آشنايى با قرآن جلد ۸

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- فهرست -


تفسير سوره طلاق(1)
افراط مسيحيت كاتوليكى در مساله طلاق
طلاقهاى هاليوودى
طلاق،حلال مبغوض
تدابير زمان طلاق و بعد از طلاق
تفسير سوره طلاق(2)
تقوا و خروج از مشكلات
تقوا و روزى
داد و ستد در عمل با خدا
توكل
دو تعهد از ناحيه بنده و خدا
مدت عده
تقوا و آسان شدن كارها
نحوه زندگى زن در مدت عده و فلسفه آن
حيله شرعى
وضعيت زن حامل
وضعيت زن مرضعه
تفسير سوره طلاق(3)
شكستن مرزهاى الهى به زيان خود انسان است
تحقير مسائل حقوق خانوادگى در دنياى امروز
برخى مسائل دنياى امروز
شباهت و تفاوت دستورات خدا و دستورات طبيب
معنى‏«اولى الالباب‏»
پيامبر مذكر و يادآورنده است
راز دلزدگى
بهشت‏خستگى‏آور نيست
امام حسين عليه السلام مصداق نفس مطمئنه
تفسير سوره طلاق(4)
مساله هفت آسمان و هفت زمين
نظر هيئت قديم
نظر هيئت جديد
سخن پيامبر (ص)
روايتى از حضرت رضا (ع)
آسمانها قرارگاه ملائكه
تفسير سوره تحريم(1)
مفاد آيات
توضيحات تاريخ و حديث
احتمالات درباره جزئيات داستان
تفسير سوره تحريم(2)
مسؤوليت نسبت به خاندان خود
تجسم اعمال
سخن ميرداماد
بيان حاج ميرزا على آقاى قاضى
بيان قرآن
مقصود از«سنگ‏»
آمادگى بيشتر براى تربيت در جوانى
كيفيت اعمال اين مسؤوليت:
1.از راه ارشاد و گفتن
2.از راه عمل
سخن مرحوم شاه آبادى
كيفر آخرت عين اعمال ماست
توبه
توبه نصوح
تفسير سوره تحريم(3)
جهاد با منافقين
مبارزه با نفاق مشكلتر از مبارزه با كفر
افرادى كه امر بر آنها مشتبه شده است
مثل قرآن به همسران نوح و لوط عليهما السلام
نسب و سبب تاثيرى در سعادت يا شقاوت انسان ندارد
مثل به زن فرعون در نقطه مقابل
مثال به مريم عليها السلام
كاملترين زنان جهان
زهراى مرضيه افضل آنها
تفسير سوره ملك(1)
معنى‏«ملك‏»
معنى‏«تبارك‏»
سه گونه آزمايش
آفرينش مرگ يعنى چه؟
بهترين عمل نه بيشترين عمل
داستان عابد و ملك
معرفت ارزش عمل را بالا مى‏برد
خلوص نيت
داستان غلام على بن الحسين عليهما السلام
معنى آيه
حديثى از امام صادق عليه السلام
دو حديث ديگر
ميرزاى شيرازى و تاييد افراد
تفسير سوره ملك(2)
نظام خلقت
افسانه‏اى درباره اختلاف زبانها
در خلقت اختلاف هست تفاوت نيست
اتصال تدبير
سستى در كار عالم نيست
هفت‏سماء
ملائكه نفوس و قواى شاعر آسمانها
تفسير معنوى
تفسير سوره ملك(3)
معنى خوف خدا
كسى از مغفرت خدا بى‏نياز نيست
خواب جوان قمى
سر و آشكار براى خدا يكسان است
معنى‏«لطيف‏»
معنى‏«ذلول‏»
نيروى حيات حاكم بر قوانين عالم
داستان ابو سعيد ابو الخير و بو على سينا
اراده و مشيت‏خداوند بالاتر از نظام عالم
تفسير سوره ملك(4)
انكار الهى
ديدن صنع الهى
معنى توحيد
داستان مرگ مامون
ملك دنيا در اولياى حق اثر ندارد
نمونه‏اى از حالت عناد و لجاج در برخورد با حافظ
داستان مردى كه اغلاط قرآن را اصلاح كرد!
داستان دكتر معين و استاد معاند
انسانهاى مسخ شده
تفسير سوره ملك(5)
اصل‏«التفات‏»
سؤال جدلى و جواب قرآن
حيات برزخى و حالت معاينه
كافران آرزوى مرگ پيغمبر را داشتند
معنى ايمان
پاسخ به يك سؤال
دست لطف خدا وراى همه اسباب
يادى از حاج آقا رحيم ارباب و حاج ميرزا على آقا شيرازى
تفسير سوره قلم(1)
معنى‏«ن‏»
معنى قسم
خواندن اولين كلمه قرآن
نوشتن منشا تمدن معنوى و صنعتى بشر
اجر و پاداش بى‏نهايت
انسان از نظر خلق بالقوه به دنيا مى‏آيد
سخن روانشناسان
آزمايشگاه زمان
درد واقعى كفار قريش
ادهان و مصانعه
تفسير سوره قلم(2)
دو نوع تصالح و تساهل
قسم دروغ گناه اندر گناه
سوگند خوردن زياد نشانه حقارت
عيب گيرى و طعن زنى
سخن چينى
بازداشتن ديگران از كار خير
گناه موجب سنگينى و كسالت و كدورت
عامل اين انحرافات
اشتباه مضحك كنت گوبينو
اهميت جنگ بدر
پاسخ به يك شبهه مستشرقين
تفسير سوره قلم(3)
داستان باغداران
آرزوهاى بى منطق
داستان شيخ‏بهايى و پيشخدمتش
برخى گناهان در همين دنيا نيز عقوبت دارد
تفسير سوره قلم(4)
قياس كردن وضع آخرت با وضع دنيا
پاسخ قرآن
دوست داشتن‏هاى خدا بى‏منطق نيست
قيامت نتيجه ملكات انسان
سخن مرحوم مقدس اردبيلى
تمثيل مولوى
استدراج
سخن حضرت زينب به يزيد
اطلاع يافتن پيامبر صلى الله عليه و آله از آينده فرزندان خود
تفسير سوره قلم(5)
مستى نعمت
تحليل قرآن
معنى مكر خدا
تكاليف پيامبران در سطح خودشان
داستان اعتراض حاج آقا حسين قمى و حمايت آية الله بروجردى
ترك اولاى يونس (ع)
تفسير اول
تفسير دوم
مساله چشم زخم
تاثير اعمال روحى
هيپنوتيزم