شگفتيهاى نهج البلاغة

جرج جرداق
ترجمه فخرالدين حجازى

- فهرست -


مقدمه مترجم
على و خدا
على و پيامبران
على و محمد ( ص )
على و امامت
على و قرآن
على و دنيا
على و آخرت
على و عدالت
على و حكومت
على و اخلاق
على و على
پايان سخن
مقدمه مؤلف
مرزهاى انديشه و دل
يگانگى در آفرينش
روش و نيروى سخن
همبستگى در آفرينش
مهربانى عميق
راستى در پهنه حيات
خير وجود و انقلاب حيات
سرآغاز گفتار على عليه السّلام
برگزيده‏اى از نامه‏ها ، خطبه‏ها ، پيمانها و سفارشهاى على بن ابيطالب عليه السّلام
عبادت آزادگان
اى مردم
اى ابوذر
هرگاه بدنيا دل بستى
درود بر تو اى پيامبر خدا
بهترين و بدترين مردم
برگزيد و خودسرى ورزيد
من يكى از شمايم
حق را هيچ چيز باطل نگرداند
فروترين شما برترين شما
خدا از آنچه گذشته بگذرد
رشوه
اگر راست‏رو نباشيد
با مردم بدادگرى رفتار كنيد
آيا پيروزى را با ستمكارى بدست آورم ؟
مردم در حقوق با هم برابرند
بياران جمل
از سوراخت بيرون آى
بيان برهان
مى‏خواهد اشتباهكارى كند
من روياروى آنهايم
چه پاسخى مى‏خواهند ؟
در موج دريا
آنها را به رنج و حيله كشتند
آنها كه با من جنگيدند
گنگ‏هاى سخنگوى
از دشمن انتقام مگير
زنان
زمامداران بد
نه خانه‏اى و نه خرگاهى
گشاده گلو
حرص سرمايه‏داران
با حق
خرما فروش بى‏تدبير
از خدا بترس
گروهى از مردم را كشتى
فريب كودك
اى معاويه
مى‏فريبد و گناه مى‏كند
بهاى بيعت
حرامخوران
دنيا و آخرت را از دست دادى
بر تو سخت مى‏گيرم
فرو رفته در نعمت
از معاويه پرواگير
مردم در نزد ما برابرند
اى همانندان مردان
اگر با اين شمشير او را بزنم
ندانسته سخن ميگوئيد
براى اصلاح شما ، به تباهى نمى‏گرايم
نظر من بر مداراست
از سرزنشتان خسته شدم
پايدارى حكومت
آشتى بهتر است
سفارشى ارزنده
خدايا پيروزمند را از ستمكارى بازدار
خدايا بين ما و آنها را اصلاح فرما
بزبان آنها سخن گفت
آنها را بر گردن مردم سوار كردند
دو دسته
پيشوايان دادگر
اگر اقليم‏هاى هفتگانه را بمن بخشند
بادهايش نمى‏جنباند
اگر سيرى ستمگر و گرسنگى ستمديده نبود
فريبكاران
تو و برادرت هر دو انسانيد
خاموش مانيد و سخنم بشنويد
حق را ديدند و واگذاشتند
من شما را ميترسانم
كجايند زمامداران ؟
عمار كجاست ؟
تكبر و تعصب و ستمكارى
دنيا پشت سرتان پيچيده مى‏شود
دستور فرمانداران
توجه به سپاهيان
انتخاب قضات
گزينش كارگزاران
رسيدگى بكار ماليات
انتخاب دبيران
توجه ببازرگانان و پيشه‏وران
تنگدستان را درياب
نيازمندان را بحضور بپذير
كار خدا و مردم
از مردم دور مباش
نزديكان نادرست را دور كن
پيمان شكن مباش
خون بناحق مريز
خود خواه مباش
پايان فرمان
دستور ماليات
نادانان و تبهكاران
حاكمان رشوه خوار
با مظلوم
مال از مردم است
امانت
ترا بشمشيرم ميزنم
اى دنيا از من دور شو
زمامدار و دادگرى
بالهاى خود را بگشاى
نادان را بياموز
فرماندار خيانتكار
خويهاى نيكو
سيرها و گرسنه‏ها
قاضى نادان
اختلاف آراء علماء
دانشمندشان دو روى است
هر مغزدارى انديشمند نيست
كارهايتان را بسنجيد
بر تو باد
خشنودى و خشم
نفاق و ستم
بستگان
سرشت‏هاى انسان
مردم روزگار
چه بسا روزه‏دار
گروههاى مردم
با هر بادى مى‏جنبند
چه بسيار كوچكى كه بر بزرگ پيروز ميشود
چراغش در شب ، ماه بود
بر روش مسيح
چيزى كه نميدانيد نگوئيد
گفتارشان راست و روش آنها فروتنى است
منافقان
به ابديت پيوستند
او را به هراس مى‏اندازد
آنها عمرى درازتر داشتند
خدايا كوههاى ما از خشكى درهم شكافت
واى بر شما
غيبت
امروز ميرود و فردا مى‏آيد
آه از دورى راه
سرشت آفرينش
خورشيد و ماه را به گردش درآورد
خروش آب
آفرينش شبپره
آفرينش طاووس
آفرينش مورچه
آفرينش ملخ
خدايا مرا بيامرز
چه‏ها ديدم ؟
بخشش قاتل
مظلوم
گاوهاى سه‏گانه
شگفتيهائى از گفتار كوتاه امام

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه پايگاه امام على عليه السلام ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.