رابطه نهج البلاغه با قرآن

سيد جواد مصطفوى

- فهرست -


زندگينامه مولف
تحصيلات حوزوى
انتقال به تهران
مسووليت ها و كارهاى اجرايى
آثار تحقيقاتى
كتاب هايى كه در زمان حيات ايشان به چاپ رسيده است
آثارى كه پس از فوت ايشان به چاپ رسيده است
آثارى كه هنوز به چاپ نرسيده است
وفات استاد
مقدمه مولف
فصول و عناوين رساله
مقدمه
اهميت و اعجاز قرآن
نظرات دانشمندان براى اثبات اعجاز قرآن
دين اسلام و لغت عرب مديون قرآن است
قضاياى تاريخى قرآن
نهج البلاغه چيست؟
شرح حال نهج البلاغه
شروح نهج البلاغه
اختلاف نسخ نهج البلاغه
مطالب مساوى قرآن و نهج البلاغه
اندازه گيرى روزى مخلوق به دست خدا است
خدا هر گناهى را به يك و هر حسنه يى را به ده حساب مى كند
امتحان خداوند از مخلوق مسلم است
فرستادن پيغمبران براى اتمام حجت است
نيكى را به نيكى بهتر تلافى كنيد
تنها خردمندان پند مى پذيرند
مرگ مى رسد و انسان در غفلت است
فرار از جهاد سودى ندارد
رفتار و گفتار انسان بر ضميرش گواهى مى دهد
در راه خدا از سرزنش باك نداشته باش
منت گذاشتن احسان را باطل مى كند
دليل زنده شدن پس از مرگ
اگر خدا دست انسان را نگيرد به گناه مى گرايد
اولين سفارش پدر به پسر نهى از شرك است
مطالب مختلف قرآن و نهج البلاغه
وحدانيت خدا
رحمت خداوند
بهشت پاداش ايمان و عمل صالح است
خلقت آدم ابوالبشر
گمراهى هاى زمان جاهليت
بهشت و نعمت هايش هميشگى است
خداوند براى هر چيزى مدتى قرار داده است
دستور داخل شدن در ملك ديگران
درجات بهشت مختلف و متفاوت است
مومنين برادر يكديگرند
كلمات تند و خشن
نكوهش بخل و امساك
از نعمت زياد مست و مغرور نشويد
اطاعت خدا و رسول
حق و باطل
خداوند از داشتن پدر و فرزند منزه است
تفكر در تاريخ گذشتگان و عبرت گرفتن از آنها
يتيم نوازى
بيهوده خرج كردن
سستى را به خود راه ندهيد
در توبه كردن عجله كنيد
صله رحم و بخشش به خويشاوندان
يافتن وسيله جهت تقرب به بارگاه خدا
خدا فريب نمى خورد
ريا و خود نمايى
نهى از حسد
سخن گفتن نماينده شخصيت انسان است
عيبجويى نكنيد
چگونه باطل با حق اشتباه مى شود
پيرو خواهشهاى نفسانى نشويد
پيغمبر و امام پيرو مردم نمى شوند
آرزوى بدون علم حماقت است
نهى از مراء و مجادله
تقوا موجب قبولى اعمال است
استقراض خداوند از بندگانش
از گمان و پندار پيروى مكنيد
آنچه خدا از شما نخواسته دنبالش نرويد
قرآن داراى آيات متشابه است
اعانت بر كار خير
ياد خدا
شادمانى ممدوح و مذموم
بعضى از مردم انفاق در راه خدا را خسارت مى دانند
هلاكت گنهكاران ناگهان فرا مى رسد
محاسبه قيامت بسيار دقيق است
شماره هر چيز را خدا مى داند
مسافرت در روز جمعه
نكوهش تحليل حرام و تحريم حلال
نيكوكاران را تشويق كنيد
علت عدم اجابت بعضى دعاها
چيزى بر خدا پنهان نيست
انسان در مقابل زر و زيور جهان
گذشتگان صالح نعمتى هستند
از سوگند خوردن به خدا بپرهيزيد
اميدوارى به خدا بايد توام با عمل باشد
خداوند ضامن روزى هر جاندارى است
از رحمت خدا مايوس نباشيد
در نكوهش ارتداد
در نكوهش كسانى كه به جهاد نمى روند
گفتار و كردار انسان ثبت مى شود
نهى از خودستايى
تقوا بهترين توشه از دنيا است
نهى از دروغ و سخن بيهوده
دشنام و ناسزا نگوييد
اوصاف فرشتگان
نكوهش جادوگر
نكوهش از بدعت نهادن در دين
نرمخويى دوستان را زياد مى كند
با يكديگر اتحاد داشته باشيد و از اختلاف بپرهيزيد
در كارها تحقيق و كنجكاوى كنيد
دشمنى شما را از طريق عدالت خارج نسازد
ترغيب به مشورت
بين مردم را اصلاح كنيد
صداى خود را بلند نكنيد
نماز انسان را از گناه باز مى دارد
از هر علمى نافعش را بطلبيد و مضرش را رها كنيد
كفر و عصيان بندگان به خدا زيانى نمى رساند
ترحم بر ضعفا
از گمان بد بپرهيزيد
گمراهان و اهل باطل در اكثريت هستند
مقصود از خلقت انسان عبادت است
در كارها عجله و شتاب نكنيد
مراعات و جانبدارى از فاميل
امتحان خداوند از بندگان و علت آن
رستگار كسى است كه به بهشت برود
حيا و خجالت
از خدا باك داشته باش نه از مخلوق
به آنچه مى گوييد عمل كنيد
خداوند بر عالم بيشتر سخت مى گيرد تا جاهل
مناعت و عفت نفس فقيران
خدا همانند ندارد
هر كارى به دست خدا است
هر كسى در قيامت داننده و گواهى دارد
اهميت علم
خداوند از هيچ چيز عاجز نيست
عمل صالح
پرندگان هم مسخر امر خدايند
در آشكار و نهان صدقه دهيد
از خوردن مال حرام اجتناب كنيد
انسان در افراط و تفريط است
تفكر و تدبر
به خود بپرداز نه به ديگران
صبر و بردبارى
نعمتى كه خداوند به شما داده اظهار كنيد
انسان در انتخاب راه خويش آزاد است
موضوعاتى كه در ظاهر قرآن و نهج البلاغه با هم متفاوت هستند
تزكيه نفس: خودستايى
جزاى ستم را چگونه بايد داد؟
عزت خاص خداوند است
چه مقدار از تقوا نيكو است
فريب دادن دنيا انسان را
در بيان كيد و نيرنگ
آيا هدايت مردم به عهده پيغمبر است؟
پيغمبر و امام تابع هوس مردم نمى شوند
خاتمه

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه تبيان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.