 85
1 خدا شناسى
2 ضرورت پند پذيرى
3 وصف بهشت
ترجمه خطبه 86
1 علم الهى
2 پندهاى ارزشمند
3 ياد آورى ارزش‏هاى اخلاقى
ترجمه خطبه 87
1 معرّفى بهترين بنده خدا (الگوى انسان كامل)
2 وصف زشت‏ترين انسان «عالم نمايان»
3 شناساندن عترت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و امامان راستين عليه السّلام
4 ويژگى‏هاى امام على عليه السّلام
5 اخبار غيبى نسبت به آينده بنى اميّه
ترجمه خطبه 88
عوامل هلاكت انسانها
ترجمه خطبه 89 
1 وصف روزگاران بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
2 عبرت آموزى از روزگار جاهليّت
ترجمه خطبه 90 1 خدا شناسى
2 اندرزهاى حكيمانه
ترجمه خطبه 91 «خطبه اشباح»
1 خدا شناسى
2 صفات خدا در قرآن
3 وصف پروردگار در آفرينش موجودات گوناگون
4 چگونگى آفرينش آسمان‏ها
5 ويژگى‏هاى فرشتگان
6 اقسام فرشتگان
7 صفات والاى فرشتگان
8 پاك بودن فرشتگان از رذايل اخلاقى
9 چگونگى آفرينش زمين
10 نقش پديده‏هاى جوى در زمين
11 زيبايى‏هاى زمين
12 داستان زندگى آغازين آدم عليه السّلام و اعزام پيامبران عليهم السّلام
13 آفرينش امكانات زندگى
14 تعريف علم خداوند
15 نيايش امير المؤمنين عليه السّلام
ترجمه خطبه 92
علل نپذيرفتن خلافت
ترجمه خطبه 93
1 ويژگى‏هاى علمى و سياسى امام على عليه السّلام
2 خبر از فتنه‏هاى آينده
3 خبر از فتنه‏هاى بنى اميّه
4 سرانجام تلخ و دردناك بنى اميّه
ترجمه خطبه 94
1 وصف خداى سبحان
2 وصف پيامبران آسمانى
3 وصف پيامبر اسلام و اهل بيت عليهم السّلام
4 نصيحت به مردم
ترجمه خطبه 95 دوران جاهليّت و نعمت بعثت
ترجمه خطبه 96
1 خدا شناسى
2 ويژگى‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 97
1 علل نكوهش و شكست كوفيان
2 روانشناسى اجتماعى مردم كوفه
3 ضرورت اطاعت (از اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم «اهل بيت عليهم السّلام»
4 وصف اصحاب پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 98
خبر از ستمگرى و فساد بنى اميّه
ترجمه خطبه 99
1 پرهيز از دنيا پرستى
2 روش برخورد با دنيا
ترجمه خطبه 100
1 شناخت خدا
2 ويژگى‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
3 تداوم امامت تا ظهور امام زمان عليه السّلام
ترجمه خطبه 101
1 ستايش و اندرز
2 خبر از حوادث خونين آينده
ترجمه خطبه 102
1 وصف روز قيامت
2 خبر از آينده خونين بصره و رزم مجاهدانى پيروز
ترجمه خطبه 103
1 روش برخورد با دنيا
2 ارزش عالم و بى ارزشى جاهل
3 سخنى از آينده
ترجمه خطبه 104
ره آورد بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 105
1 ويژگى‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
2 هشدار از آينده تلخ فرزندان اميّه
3 اندرزهاى جاودانه، و توجه دادن مردم به اهل بيت عليهم السّلام
ترجمه خطبه 106(اين خطبه در شهر كوفه در نكوهش و هشدار كوفيان ايراد شد)
1 ره آورد اسلام
2 دعا براى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
3 ره آورد بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
4 علل سقوط و سير ارتجاعى امّت
ترجمه خطبه 107
وصف نبرد ياران در صفین
ترجمه خطبه 108
1 خدا شناسى
2 وصف پيامبر اسلام (ص)
3 علل انحراف فرزندان اميّه
4 نكوهش كوفيان
5 خبر از كشتار و فساد بنى اميّه
6 هشدار و سفارش به اطاعت از اهل بيت عليهم السّلام
7 خبر از مسخ ارزش‏ها در حكومت بنى اميّه
ترجمه خطبه 109(اين خطبه با نام الزّهراء معروف است)
1 وصف قدرت پروردگار
2 وصف فرشتگان
3 نعمتهاى خداوند و سوء استفاده‏ها
4 خطر عشق و وابستگى‏هاى دروغين
5 وصف چگونگى مرگ و مردن
6 وصف رستاخيز و زنده شدن دوباره
7 پارسايى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
8 ويژگيهاى اهل بيت عليهم السّلام
ترجمه خطبه 110 (اين خطبه قبل از سيّد رضى در ميان دانشمندان به خطبه ديباج معروف بود).
1 ره آورد برخى از مبانى اعتقادى
2 ارزش قرآن
ترجمه خطبه 111
1 هشدار از دنيا پرستى
2 شناخت ماهيّت دنيا
3 روش برخورد با دنيا
4 عبرت از گذشتگان
5 پرهيز از دنياى حرام
ترجمه خطبه 112 (در اين خطبه از فرشته مرگ و كيفيّت گرفتن ارواح سخن ايراد كرد)
عجز انسان از درك فرشتگان (فرشته مرگ)
ترجمه خطبه 113
1 پرهيز دادن از دنيا پرستى
2 روش برخورد با دنيا
3 نكوهش از غفلت زدگان
ترجمه خطبه 114
1 ارزش ستايش و شهادت به يگانگى خدا
2 سفارش به تقوى
3 شناخت دنيا
4 ارزيابى دنيا و آخرت
ترجمه خطبه 115 (در خواستن باران از خدا در شهر كوفه ايراد فرمود)
دعا براى طلب باران
ترجمه خطبه 116 (اين خطبه در شهر كوفه در سال 38 هجرى براى تشويق كوفيان به نبرد نهايى ايراد شد)
1 ويژگى‏هاى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
2 اندرز ياران
3 تعريف يارانى كه به شهادت رسيدند
4 خبر از خونريزى و شكمبارگى حجّاج بن يوسف ثقفى
ترجمه خطبه 117 سرزنش انسان‏هاى خود پرست
ترجمه خطبه 118 (پس از جنگ جمل در سال 36 هجرى در ستايش از ياران ايراد كرد)
ستودن ياران نيكوكار.
ترجمه خطبه 119
1 علل نكوهش كوفيان.
2 مسئوليّت‏هاى رهبرى
ترجمه خطبه 120 ياد آورى ويژگى‏هاى اهل بيت عليه السّلام و اندرز ياران
ترجمه خطبه 121
1 علل شكست كوفيان و پذيرش «حكميّت»
2 وصف ياران شهيدى كه وفادار بودند
3 هشدار از فريب كارى شيطان
ترجمه خطبه 122
1 سياست استعمارى قرآن بر سر نيزه كردن
2 وصف ياران جهادگر پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
3 هدف مبارزه با شاميان
ترجمه خطبه 123 (به هنگام نبرد در جنگ صفيّن خطاب به سربازان خويش فرمود)
1 آموزش روانى در جنگ
2 هشدار از كوتاهى در نبرد
ترجمه خطبه 124 (در سال 37 هجرى در جنگ صفین براى تشويق ياران به جهاد فرمود)
1 آموزش نظامى (تاكتيك‏هاى رزم انفرادى)
2 آموزش معنوى سربازان
3 ضرورت جنگ بى امان براى شكست شاميان
ترجمه خطبه 125
1 علل پذيرش حكميّت در صفین
2 سرزنش كوفيان و خوارج گمراه
ترجمه خطبه 126
عدالت اقتصادى امام عليه السّلام
ترجمه خطبه 127
1 افشاء گمراهى خوارج
2 پرهيز از افراط و تفريط نسبت به امام على عليه السّلام
3 علل پذيرش «حكميّت»
ترجمه خطبه 128
1 پيشگويى امام عليه السّلام نسبت به حوادث مهم شهر بصره
2 وصف ترك‏هاى مغول
3 جايگاه علم غيب
ترجمه خطبه 129
1 وصف جامعه مسخ شده مسلمين
2 عبرت گرفتن از دنيا
ترجمه خطبه 130
خدا گرايى در مبارزه با ستمگران
ترجمه خطبه 131
1 علل نكوهش كوفيان
2 فلسفه حكومت اسلامى
3 شرائط رهبر اسلامى
ترجمه خطبه 132
1 ستايش پروردگار
2 ضرورت ياد مرگ
3 تقوا و روش برخورد با دنيا
ترجمه خطبه 133
1 عظمت پروردگار
2 ويژگى‏هاى قرآن
3 ويژگى‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
4 روش برخورد با دنيا
5 اندرزهاى جاودانه
6 شناخت قرآن
7 علل سقوط مردم
ترجمه خطبه 134
مشاوره نظامى
ترجمه خطبه 135
شناخت دشمنان امام عليه السّلام:
ترجمه خطبه 136
بيعت بى‏همانند:
ترجمه خطبه 137 (در باره طلحه و زبير در سال 36 هجرى در آستانه جنگ فرمود)
1 شناسايى طلحه و زبير:
2 وصف بيعت بى‏همانند
3 شكوه از طلحه و زبير
ترجمه خطبه 138 (در اين خطبه امام از تحوّلات آينده سخن مى‏گويد)
1 خبر از ظهور و سيستم حكومتى حضرت مهدى عليه السّلام
2 خبر از تهاجم خونين عبد الملك مروان به كوفه
ترجمه خطبه 139
ترجمه خطبه 140 (در نهى از عيب جوئى مردم ايراد كرد)
پرهيز دادن از غيبت و بدگويى
ترجمه خطبه 141
1 پرهيز از شنيدن غيبت
2 شناخت حق و باطل
ترجمه خطبه 142 (برخى از شارحان نوشتند كه اين خطبه بخشى از خطبه 126 مى‏باشد)
شناخت جايگاه بخشش و احسان
ترجمه خطبه 143 (اين سخنرانى را در مراسم نماز باران در شهر كوفه ايراد فرمود)
1 نظام آفرينش براى انسان
2 فلسفه آزمايش‏ها
3 نيايش طلب باران
ترجمه خطبه 144
1 فلسفه بعثت پيامبران
2 ويژگى‏هاى امامان دوازده گانه
3 شناساندن گمراهان و خبر از ستمكارى عبد الملك مروان
4 اندرزهاى جاودانه
ترجمه خطبه 145
1 دنيا شناسى
2 نكوهش از بدعت‏ها
ترجمه خطبه 146
1 علل پيروزى اسلام و مسلمين
2 واقع بينى در مشاوره نظامى
ترجمه خطبه 147
1 فلسفه بعثت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
2 خبر از آينده تأسّف بار اسلام و مسلمين
3 پندهاى حكيمانه
ترجمه خطبه 148 (اين خطبه در باره شهر بصره و مردمش و طلحه و زبير ايراد شد)
روانشناسى طلحه و زبير (در شورش بصره)
ترجمه خطبه 149 (در سال 40 هجرى در بيستم رمضان قبل از شهادت فرمود)
1 ياد مرگ
2 وصيّت‏هاى امام على عليه السّلام
ترجمه خطبه 150 (در اين خطبه به حوادث سخت آينده اشاره دارد)
1 آينده بشريّت و ظهور حضرت مهدى (عج)
2 ره آورد حكومت حضرت مهدى (عج)
3 سرنوشت امّت اسلامى پس از پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 151
1 ارزش شهادتين
2 نكوهش مردم گمراه
3 خبر از آينده خونين عرب
4 رهنمودها در مقابله با فتنه‏ها
ترجمه خطبه 152
1 خداشناسى (شناخت صفات خدا)
2 عظمت امامان دوازده گانه و قرآن
3 ويژگى‏هاى اسلام
ترجمه خطبه 153
1 وصف گمراهان و غفلت زدگان
2 درمان غفلت زدگى‏ها
3 صفات ناپسند و نابود كننده
4 روانشناسى
ترجمه خطبه 154 (برخى از شارحان گفتند اين سخنرانى در شهر مدينه ايراد شد)
1 ضرورت پيروى از امامان دوازده گانه
2 شرايط امامت و رهبرى
3 روانشناسى انسانى (تأثير جسم و روح در يكديگر)
ترجمه خطبه 155 (در اين خطبه شگفتى‏هاى آفرينش خفّاش را بيان مى‏فرمايد)
1 وصف پروردگار
2 شگفتى‏هاى خفّاش
ترجمه خطبه 156 (براى مردم بصره پس از پيروزى در جنگ جمل در سال 36 هجرى ايراد فرمود)
1 ضرورت اطاعت از رهبرى (و نكوهش از نافرمانى عايشه)
2 ره آورد ايمان
3 ياد آورى برخى از ارزش‏هاى اخلاقى و ويژگى‏هاى قرآن
4 خبر از فتنه‏ها و شهادت خويش
ترجمه خطبه 157
1 عبرت از گذشتگان
2 ضرورت تقوا و خود سازى
3 ياد تنهايى قبر
ترجمه خطبه 158 (برخى از شارحان گفتند كه اين خطبه در شهر كوفه ايراد شد)
1 ارزش پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و قرآن
2 خبر از آينده دردناك بنى اميّه
ترجمه خطبه 159 (امام در شهر كوفه خطاب به كوفيان فرمود)
وصف كشور دارى خويش
ترجمه خطبه 160
1 خدا شناسى
2 راههاى خدا شناسى
3 وصف اميدوارى به خدا
4 سيرى در زندگانى پيامبران عليه السّلام (براى انتخاب الگوهاى ساده زيستى)
5 راه و رسم زندگى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 161 اعتقادى، اخلاقى
1 وصف پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و اهل بيت عليهم السّلام
2 سفارش به تقوا و عبرت از گذشتگان
ترجمه خطبه 162
1 علل و عوامل غصب امامت
2 شكوه از ستم‏هاى معاويه
ترجمه خطبه 163 (برخى از شارحان نوشتند اين خطبه در شهر كوفه ايراد شد)
1 خدا شناسى
2 وصف آفرينش
3 شگفتى آفرينش انسان
ترجمه خطبه 164
هشدار دادن به عثمان
ترجمه خطبه 165 (برخى از شارحان نوشتند كه اين خطبه در شهر كوفه ايراد شد)
1 شگفتى آفرينش انواع پرندگان
2- شگفتى‏هاى آفرينش طاووس
3 روانشناسى حيوانى طاووس
4 شگفتى رنگ آميزى پرهاى طاووس
5 عجز انسان از درك حقائق موجود در پديده‏ها
6- شگفتى آفرينش جانداران كوچك
7 وصف ويژگى‏هاى بهشت
ترجمه خطبه 166
1 احترام متقابل اجتماعى
2 آينده بنى اميّه
3 علل پيروزى و شكست ملّت‏ها
ترجمه خطبه 167
1 ويژگى‏هاى قرآن
2 ويژگى‏هاى مسلمانى
ترجمه خطبه 168
1 واقع بينى در مبارزه
2 مشكلات جنگ داخلى
ترجمه خطبه 169
1 ضرورت اطاعت از رهبرى
2 افشاء توطئه ناكثين
ترجمه خطبه 170
روش هدايت كردن
ترجمه خطبه 171 (دعاى امام عليه السّلام در آستانه نبرد صفین با قاسطين در سال 37 هجرى هفتم صفر)
1 نيايش در آستانه جنگ
2 روش بسيج نيروها در جنگ
ترجمه خطبه 172
1 گفتگو در روز شورا
2 شكوه از قريش
3 شكوه از ناكثين
ترجمه خطبه 173
1 ويژگى‏هاى رهبر اسلامى
2 شناخت دنيا
ترجمه خطبه 174
افشاء ادّعاهاى دروغين طلحه
ترجمه خطبه 175
1 نكوهش غافلان
2 علوم بى پايان امام عليه السّلام
3 ويژگى‏هاى امام على عليه السّلام عليه السّلام
ترجمه خطبه 176
1 ضرورت اطاعت از دستورات الهى
2 ويژگى‏هاى قرآن
3 تشويق به اعمال نيكو
4 ضرورت كنترل زبان
5 پرهيز از بدعت‏ها
6 ويژگى‏هاى قرآن
7 اقسام ظلم و ستم
8 ضرورت خود سازى
ترجمه خطبه 177
نكوهش از خيانت حكمين
ترجمه خطبه 178
1 خدا شناسى
2 روش برخورد با دنيا
ترجمه خطبه 179
خدا شناسى
ترجمه خطبه 180
1 نكوهش كوفيان
2 علل سقوط و انحطاط فكرى كوفيان
ترجمه خطبه 181
نكوهش فريب خوردگان از خوارج
ترجمه خطبه 182
1 ستايش پروردگار سبحان
2 راههاى خداشناسى
3 خدا شناسى
4 سفارش به تقوا و پند پذيرى از تاريخ
6 پند و اندرز ياران
7 ياد ياران شهيد
ترجمه خطبه 183
1 خدا شناسى
2 ويژگى‏هاى قرآن
3 سفارش به پرهيزكارى
4 ضرورت ياد قيامت و عذاب الهى
5 روش استفاده از دنيا
ترجمه خطبه 184
افشاى منافق
ترجمه خطبه 185
1 خدا شناسى
2 ويژگى‏هاى پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
3 راه‏هاى خداشناسى
4 شگفتى آفرينش ملخ
5 نشانه‏هاى خدا در طبيعت
ترجمه خطبه 186
1 شناساندن صحيح خداوند سبحان
2 والاتر از صفات پديده‏ها
3 شناخت قدرت پروردگار
4- معاد و آفرينش دو باره پديده‏ها
ترجمه خطبه 187 (اين سخنرانى پس از جنگ نهروان در سال 38 هجرى در كوفه ايراد شد)
1 خبر از حوادث آينده
2 ضرورت اطاعت از رهبرى
ترجمه خطبه 188
1 سفارش به پرهيزكارى
2 ارزش ياد مرگ
3 ضرورت شتاب در نيكوكارى‏ها
ترجمه خطبه 189
1 اقسام ايمان
2 شناخت هجرت و مهاجر واقعى
3 مشكل فهم برخى از احاديث عترت عليهم السّلام
4 آگاهى ژرف امام عليه السّلام
ترجمه خطبه 190 (اين سخنرانى در شهر كوفه پيرامون خوارج ايراد شد).
1 ضرورت شكرگزارى
2 سفارش به پرهيزكارى و ياد مرگ
3 آينده پرهيزكاران
4 آموزش نظامى
ترجمه خطبه 191
1 شناخت پروردگار
2 ره آورد پرهيزكارى
3 پرهيز از دنياى حرام
4 اقسام دنيا پرستان
ترجمه خطبه «قاصعه» 192
1 والايى پروردگار
2 نكوهش تكبر و خودپسندى شيطان
3 آزمايش‏ها درمان تكبّر
4 هشدار از دشمنى‏هاى شيطان
5 پرهيز از تكبّر و اخلاق جاهلى
6 پرهيز از سران متكبّر و خود پسند
7 ضرورت عبرت از گذشتگان
8 فلسفه آزمايش‏ها
9 فلسفه حج
10 پرهيز از ستمكارى
11 فلسفه عبادات اسلامى
12 تعصّب ورزيدن زشت و زيبا
13 علل پيروزى و شكست ملّت‏ها
14 ره‏آورد بعثت پيامبر اسلام صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
15 علل نكوهش و سقوط كوفيان
16 قاطعيّت امام در نبرد با منحرفان
17 سوابق درخشان شجاعت و فضائل امام عليه السّلام
18 خيره سرى و دشمنى سران قريش
19 الگوهاى كامل ايمان
ترجمه خطبه 193
1 سيماى پرهيزكاران
2 شب پرهيزكاران
3 روز پرهيزكاران
4 نشانه‏هاى پرهيزكاران
ترجمه خطبه 194
1 مشكلات رسالت
2 سيماى منافقان
ترجمه خطبه 195(بر أساس اظهارات موجود در اصول كافى اين سخنرانى در شهر كوفه ايراد شد)
1 نشانه‏هاى آشكار الهى
2 خداشناسى
ترجمه خطبه 206
اخلاق در جنگ
ترجمه خطبه 207
ضرورت حفظ امامت
ترجمه خطبه 208
نكوهش از نافرمانى كوفيان
ترجمه خطبه 209
1 روش استفاده از دنيا
2 برخورد با تفكّر ترك دنيا
ترجمه خطبه 210
1 اقسام احاديث رواج يافته
اول-  منافقان نفوذى
دوم-  اشتباه كار
سوّم-  ناآگاهانى كه حديث شناس نيستند
چهارم-  حافظان راست گفتار
3 اقسام اصحاب رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 211
شگفتى آفرينش پديده‏ها
ترجمه خطبه 212
بسيج مردم براى جنگ با شاميان
ترجمه خطبه 213
1 خدا شناسى
2 ويژگى‏هاى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 214
1 پيامبر شناسى
2 ارزش دانشمندان الهى
3 پندهاى جاودانه
ترجمه دعا 215 (همواره با اين كلمات خدا را مى‏خواند)
ستايش و نيايش
ترجمه خطبه 216 (از سخنرانيهاى امام عليه السّلام در صحراى صفین است)
1 حقوق اجتماعى
2 حقوق متقابل رهبرى و مردم
3 روابط سالم و متقابل رهبر و مردم
ترجمه خطبه 217
شكوه از قريش
ترجمه خطبه 218
افشاى خيانت ناكثان
ترجمه خطبه 219
تأسّف بر كشتگان جمل
ترجمه خطبه 220
پوينده راه خدا
ترجمه خطبه 221
1 هشدار از غفلت زدگى‏ها
2 شرح حالات رفتگان
3 پيام مردگان
4 عبرت از گذشتگان
5 سختى‏هاى لحظه مرگ
ترجمه خطبه 222
1 ارزش ياد خدا
2 صفات ياد آوران (اهل ذكر)
ترجمه خطبه 223
1 هشدار از غرور زدگى‏ها
2 چگونه بودن
3 دنيا شناسى
4 انسان و رستاخيز
ترجمه خطبه 224
1 پرهيز از ستمكارى
2 پرهيز از امتياز خواهى
ترجمه خطبه 225
ترجمه خطبه 226
1 دنيا شناسى
2 عبرت گرفتن از دنيا
ترجمه خطبه 227
يكى از دعاهاى امام عليه السّلام
ترجمه خطبه 228 (در تعريف سلمان فارسى كه قبل از پيدايش فتنه‏ها درگذشت)  
ويژگى‏هاى سلمان فارسى
ترجمه خطبه 229
ويژگى‏هاى بيعت مردم با امام
ترجمه خطبه 230
1 پرهيزكارى و عمل
2 ضرورت ياد مرگ
3 سفارش به نيكوكارى
4 دنيا و زاهدان
ترجمه خطبه 231
ويژگى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 232
احتياط در مصرف بيت المال
ترجمه خطبه 233
1 فصاحت و بلاغت اهل بيت عليهم السّلام
2 علل سقوط جامعه انسانى
ترجمه خطبه 234
علل تفاوت‏ها ميان انسان‏ها
ترجمه خطبه 235
در سوگ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 236
ياد مشكلات هجرت
ترجمه خطبه 237
سفارش به نيكوكارى
ترجمه خطبه 238
(در باره دو داور عراق و شام و نكوهش كوفيان فرمود)
1 وصف شاميان
2 نكوهش از انتخاب حكم
ترجمه خطبه 239
فضائل اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه خطبه 240
نكوهش از موضع گيرى‏هاى نارواى عثمان
ترجمه خطبه 241
تشويق براى جهاد
ترجمه نامه 1
افشاى سران ناكثين
ترجمه نامه 2
تشكّر از مجاهدان از جنگ بر گشته
ترجمه نامه 3
1 برخورد قاطعانه با خيانت كارگزاران
2 هشدار از بى اعتنايى دنياى حرام
3 عبرت از گذشتگان
ترجمه نامه 4
روش گزينش نيروهاى عمل كننده
ترجمه نامه 5
هشدار از استفاده نارواى بيت المال
ترجمه نامه 6
علل مشروعيّت حكومت امام عليه السّلام
ترجمه نامه 7
افشاى چهره نفاق معاويه و مشروعيّت بيعت
ترجمه نامه 8
وادار ساختن معاويه به بيعت
ترجمه نامه 9 (نامه به معاويه در سال 36 هجرى كه شخصى به نام ابو مسلم آن را برد)
1 افشاى دشمنى‏هاى قريش و استقامت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
2 افشاى ادّعاى دروغين معاويه در خونخواهى عثمان
ترجمه نامه 10 (نامه ديگرى به معاويه در سرزمين صفین در سال 36 هجرى پيش از آغاز نبرد)
1 افشاى چهره معاويه
2 پاسخ به تهديد نظامى
3 پاسخ به خونخواهى دروغين معاويه
ترجمه نامه 11
آموزش نظامى به لشكريان
ترجمه نامه 12
احتياطهاى نظامى نسبت به سربازان پيش تاز
ترجمه نامه 13 (دستور العمل امام به دو تن از اميران لشكر، زياد بن نضر و شريح بن هانى)  
رعايت سلسله مراتب فرماندهى
ترجمه نامه 14 (دستور امام پيش از رويارويى با دشمن در صفین)
رعايت اصول انسانى در جنگ
ترجمه نامه 15(دعاى امام در ميدان جنگ)
نيايش در جنگ
ترجمه نامه 16
آموزش تاكتيك‏هاى نظامى
ترجمه نامه 17(نامه‏اى در جواب نامه معاويه در صحراى صفين ماه صفر سال 37 هجرى)
1 افشاى چهره بنى اميّه و فضائل اهل بيت عليهم السّلام
2 فضائل عترت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
ترجمه نامه 18
روش برخورد با مردم، (اخلاق اجتماعى)
ترجمه نامه 19
هشدار از بد رفتارى با مردم
ترجمه نامه 20
هشدار از خيانت به بيت المال
ترجمه نامه 21
سفارش به ميانه روى
ترجمه نامه 22 (نامه به ابن عباس فرماندار بصره در سال 36 هجرى كه گفت پس از سخنان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم هيچ سخنى را همانند اين نامه سودمند نيافتم)
سفارش به آخرت گرايى
ترجمه نامه 23 (وصيّت امام عليه السّلام در لحظه‏هاى شهادت در ماه رمضان سال 40 هجرى)
پندهاى جاودانه
ترجمه نامه 24 (پس از بازگشت از جنگ صفین اين وصيّت نامه اقتصادى را در 20 جمادى الاوّل سال 37 هجرى نوشت)
1 وصيّت اقتصادى نسبت به اموال شخصى
2 ضرورت حفظ اموال
ترجمه نامه 25 (دستور العمل امام به مأموران جمع آورى ماليات در سال 36 هجرى)
1 اخلاق اجتماعى كارگزاران اقتصادى
2 حمايت از حقوق حيوانات
ترجمه نامه 26 (نامه به برخى از مأموران ماليات كه در سال 36 هجرى براى فرماندار اصفهان مخنف بن سليم فرستاده شد)  
1 اخلاق كارگزاران مالياتى
2 امانت دارى
1 اخلاق اجتماعى
2 اعتدال گرايى زاهدان
3 ضرورت ياد مرگ
4 اخلاق مديران اجرايى
ترجمه نامه 28 (جواب نامه معاويه: كه يكى از نيكوترين نامه‏هاى امام است كه پس از جنگ جمل در سال 36 هجرى نوشته شد)
1 افشاى ادّعاهاى دروغين معاويه
2 فضائل بنى هاشم
4 مظلوميّت امام عليه السّلام
5 پاسخ به تهديد نظامى
ترجمه نامه 29 (نامه به مردم بصره، در سال 38 هجرى آنگاه كه معاويه قصد توطئه در بصره را داشت)
هشدار به مردم بصره
ترجمه نامه 30 (نامه ديگرى به معاويه)
پند و هشدار به معاويه
ترجمه نامه 31 (نامه به فرزندش امام حسن عليه السّلام وقتى از جنگ صفين باز مى‏گشت و به سرزمين «حاضرين» رسيده بود در سال 38 هجرى)  
1 انسان و حوادث روزگار
2 مراحل خودسازى
3 اخلاق اجتماعى
4 شتاب در تربيت فرزند
5 روش تربيت فرزند
6 ضرورت توجه به معنويّات
7 ضرورت آخرت گرايى
8 معيارهاى روابط اجتماعى
9 تلاش در جمع آورى زاد و توشه
10 نشانه‏هاى رحمت الهى
11 شرائط اجابت دعا
12 ضرورت ياد مرگ
13 شناخت دنيا پرستان
14 ضرورت واقع نگرى در زندگى (ارزش‏هاى گوناگون اخلاقى)
15 حقوق دوستان
16 ارزشهاى اخلاقى
17 جايگاه زن و فرهنگ پرهيز
ترجمه نامه 32س (نامه‏اى به معاويه)
افشاى سياست استحمارى معاويه
ترجمه نامه 33 (نامه به فرماندار مكّه قثم بن عبّاس، پسر عموى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در سال 39 هجرى كه عوامل معاويه قصد توطئه در شهر مكّه را داشتند)  
هشدار از تبليغات دروغين ياران معاويه در مراسم حج
ترجمه نامه 34 (پس از عزل محمد بن ابى بكر در سال 38 هجرى و نصب مالك اشتر به فرماندارى مصر، براى دلجويى از محمّد بن ابى بكر نوشت)
روش دلجويى از فرماندارى معزول
ترجمه نامه 35 (نامه به عبد الله بن عباس پس از شهادت محمد بن ابى بكر در مصر كه در سال 38 هجرى نوشته شد)  
علل سقوط مصر
ترجمه نامه 36 (نامه به برادرش عقيل نسبت به كوچ دادن لشكر به سوى دشمن كه در سال 39 هجرى نوشته شد)  
1 آمادگى رزمى امام عليه السلام
2 اعلام مواضع قاطعانه در جنگ
ترجمه نامه 37 (نامه به معاويه در سال 36 هجرى پيش از آغاز نبرد صفین)
افشاى ادّعاى دروغين معاويه
ترجمه نامه 38 (نامه به مردم مصر در سال 38 هجرى آنگاه كه مالك اشتر را به فرماندارى آنان برگزيد)
ويژگى‏هاى بى مانند مالك اشتر
ترجمه نامه 39 (نامه به عمرو عاص در سال 39 هجرى پس از نبرد صفین)
افشاى بردگى عمرو عاص
ترجمه نامه 40 (نامه به يكى از فرمانداران در سال 40 هجرى)
نكوهش يك كارگزار
ترجمه نامه 41 (نامه به يكى از فرمانداران كه در سال 38 هجرى طبق نقل خوئى يا 40 هجرى به نقل طبرى نوشته شده)  
1 علل نكوهش يك كارگزار خيانتكار
2 نكوهش از سوء استفاده در بيت المال
3 برخورد قاطع با خيانتكار
ترجمه نامه 42 (نامه به عمر بن ابى سلمه مخزومى فرماندار بحرين، پس از نصب نعمان بن عجلان زرقى در سال 36 هجرى  
روش دلجويى در عزل و نصب‏ها
ترجمه نامه 43 (نامه به مصقلة بن هبيره شيبانى، فرماندار اردشير خرّه «فيروز آباد» از شهرهاى فارس ايران كه در سال 38 هجرى نوشته شد)
ترجمه نامه 44(نامه به زياد بن أبيه در سال 39 هجرى آن هنگام كه امام با خبر شد، معاويه نامه‏اى به او نوشته، و به بهانه اينكه زياد برادر معاويه است مى‏خواهد او را فريب دهد).  
افشاى توطئه معاويه نسبت به زياد
ترجمه نامه 45 (نامه به فرماندار بصره، عثمان بن حنيف انصارى كه دعوت مهمانى سرمايه‏دارى از مردم بصره را پذيرفت در سال 36 هجرى).
1 ضرورت ساده زيستى كارگزاران
2 امام الگوى ساده زيستى
3 امام و دنياى دنيا پرستان
ترجمه نامه 46 (نامه به يكى از فرمانداران در سال 38 هجرى، نوشته‏اند اين نامه به مالك اشتر نوشته شد)
ترجمه نامه 47 (وصيّت امام عليه السلام به حسن و حسين عليهما السّلام پس از ضربت ابن ملجم كه لعنت خدا بر او باد مى‏باشد كه در ماه رمضان سال 40 هجرى در شهر كوفه مطرح فرمود)
1 پندهاى جاودانه
2 سفارش به رعايت مقررات عدالت در قصاص
ترجمه نامه 48 (نامه به معاويه در ماه صفر سال 38 هجرى در صفین)
ترجمه نامه 49 (نامه ديگرى به معاويه)
ترجمه نامه 50(نامه به فرماندهان سپاه)
2 مسئوليّت‏هاى رهبرى و نظاميان
ترجمه نامه 51 (نامه به كارگزاران بيت المال)
ترجمه نامه 52 (نامه به فرمانداران شهرها در باره وقت نماز)
وقت‏هاى نماز پنجگانه
ترجمه نامه 53
1 ضرورت خود سازى
2 اخلاق رهبرى (روش برخورد با مردم)
3 پرهيز از غرور و خود پسندى
4 مردم گرايى، حق گرايى
5 ضرورت راز دارى
6 جايگاه صحيح مشورت
7 اصول روابط اجتماعى رهبران
8 شناخت اقشار گوناگون اجتماعى
اوّل سيماى نظاميان
چهارم سيماى ماليات دهندگان
پنجم سيماى نويسندگان و منشيان
هفتم سيماى محرومان و مستضعفان
9 اخلاق اختصاصى رهبرى
10 اخلاق رهبرى با خويشاوندان
11 روش برخورد با دشمن
12 هشدارها
اوّل-  هشدار از خون ناحق
دوّم-  هشدار از خود پسندى
سوّم-  هشدار از منّت گذارى
چهارم-  هشدار از شتابزدگى
پنجم هشدار از امتياز خواهى
ترجمه نامه 54 (نامه به طلحه و زبير كه ابو جعفر اسكافى  آن را در كتاب مقامات در بخش فضائل امير المؤمنين عليه السّلام آورد كه در سال 36 هجرى نوشته و توسّط عمران بن حصين فرستاد).
ترجمه نامه 55 (نامه به معاويه كه در سال 37 هجرى پيش از نبرد صفین نوشته شد)
ترجمه نامه 56 (نامه به فرمانده سپاه، شريح بن هانى كه او را در سال 36 هجرى به سوى شام حركت داد.)
ترجمه نامه 57 (نامه به مردم كوفه در سال 36 هجرى هنگام حركت از مدينه به سوى بصره)
ترجمه نامه 58 (نامه به شهرهاى دور براى روشن ساختن حوادث صفین)
ترجمه نامه 59
ترجمه نامه 60
ترجمه نامه 61
ترجمه نامه 62
1 مظلوميّت امام در خلافت
2 شجاعت و دشمن شناسى امام عليه السّلام
ترجمه نامه 63
ترجمه نامه 64 (نامه‏اى در جواب معاويه)
1 پاسخ تهديدات نظامى معاويه
ترجمه نامه 65
1 افشاى علل گمراهى معاويه
2 پاسخ به ادّعاهاى دروغين معاويه
ترجمه نامه 66 (نامه به عبد الله بن عباس، اين نامه به گونه ديگرى نيز آمده است)
ضرورت واقع بينى
ترجمه نامه 67 (نامه به قثم بن عباس، فرماندار شهر مكّه)
1 رسيدگى به امور حاجيان در مراسم حج
2 سفارش به رفع نيازهاى حجّاج
ترجمه نامه 68 (نامه به سلمان فارسى، قبل از ايّام خلافت)  
روش برخورد با دنيا
ترجمه نامه 69
1 اخلاق كارگزاران حكومتى
2 اوصاف مؤمنان
3 روش به كار گيرى نفس در خوبى‏ها
ترجمه نامه 70
ترجمه نامه 71 (نامه به منذر بن جارود عبدى، كه در فرماندارى خود خيانتى مرتكب شد)
ترجمه نامه 72 (نامه به عبد اللّه بن عباس)انسان و مقدّرات الهى
ترجمه نامه 73 (نامه به معاويه) افشاى سيماى دروغين معاويه
ترجمه نامه 74 (عهد نامه‏اى كه با خط هشام بن كلبى  براى صلح ميان قبيله «ربيعه» و «يمن» تنظيم فرمود)
ترجمه نامه 75 (نامه به معاويه در روزهاى آغازين بيعت، در سال 36 هجرى كه واقدى در كتاب الجمل آن را آورد)
ترجمه نامه 76(نامه به عبد اللّه بن عباس، هنگامى كه او را در سال 36 هجرى به فرماندارى بصره نصب فرمود)
ترجمه نامه 77
ترجمه نامه 78
1 علل سقوط جامعه
2 تلاش امام در تحقّق وحدت
ترجمه نامه 79
علل نابودى ملّت‏ها
نهج البلاغه حكمت‏ها ‏
حكمت 1روش برخورد با فتنه‏ها
حكمت 2 شناخت ضدّ ارزش‏ها
حكمت 3 شناخت ضدّ ارزش‏ها
حكمت 4 ارزش‏هاى اخلاقى و ضدّ ارزش‏ها
حكمت 5 شناخت ارزش‏هاى اخلاقى
حكمت 6 ارزش راز دارى و خوشرويى
حكمت 7 ايثار اقتصادى و آخرت گرايى
حكمت 8 شگفتى‏هاى تن آدمى
حكمت 9 شناخت ره‏آورد اقبال و ادبار دنيا
حكمت 10 روش زندگى با مردم
حكمت 11 روش برخورد با دشمن
حكمت 12 آيين دوست يابى
حكمت 13 روش استفاده از نعمت‏ها
حكمت 14 روش برخورد با خويشاوندان
حكمت 15 روش برخورد با فريب خورده‏گان
حكمت 16 شناخت جايگاه جبر و اختيار
حكمت 17 ضرورت رنگ كردن موها
حكمت 18 ره آورد شوم فرار از جنگ
حكمت 19 ره آورد شوم هواپرستى
حكمت 20 روش برخورد با جوانمردان
حكمت 21 ارزش‏ها و ضدّ ارزش‏ها
حكمت 22 روش گرفتن حق
حكمت 23 ضرورت عمل گرايى
حكمت 24 روش يارى كردن مردم
حكمت 25 ترس از خدا در فزونى نعمت‏ها
حكمت 26 رفتار شناسى (و نقش روحيّات در تن آدمى)
حكمت 27 روش درمان دردها
حكمت 28 برترين پارسايى
حكمت 29 ضرورت ياد مرگ
حكمت 30 پرهيز از غفلت زدگى
حكمت 31
حكمت 32 ارزش و والايى انجام دهنده كارهاى خير
حكمت 33 اعتدال در بخشش و حسابرسى
حكمت 34 راه بى‏نيازى
حكمت 35 ضرورت موقعيّت شناسى
حكمت 36 آرزوهاى طولانى و بزهكارى
حكمت 37 ضرورت ترك آداب جاهلى
حكمت 38 ارزش‏ها و آداب معاشرت با مردم
حكمت 39جايگاه واجبات و مستحبّات
حكمت 40 راه شناخت عاقل و احمق
حكمت 41 راه شناخت عاقل و احمق
حكمت 42 بيمارى و پاك شدن گناهان
حكمت 43 الگوهاى انسانى (فضائل اخلاقى يكى از ياران)
حكمت 44 ارزش آخرت گرايى
حكمت 45 راه شناخت مؤمن و منافق
حكمت 46 ارزش پشيمانى و زشتى غرور زدگى
حكمت 47 شناخت ارزش‏ها
حكمت 48 راز دارى و پيروزى
حكمت 49 شناخت بزرگوار و پست فطرت
حكمت 50 راه جذب دلها
حكمت 51قدرت و عيب پوشى
حكمت 52 روش برخورد با شكست خوردگان
حكمت 53 شناخت جايگاه سخاوت و ايثارگرى
حكمت 54 ارزش‏هاى اخلاقى
حكمت 55 اقسام بردبارى
حكمت 56تهيدستى و تنهايى
حكمت 57 ارزش قناعت و خود كفايى
حكمت 58 توانگرى و شهوت‏ها
حكمت 59
حكمت 60 ضرورت كنترل زبان
حكمت 61 شيرينى آزار زن
حكمت 62 روش پاسخ دادن به ستايش‏ها و نيكى‏ها
حكمت 63 ارزش شفاعت
حكمت 64 غفلت دنيا پرستان
حكمت 65 ترك دوستان و تنهايى
حكمت 66 روش خواستن
حكمت 67ارزش ايثار اقتصادى
حكمت 68 ره آورد عفّت و شكرگذارى
حكمت 69 حفظ روح اميدوارى
حكمت 70 روانشناسى جاهل
حكمت 71 نشانه كمال عقل
حكمت 72 رابطه دنيا و انسان
حكمت 73 ضرورت خودسازى رهبران و مديران
حكمت 74 ضرورت ياد مرگ
حكمت 75 توجّه به فنا پذيرى دنيا
حكمت 76 روش تحليل رويدادها (روش تجربى)
حكمت 77 دنيا شناسى (امام و ترك دنياى حرام
حكمت 78 شناخت جايگاه جبر و اختيار
حكمت 79 ارزش حكمت و بى‏لياقتى منافق
حكمت 80 مؤمن و ارزش حكمت
حكمت 81 ميزان ارزش انسان‏ها (ارزش تخصّص و تجربه)
حكمت 82 ارزش‏هاى والاى انسانى
حكمت 83 روش برخورد با چاپلوسان
حكمت 84 مردم پس از جنگها
حكمت 85 پرهيز از ادّعاهاى علمى
حكمت 86 برترى تجربه پيرامون از قدرتمندى جوانان
حكمت 87 ارزش استغفار (طلب بخشش از خدا)
حكمت 88 دو عامل ايمنى مسلمين
حكمت 89راه اصلاح دنيا و آخرت
حكمت 90 شناخت عالم آگاه
حكمت 91 راه درمان روان (روانكاوى، روانشناسى بالينى)
حكمت 92 والاترين دانش
حكمت 93 فلسفه آزمايشها
حكمت 94 شناخت نيكى‏ها و خوبيها
حكمت 95 تقوى و ارزش أعمال
حكمت 96 ارزش علم و بندگى
حكمت 97 ارزش يقين
حكمت 98 ضرورت عمل كردن به روايات
حكمت 99 تفسير الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا
حكمت 100 روش مناجات كردن
حكمت 101 روش بر طرف كردن نيازهاى مردم
حكمت 102 آينده و مسخ ارزش‏ها
حكمت 103 روش برخورد با دنيا
حكمت 104 1-  وصف زاهدان
2- ارزش سحرخيزى
حكمت 105 احترام گذاشتن به مرزها و حدود احكام الهى
حكمت 106 ره آورد شوم دين گريزى
حكمت 107 علل سقوط عالمان بى عمل
حكمت 108 شگفتى‏هاى روح آدمى
حكمت 109 ارزش والاى اهل بيت پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
حكمت 110 شرائط تحقّق اوامر الهى
حكمت 111 عشق تحمّل ناشدنى امام على عليه السّلام
حكمت 112 مشكلات شيعه بودن
حكمت 113 ارزش‏هاى والاى اخلاقى
حكمت 114 جايگاه خوشبينى و بد بينى در جامعه
حكمت 115 توجّه به پايان پذيرى دنيا
حكمت 116 انسان و انواع آزمايش‏ها
حكمت 117 پرهيز از افراط و تفريط در دوستى با امام عليه السّلام
حكمت 118 استفاده از فرصت‏ها
حكمت 119 ضرورت شناخت دنيا
حكمت 120 روانشناسى قبائل قريش
حكمت 121 ارزيابى عمل‏ها
حكمت 122 عبرت از مرگ ياران
حكمت 123 الگوهاى كامل انسانيّت
حكمت 124 روانشناسى زن و مرد
حكمت 125 امام و شناساندن اسلام
حكمت 126 شگفتى ضدّ ارزش‏ها
حكمت 127 نكوهش از سستى در عمل
حكمت 128 تأثير عوامل زيست محيطى در سلامت
حكمت 129 شناخت عظمت پروردگار
حكمت 130 توجّه به فنا پذيرى دنيا
حكمت 131
1- توبيخ نكوهش كننده دنيا:
2- خوبيها و زيباييهاى دنيا:
حكمت 132 ضرورت ياد مرگ
حكمت 133 اقسام مردم و دنيا
حكمت 134 حقوق دوستان
حكمت 135 چهار ارزش برتر
حكمت 136 فلسفه احكام الهى
حكمت 137 صدقه راه نزول روزى
حكمت 138 نقش يا دانش الهى در انفاق
حكمت 139 تناسب امداد الهى با نيازها
حكمت 140 قناعت و بى‏نيازى
حكمت 141 راه آسايش
حكمت 142 دوستى‏ها و خردمندى
حكمت 143 غمها و پيرى زودرس
حكمت 144 تناسب بردبارى با مصيبت‏ها
حكمت 145 عبادتهاى بى‏حاصل
حكمت 146 ارزش دعا، صدقه و زكات دادن
حكمت 147
1- اقسام مردم (مردم شناسى
2- ارزش‏هاى والاى دانش
3- ارزش دانشمندان
4- اقسام دانش پژوهان
5- ويژگى‏هاى رهبران الهى
حكمت 148 نقش سخن در شناخت انسان (رفتار شناسى)
حكمت 149 ضرورت خودشناسى
حكمت 150 ضدّ ارزش‏ها و هشدارها
حكمت 151 ضرورت آينده نگرى
حكمت 152 توجه به فنا پذيرى
حكمت 153 صبر و پيروزى
حكمت 154 اهميّت نيّت‏ها
حكمت 155 ضرورت پايبندى به عهد و پيمان
حكمت 156 ضرورت خدا شناسى و اطاعت
حكمت 157 فراهم بودن راه‏هاى هدايت
حكمت 158 روش برخورد با دوستان بد
حكمت 159 پرهيز از مواضع اتّهام
حكمت 160 قدرت و زورگويى
حكمت 161 ارزش مشورت و پرهيز از خودمحورى
حكمت 162 ضرورت راز دارى
حكمت 163 فقر و نابودى
حكمت 164 روش بر خورد با متجاوزان
حكمت 165 پرهيز از نا فرمانى خدا
حكمت 166 پرهيز از تجاوز به حقوق ديگران
حكمت 167 خود پسندى و محروميّت‏ها
حكمت 168 توجّه به فنا پذيرى دنيا
حكمت 169 آينده نگرى
حكمت 170 ضرورت ترك گناه
حكمت 171 ره آورد شوم حرام خوارى
حكمت 172 نادانى و دشمنى‏ها
حكمت 173 ارزش مشورت‏ها
حكمت 174 ارزش خشم در راه خدا
حكمت 175 راه درمان ترس
حكمت 176 ابزار رياست (بردبارى فراوان)
حكمت 177 روش برخورد با بدان
حكمت 178 روش نابود كردن بدى‏ها
حكمت 179 لجاجت و سستى اراده
حكمت 180 طمع ورزى و بردگى
حكمت 181 ارزش دورانديشى و پرهيز از كوتاهى
حكمت 182 شناخت جايگاه سخن و سكوت
حكمت 183 باطل گرايى و اختلاف
حكمت 184 ويژگى‏هاى اعتقادى امام عليه السّلام
حكمت 185 ويژگى‏هاى اعتقادى امام على عليه السّلام
حكمت 186 آينده سخت ستمكاران
حكمت 187 ضرورت ياد قيامت
حكمت 188 ضرورت حق گرايى
حكمت 189 ارزش صبر و خطر بى‏تابى
حكمت 190 معيار امامت
حكمت 191 مشكلات دنيا
حكمت 192 پرهيز از زراندوزى
حكمت 193 راه به كار گرفتن قلب
حكمت 194 ضرورت پرهيز از خشم و انتقام
حكمت 195 پرهيز از بخل ورزى
حكمت 196 عبرت آموزى از إتلاف اموال
حكمت 197 روش درمان روح (روانشناسى بالينى)
حكمت 198 ضرورت حكومت
حكمت 199 نكوهش اوباش (انسان‏هاى شرور)
حكمت 200 نكوهش انسان‏هاى شرور
حكمت 201 امدادهاى الهى و حفظ انسان
حكمت 202 واقع نگرى در مسائل سياسى
حكمت 203 ياد مرگ و پرهيزكارى
حكمت 204 بى‏توجّهى به سپاسگذارى مردم
حكمت 205 گنجايش نامحدود ظرف علم
حكمت 206 ره آورد حلم و بردبارى
حكمت 207 ارزش همانند شدن با خوبان
حكمت 208 مراحل خودسازى
حكمت 209 خبر از ظهور حضرت مهدى عليه السّلام
حكمت 210 الگوهاى پرهيزكارى
حكمت 211 ارزش‏هاى اخلاقى
حكمت 212 خودپسندى آفت عقل
حكمت 213 تحمّل مشكلات و خشنودى
حكمت 214 نرمخويى و كاميابى
حكمت 215 اختلاف آفت انديشه
حكمت 216 قدرت و تجاوزكارى
حكمت 217 دگرگونى روزگار و شناخت انسان‏ها
حكمت 218 حسادت آفت دوستى
حكمت 219 آرزوها آفت انديشه
حكمت 220 عدالت در قضاوت
حكمت 221 آينده دردناك ستمكاران
حكمت 222 بى‏توجّهى به بدى بدكاران
حكمت 223 حياء و عيب پوشى
حكمت 224 برخى از ارزش‏هاى اخلاقى
حكمت 225 حسادت و بيمارى
حكمت 226 طمع‏ورزى و خوارى
حكمت 227 اركان ايمان
حكمت 228 ارزش‏ها و ضدّ ارزش‏ها
حكمت 229 ارزش قناعت و خوش خلقى
حكمت 230 راه به دست آوردن روزى
حكمت 231 تعريف عدل و إحسان
حكمت 232 ره آورد إنفاق
حكمت 233 پرهيز از آغازگرى در مبارزه
حكمت 234 تفاوت اخلاقى مردان و زنان
حكمت 235 نشانه خردمندى
حكمت 236 زشتى دنياى حرام
حكمت 237 اقسام عبادت
حكمت 238 مشكلات تشكيل خانواده
حكمت 239 زشتى سستى و سخن چينى
حكمت 240 غصب و ويرانى
حكمت 241 آينده دردناك ستمكاران
حكمت 242 ارزش ترس از خداوند
حكمت 243 روش صحيح پاسخگويى
حكمت 244 مسؤوليّت نعمت‏هاى الهى
حكمت 245 كاستى قدرت و كنترل شهوت
حكمت 246 هشدار از پشت كردن نعمت‏ها
حكمت 247 ره‏آورد سخاوت
حكمت 248 تقويت خوشبينى‏ها
حكمت 249 بهترين عمل‏ها
حكمت 250 خداشناسى در حوادث روزگار
حكمت 251 تلخى‏هاى و شيرينى‏هاى دنيا و آخرت
حكمت 252 فلسفه احكام الهى
حكمت 253 روش سوگند دادن ستمكار
حكمت 254 تلاش در انفاقهاى اقتصادى
حكمت 255 تندخويى و جنون
حكمت 256 حسادت و بيمارى
حكمت 257 راه شاد كردن ديگران (اخلاق خانواده)
حكمت 258 صدقه و توانگرى
حكمت 259 شناخت جايگاه وفادارى
حكمت 260 پرهيز از مهلت دادن‏هاى خدا
1- روايتى از امام اشاره به ظهور امام زمان عليه السّلام
2- روايتى ديگر از امام سخنورى
3- روايتى ديگر از امام پرهيز از دشمنى كردن
4- روايتى ديگر از امام سرپرستى زنان
5- روايتى ديگر از امام تأثير ايمان در روح
6- روايتى ديگر از امام ضرورت پرداخت زكات
7- روايتى ديگر از امام (وقتى لشكرى را در راه جنگ مشايعت مى‏كرد فرمود)
8- روايتى ديگر از امام اميد به پيروزى
9- روايتى ديگر از امام جهاد پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم
حكمت 261مظلوميّت امام على عليه السّلام
حكومت 62 2مشكل حقّ ناشناسى
حكمت 263 مشكل هم نشينى با قدرتمندان
حكمت 264 نيكى به بازماندگان ديگران
حكمت 265 گفتار حكيمان و درمان
حكمت 266 روش صحيح پاسخ دادن
حكمت 267 پرهيز از حرص ورزى در كسب روزى
حكمت 268 اعتدال در دوستى‏ها و دشمنى‏ها
حكمت 269 روش برخورد با دنيا
حكمت 270 ضرورت حفظ اموال كعبه
حكمت 271 روش صحيح قضاوت
حكمت 272 ضرورت استقامت در برداشتن كجى‏ها
حكمت 273 ضرورت توكّل به خداوند
حكمت 274 ضرورت عمل گرايى
حكمت 275 ضدّ ارزش‏هاى اخلاقى
حكمت 276 پرهيز از دورويى‏ها
حكمت 277 سوگند امام عليه السّلام
حكمت 278 ارزش تداوم عمل
حكمت 279 شناخت جايگاه واجبات و مستحبّات
حكمت 280ياد قيامت و آمادگى
حكمت 281 برترى عقل از مشاهده چشم
حكمت 282 غرور، آفت پندپذيرى
حكمت 283 علل سقوط جامعه
حكمت 284 دانش نابود كننده عذرها
حكمت 285 ضرورت استفاده از فرصت‏ها
حكمت 286سرانجام خوشى‏ها
حكمت 287مشكل درك قضا و قدر
حكمت 288جهل و خوارى
حكمت 289 الگوى كامل انسانيّت
حكمت 290 مسؤوليّت نعمت‏ها
حكمت 291 روش تسليت گفتن
حكمت 292 عزاى پيامبر عليه السّلام و بى‏تابى‏ها
حكمت 293دوستى با احمق هرگز
حكمت 294 فاصله ميان شرق و غرب
حكمت 295 شناخت دوستان و دشمنان
حكمت 296 پرهيز از دشمنى‏ها
حكمت 297 ضرورت عبرت گرفتن
حكمت 298 اعتدال در دشمنى‏ها
حكمت 299 نماز در نگرانى‏ها
حكمت 300 شگفتى روزى بندگان
حكمت 301 احتياط در فرستادن پيك‏ها و نامه‏ها
حكمت 302 نياز انسان به دعا
حكمت 303 ارزش دنيا دوستى
حكمت 304 ضرورت پاسخ دادن به درخواستها
حكمت 305 غيرتمندى و ترك زنا
حكمت 306 نگهدارندگى أجل
حكمت 307 مشكل مال غارت شده
حكمت 308 ره آورد دوستى پدران
حكمت 309 ارزش گمان مؤمن
حكمت 310 ضرورت اطمينان به وعده‏هاى الهى
حكمت 311 نفرين امام عليه السّلام
حكمت 312 روانشناسى عبادات
حكمت 313 جامعيّت قرآن
حكمت 314 روش برخورد با متجاوز
حكمت 315 روش نويسندگى
حكمت 316 پيشوايى مؤمنان و تبهكاران
حكمت 317 اختلاف مسلمين و انحراف يهوديان
حكمت 318 قاطعيّت در مبارزات
حكمت 319 ره‏آورد شوم تهيدستى
حكمت 320 روش صحيح پرسيدن
حكمت 321 قاطعيّت رهبرى در مشورت
حكمت 322 ضرورت تقويت روحيّه مردم پس از جنگ
حكمت 323 علل انحراف خوارج
حكمت 324 خداترس در خلوتگاهها
حكمت 325 اندوه عزاى محمد بن ابى بكر
حكمت 326 مهلت پذيرش توبه
حكمت 327 پيروزيهاى دروغين
حكمت 328 وظيفه سرمايه‏داران
حكمت 329 بى‏نيازى از عذر خواهى
حكمت 330 مسؤوليت نعمت‏ها
حكمت 331 ارزش اطاعت و بندگى
حكمت 332 مسؤوليّت رهبرى
حكمت 333 روانشناسى مؤمن
حكمت 334 ياد مرگ و آرزوها
حكمت 335 آفات اموال
حكمت 336 مسؤوليّت وعده دادن
حكمت 337 ضرورت عمل گرايى
حكمت 338 اقسام علم
حكمت 339 قدرت و حاكميّت انديشه
حكمت 340 ارزش پاكدامنى و شكرگزارى
حكمت 341 روز دردناك ظالم
حكمت 342 راه بى‏نيازى
حكمت 343 شناخت مردم و ضدّ ارزشها
حكمت 344 ضرورت توجّه به فنا پذيرى دنيا
حكمت 345 يكى از راههاى پاك ماندن
حكمت 346 مشكلات درخواست كردن
حكمت 347 جايگاه ستايش
حكمت 348 سخت‏ترين گناه
حكمت 349 الگوى انسان كامل
حكمت 350 روانشناسى مردان ستمكار
حكمت 351 اميدوارى در سختى‏ها
حكمت 352 اعتدال در پرداخت به امور خانواده
حكمت 353 بزرگترين عيب
حكمت 354 روش تبريك گفتن در تولّد فرزند
حكمت 355 پرهيز از تجمّل گرايى
حكمت 356 قدرت خداوند در روزى رسانى
حكمت 357 روش تسليت گفتن
حكمت 358 مسؤوليّت نعمت‏ها
حكمت 359 راه خودسازى
حكمت 360 ضرورت پرهيز از بدگمانى
حكمت 361 روش خواستن از خدا
حكمت 362 ضرورت پرهيز از جدال و درگيرى
حكمت 363 نشانه بى‏خردى
حكمت 364 جايگاه پرسيدن
حكمت 365 ارزش‏هاى اخلاقى
حكمت 366 هماهنگى علم و عمل
حكمت 367 روش برخورد با دنيا
حكمت 368 فلسفه كيفر و پاداش
حكمت 369 خبر از مسخ ارزش‏ها
حكمت 370 هدفدارى انسان و ضرورت تقوا
حكمت 371 ارزش‏هاى والاى اخلاقى
حكمت 372 عوامل استحكام دين و دنيا
حكمت 373 مراحل امر به معروف و نهى از منكر
حكمت 374 مراحل امر به معروف و نهى از منكر
حكمت 375 مراحل شكست در مبارزه
حكمت 376 سر انجام حق و باطل
حكمت 377 ضرورت ترسيدن از عذاب الهى
حكمت 378 آثار شوم بخل ورزى
حكمت 379 اقسام روزى و پرهيز از حرص زدن
حكمت 380 ضرورت ياد مرگ
حكمت 381 ضرورت راز دارى و كنترل زبان
حكمت 382 ارزش سكوت
حكمت 383 تلاش در اطاعت و بندگى
حكمت 384 راه چگونه زيستن
حكمت 385 دنيا شناسى
حكمت 386 ضرورت استقامت
حكمت 387 شناخت خوبى‏ها و بدى‏ها
حكمت 388 فقر زدايى و سلامت
حكمت 389 ضرورت عمل گرايى
حكمت 390 برنامه ريزى صحيح در زندگى
حكمت 391 ضرورت ترك حرام و غفلت زدگى
حكمت 392 راه شناخت انسان‏ها (سخن گفتن)
حكمت 393 روش برخورد با دنيا
حكمت 394 ارزش سخن
حكمت 395 ارزش قناعت
حكمت 396 راه خوب زيستن
حكمت 397 عطر خوب
حكمت 398 ترك غرور و ياد مرگ
حكمت 399 حقوق متقابل پدر و فرزند
حكمت 400 شناخت واقعيّت‏ها و خرافات
حكمت 401 ضرورت هماهنگى با مردم
حكمت 402 ضرورت موقعيّت شناسى
حكمت 403 پرهيز از كارهاى گوناگون
حكمت 404 تفسير لا حول و لا قوة الّا باللَّه
حكمت 405 جاهلان متظاهر به دين
حكمت 406 اخلاق تهيدستان و توانگران
حكمت 407 ارزش عقل
حكمت 408 سر انجام حق ستيزى
حكمت 409 هماهنگى قلب و چشم
حكمت 410 ارزش پرهيزگارى
حكمت 411 احترام به استاد
حكمت 412 راه خود سازى
حكمت 413 راه تحمّل مصيبت‏ها
حكمت 414 راه تحمّل مصيبت‏ها
حكمت 415 دنيا شناسى
حكمت 416 روش برخورد با دنيا
حكمت 417 شرائط توبه و استغفار
حكمت 418 ره آورد حلم
حكمت 419 مشكلات انسان
حكمت 420 راه درمان شهوت، و عفو اهانت كننده
حكمت 421 ره آورد عقل
حكمت 422 ارزش نيكوكارى
حكمت 423 ره آورد خودسازى
حكمت 424 ارزش عقل و بردبارى
حكمت 425 مسؤوليّت توانگران
حكمت 426 دو چيز ناپايدار
حكمت 427 جايگاه شكوه كردن
حكمت 428 شناخت روز عيد
حكمت 429 اندوه سرمايه‏داران
حكمت 430 اندوه زر اندوزى
حكمت 431 اقسام روزى
حكمت 432 ويژگى‏هاى دوستان خدا
حكمت 433 ضرورت توجّه به فنا پذيرى لذّت‏ها
حكمت 434 آزمودن انسان‏ها
حكمت 435 ارزش‏هاى والاى اخلاقى
حكمت 436 راه شناخت بزرگواران
حكمت 437 شناخت عدل و بخشش
حكمت 438 جهل و دشمنى
حكمت 439 تعريف زهد و پارسايى
حكمت 440 نقش خوابديدن‏ها در زندگى
حكمت 441 تجربه كارى و شناخت مديران
حكمت 442 راه انتخاب شهرها براى زندگى
حكمت 443 ويژگى‏هاى مالك اشتر
حكمت 444 ارزش تداوم كار
حكمت 445 انسان شناسى
حكمت 446 ضرورت پرداخت ديون مردم
حكمت 447 ضرورت فقه در تجارت
حكمت 448 راه برخورد با مصيبت‏ها
حكمت 449 راه مبارزه با هوا پرستى
حكمت 450 پرهيز از شوخى كردن
حكمت 451 روش برخورد با مردم
حكمت 452 معيار شناخت فقر و غنا
حكمت 453 علل انحراف زبير
حكمت 454 راه غرور زدايى
حكمت 455 راه شناخت بزرگترين شاعر
حكمت 456 بهاى جان آدمى
حكمت 457 تشنگان مال و علم
حكمت 458 نشانه‏هاى ايمان
حكمت 459 شناخت جايگاه جبر و اختيار
حكمت 460 ارزش صبر و تحمّل
حكمت 461 غيبت نشانه ناتوانى
حكمت 462 پرهيز از غرور زدگى در ستايش
حكمت 463 دنيا براى آخرت است
حكمت 464 سرانجام دردناك بنى اميّه
حكمت 465 ارزش‏هاى والاى انصار
حكمت 466 دقّت در مشاهدات
حكمت 467 وصف يكى از رهبران الهى
حكمت 468 مسؤوليّت سرمايه‏دارى
حكمت 469 پرهيز از افراط و تفريط نسبت به امام عليه السّلام
حكمت 470 تعريف توحيد و عدل
حكمت 471 شناخت جايگاه سخن و سكوت
حكمت 472 دعاى باران
حكمت 473 ارزش رنگ كردن و آرايش
حكمت 474 ارزش عفّت و پاكدامنى
حكمت 475 ارزش قناعت
حكمت 476 راه كشور دارى
حكمت 477 بزرگ‏ ترين گناه
حكمت 478 مسؤوليّت آگاهان
حكمت 479 بدترين دوست
حكمت 480 آفت دوستى