زمینه های قیام امام حسین(ع)

حسين عبدالمحمدي

- فهرست -


مروری بر باورها سنت ها و هنجارهای عصر جاهلِيت

جاهليت و ارتباط آن با حادثه عاشورا
عقايد و خلق و خوى عرب قبل از اسلام
زمامدارى لجام گسيخته
تعصّبات جاهلى
غرور و تكبّر توانگران
جنگ هاى ممتدّ قبيله اى
تبعيّت كوركورانه
شرب خمر و فساد در جاهليّت
قساوت و شقاوت
جهل و خرافه گرايى
ادبيّات بى محتوا
نظام طبقاتى

اسلام و تحول همه جانبه در زندگی فردی و اجتماعی

بعثت پيغمبر(ص ) سرآغاز تحوّلات
انقلاب انديشه ها
آزادانديشى به جاى تقليد اعتقادى
يكتاپرستى
انقلاب ارزش ها
حاكميت اولياء خدا
ترويج فضيلت هاى انسانى
انقلاب در نظام اقتصادى

جریانهای مخرب و خزنده در درون صحابه زمینه بازگشت فرهنگ جاهلی

مقدمه
منافقان يا مسلمانان مصلحتى
منافقان در عصر رسالت
تضعيف سپاه اسلام
القاء شبهه و ايجاد ترديد در مبانى عقيدتى
تضعيف شخصيّت و قداست پيامبر اكرم (ص)
افراد سست اعتقاد
اجتماع منافقان در مدينه

کودتای سقیفه و جریانهای مؤثر در آن

سقيفه آغاز انحراف
زمينه هاى سقيفه بنى ساعده
حادثه سقيفه
محتواى فرهنگى و اخلاقى كودتاى سقيفه

پیامدهای سوء فرهنگی و اجتماعی جریان سقیفه

آغاز غربت اسلام
انزواى ثقل كبير
جلوگيرى از انتشار احاديث پيغمبر(ص)
نشر حديث در مكتب اهل بيت (ع)
پيامدهاى منع كتابت حديث

خلفا و بدعتها

مقدّمه
بدعت از ديدگاه اولياء دين
غصبِ خلافت
تبعيض نژادى
قطع سهم ذى القربى
قطع سهم مؤ لّفة قلوبهم
ظلم به فاطمه (س )يادگار پيامبر(ص )
تحريم متعه زنان و متعه حج
سير بدعت ها در عصر عثمان

عصر معاویه؛ سراشیبی سقوط ارزشهای اسلامی

مقدمه
بنى اميّه در قرآن و سنّت
چگونگى به خلافت رسيدن بنى اميّه
بى اعتنايى به فضيلت ها و ارزش هاى اسلامى
دشمنى با پيامبر اكرم (ص ) و اهل بيت (ع)
سركوب شديد مخالفان حكومت، و محبّان اهل بيت(ع)
تحريك و تشديد تعصّبات قومى و نژادى
تخدير افكار عمومى با نام دين
الحاق زياد به ابوسفيان
پيمان شكنى معاويه
تبديل خلافت به سلطنت
خيانت هاى معاويه از ديدگاه امام حسين (ع)

عصر یزید، نفی همه اندیشه ها و ارزشهای اسلامی

مقدمه
انحراف آشكار در خلافت اسلامى

تلاش مؤمنان راستین جهت حفظ و احیای اسلام ناب محمدی

مقدمه
اصول مشترك در سيره ائمه (ع)
نقش على (ع) در حفظ و احياى اسلام
زندگانى امير مؤ منان على (ع) در عصر خلفا
انتقاد از خلفا
استقرار حاكميت سياسى امير مؤ منان على (ع)
تاءسيس حكومت مكتبى
اصلاحات امير مؤ منان على (ع)
مشكلات على (ع) در برقرارى حكومت اسلامى
تلاشهاى امام حسن(ع) براى حفظ و احياى اسلام
تلاشهاى امام حسين(ع) جهت حفظ و احياى اسلام
علل سكوت امام حسين (ع) در عصر معاويه
سلطنت يزيد بن معاويه
قيام امام حسين (ع) بر ضد ظلم و فساد