مجموعه سروده هاى ديدار

سيد حبيب نظارى

- فهرست -


مقدمه
خدا کند تو بيايى
نازنينا
موعود
يادگار
وعده سبز
بهار منتظران
فصل تقسيم گل وگندم ولبخند
آرامش طوفانى
صبح بى تو
انتظار
آن سوى اقيانوسها
دلم به انتظار تو
غزل انتظار
آدينه
اى خوب
ظهور
پنجره گلها
پرسش
گفتم مى آيى
سوار سبزپوش
کران سبز
اى آفتاب...
ظهور عشق
گل نرگس
بس است ساقه شکستن
اى تکلم فصيح
رود آيينه
تبسّم سحر
ترانه موعود
تو وزلالى وسرشارى
تا روشناى باورى محتوم
با باغبان اشراق
به لهجه باران
فصل تو شد
غزل تکسوار
آن هميشه خوب
در جمعه اى روشن
آيه تنزيل
استغاثه
تو مى آيى
فتح باب
انتظار
بهار گمشده
هجوم بى تو بودنها
صبح رعنا
آن آسمانى ترين مرد
اى نسيم ناگهانى خدا
تو در راهى...
فصل شکوفايى
آغاز چشم تو
مسيح
آتش بزن!
کوچ
صبح فرج
وقتى بيايى
سپيده موعود
طلوع آخرين
از چلچراغ آسمان
انديشه توفانى
بيکرانه ى عدل
بهار در آدينه
پنجره
مقدمت سبز
فتح زمين
تقديم به آبروى آفرينش آقا امام زمان
باران بيافرين
مردى مى آيد
عطر هزار آسمان بال
تهاب غزل
سبز پوش مهربان
جان فدايت
شب انتظار
طلوع
خم سر بسته
قيام
قيام (2)
از سمت باران
لحظه هاى ظهور
آفتاب عصمت
غزل بهار
اى فروغ چشمهاى انتظار
مشرق تجلى
وصل سبز
يقين گمشده
انتظار
شراب طهور
آغاز سبز زمين
شرح مشتاقى
با حنجره اى زخمى
جمعه موعود
اعجاز فصل سبز
غزل انتظار
بيا موعود
آواز روشن
آواز ماه
رؤياى شکفته
صبح بهار
موعود
انتظار
شوق ديدار موعود
پرنده هاى بهار
نذر موعود
ققنوس
شوق تماشا
تقويم آب
اشتياق اطلسى ها
آخر يکى خواهد آمد
چشمهاى جاده
اگر نيايى...
در سايه سبز
بهار آدينه

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.