پیامدهای عاشورا

سيدابوالفضل اردكانى

- فهرست -


بيدارى مسلمانان
سرمشق بزرگ
ايجاد روح وحدت و همبستگى در مسلمانان
تمايز اسلام راستين از اسلام دروغين
درس جهاد و شهادت
پيروزى خون بر شمشير
عظمت يافتن مكتب تشيّع
تزلزل دولت اموى
نخستين جرقّه
پيك يزيد در مدينه
اعتراض عبداللّه بن عمر به يزيد
اقامه عزاى امام حسين (ع)و تاءثير آن در بيدارى مردم
پنج سال عزاى مداوم
گريه هاى مداوم امام سجّاد(ع)
واقعه (حرّه)
انعكاس قيام عاشورا در مكّه و سخنرانى عبداللّه ابن زبير
تذكّر
قيام در مكّه
آشوب در بصره
قيام در كوفه
شكل گيرى نهضت توّابين
اولين جلسه سران قيام
نامه سليمان بن صرد خزاعى به شيعيان مدائن و بصره
پاسخ شيعيان مدائن و بصره به نامه سليمان بن صرد خزاعى
خلع استاندار كوفه و نصب استاندار جديد
جمع آورى سپاه وعزيمت به كارزار
اجتماع بر سر تربت امام حسين (ع)
نامه فرماندار كوفه به سليمان بن صرد و پاسخ او
توقّف در منطقه قرقيسيا
مصاف با لشكر ابن زياد
پايمردى توّابين
بازگشت به كوفه
پيام مختار از زندان
مشخصّات مختار
شخصيّت مختار از ديدگاه علماى بزرگ اسلام
محمّد حنفيّه
ارتش مختار
فلسفه قيام مختار
پيوند مختار با نهضت عاشورا
يارى مسلم بن عقيل
دستگيرى مختار توسط ابن زياد
آزادى مختار از زندان
ملاقات مختار با عبداللّه بن زبير
بازگشت مختار به كوفه
تصميم سران كوفه
نقش ابراهيم اشتر در قيام مختار
اعلان قيام
شيوه پسنديده مختار پس از پيروزى
پيوستن قبايل شيعه به مختار
تشكيل حكومت
جلسه منافقان كوفه در خانه شبث بن ربعى
شورش در كوفه
سخنى در باب انتقام مختار از دشمنان
قصاص قاتلان امام حسين (ع)
جنگ سپاه مختار با حكومت شام
درگيرى مختار با عبداللّه بن زبير
بنى هاشم و فتنه ابن زبير
جنگ مصعب و مختار
مزار و زيارت نامه مختار
قيام زيدبن على (ع)
روايت ابو حمزه ثمالى
پيش گويى هاى اهل بيت (ع)درباره زيد(ع)
فضايل زيد
فلسفه قيام زيد
قيام زيد؛ ماءذون از سوى امام (ع)
تكرار كربلا
شهادت زيد(ع)
ماجراى دفن بدن و سر بريده زيد(ع)
تاءثّر شديد امام صادق (ع) در فقدان زيد(ع)
مقام زيد(ع) و يارانش در سخن امام صادق (ع)
قيام زيد(ع) در اشعار شعرا
علل شكست قيام زيد(ع)
مشخّصات يحيى
عزيمت به سمت كربلا
ورود به مدائن
حضور در رى و سرخس
دست گيرى در بلخ
آزادى از زندان
نگين انگشتر
اعلان قيام
جنگ در ابرشهر
نبرد خونين جوزجان
سخنان يحيى در جبهه نبرد
شهادت يحيى
مزار يحيى
انتقام الهى
سقوط دولت بنى مروان در خبر غيبى اميرالمؤ منين (ع)
خون خواهى شهداى عاشورا در كلام اميرالمؤ منين (ع)
اوضاع اجتماعى كشور اسلامى پس از شهادت زيد(ع)
ظهور ابومسلم خراسانى
نبرد سيه جامگان با لشكر عظيم مروان در عراق
آغاز خلافت عبّاسيان و نخستين سخن رانى سفّاح
حمّام خون
سوزاندن اجساد سران بنى اميّه
استفاده ابزارى بنى عباس از عترت پيامبر(ع)و مظلوميّت آنان
تصوير جنايات بنى اميّه در اشعار فضل بن عبدالرّحمن هاشمى
سخن رانى ابومسلم خراسانى در مدينه