شرح خطبه حضرت زهرا(سلام الله عليها) جلد ۲

آيت‌الله العظمي سيد عزالدين حسيني زنجانى

- فهرست -


مقدمه
اى مردم! بدانيد كه من فاطمه ام
توضيح مفردات
فاطمه بر معرفى خود تأكيد مى كند
محتواى انقلاب
مراد از يوم الله چيست؟
ويژگى رسالت پيامبر
انقلاب نمونه
قاطعيت و انعطاف ناپذيرى
شرح اوضاع گذشته جزيرة العرب
جغرافياى عربستان
حكومت
تعصبهاى قبيلگى
خونريزى و جنگ
غارت
زنده به گور كردن دختران
بت پرستى
بتهاى نامدار
عقيده به روز رستاخيز
برداشت عرب از نبوت و معاد
رواج رباخوارى
به كجا رسيدند!؟
شرح خدمتهاى مولاى متقيان
پايدارى على در جنگها از زبان حذيفه
رنج پذيرى على در راه خدا
كوشا در اجراى فرمان خدا
نزديك به رسول خدا
على، اميرالمؤمنين
فرار ديگران در جنگها
بازگويى دوران ركود پس از انقلاب
توضيح مفردات
دشمن خارجى و داخلى
دشمن خارجى
دشمنان داخلى
تكرار سنت بنى اسرائيل
روش و سنت بنى اسرائيل
تكرار اين تاريخ
معيار قبح پرستش گوساله
معناى وسيع عبادت
هشدار قرآن كريم
هشدار پيامبر
حزب سرى و متشكل
فعاليت آشكار
نخستين موفقيت حزب
پوسيده شدن دين
سيماى خليفه ى اول قبل از اسلام
توبيخ انصار!
سقوط در فتنه
سرآغاز استخفاف اسلام
امامت يك امر ملكوتى است
تبعيض در ايمان به پيامبران
وقايع پس از رحلت پيامبر
زهراى طاهره خليفه را به محاكمه مى كشد
توضيح مفردات
شرح
صديقه ى طاهره و آنان كه حق را يارى نكردند (انصار)
توضيح مفردات
نياكان انصار
جانفشانيهاى انصار
سرانجام كار انصار
شرك بعد از ايمان
موانع قيام
پاسخ خليفه
توضيح مفردات
شرح بخشى از پاسخ ابوبكر
بحث پيرامون حديث «انا معاشر الانبيا...»
مقام اول
مقام دوم
پاسخ صديقه ى طاهره
توضيح مفردات
شرح
توطئه غصب فدك
خليفه و اجماع مسلمانان
فاطمه و مردم
توضيح مفردات
شرح
فاطمه و على
توضيح مفردات
شرح
پاسخ اول
پاسخ دوم