۴۰۰ داستان از مصايب امام على عليه السلام

عباس عزيزى

- فهرست -


پيشگفتار
فصل اول : على (ع ) در سوگ پدر و مادر و فرزندان
بخش اول : على (ع ) در سوگ پدر و مادرش
1 گريه على در مرگ مادر
2 اندوه على (ع ) در مرگ مادر
3 شفاعت ابوطالب
بخش دوم : على (ع ) در سوگ امام حسين
4 نوحه حيوانات وحشى بر حسين (ع )
5 گريه على (ع ) در نينوا
6 اشك هر مؤ من
7 خبر شهادت حسين (ع )
8 گريه على (ع ) بر شهادت حسين (ع )
9 گذر على (ع ) از كربلا
10 تعزيت على (ع ) در كربلا
11 افسوس براء بن عازب
12 خبر دادن از قاتل امام حسين (ع )
13 پرچم دارى حبيب بن جماز
بخش سوم : گريه امام على (ع ) بر مصايب زينب (س )
14 گريه امام هنگام ولادت زينب
15 مفسّر قرآن
16 على (ع ) از واقعه كربلا مى گويد
بخش چهارم : گريه امام على (ع ) بر مصايب عباس (س )
17 بوسيدن دست هاى عباس (ع )
18 گريه بر دست هاى عباس
19 خبر از آينده عباس (ع )
20 سفارش على (ع ) به عباس (ع ) در واقعه كربلا
فصل دوم على (ع ) در سوگ رسول خدا (ص )
بخش اول : على در كنار بستر پيامبر
21 توطئه عمر
22 خبر دادن پيامبر (ص ) به على (ع ) از وفات خويش
23 دو ركن على (ع )
24 وظيفه غسل پيامبر (ص )
25 طلب على (ع ) در بيمارى
26 خبر پيامبر از غسل دهنده اش
27 طلب برادر
بخش دوم : وصيت هاى پيامبر (ص ) به على (ع )
28 وصاياى پيامبر (ص ) به على (ع )
29 مقام رضا و استقامت على (ع )
30 دعوت كردن على (ع ) به صبر
31 وصيت پيامبر (ص ) به على (ع )
32 وصيت پيامبر به على (ع )
33 سنت ديرينه
34 پيامبر در حال ارتحال
35 آخرين كلمات
بخش سوم : غسل و تدفين پيامبر
36 ملايكه تسليت دهنده على (ع )
37 آگاهى به همه حوداث
38 فرشتگان يارى دهنده على (ع )
39 خضر نبى
40 سخنان على (ع ) هنگام غسل پيامبر (ص )
41 غسل دهنده پيامبر
42 كيفيت نماز بر جنازه پيامبر
43 غسل پيامبر
44 كيفيت غسل پيامبر (ص )
45 نماز بر جنازه پيامبر (ص )
46 كيفيت غسل و نماز پيامبر (ص )
47 تدفين پيامبر
48 سوگوارى على (ع )
فصل سوم مصايب بعد از رحلت رسول اكرم (ص )
بخش اول : مظلوميت على (ع ) بعد از پيامبر (ص )
49 نظر صحابه درباره عثمان
50 عثمان على (ع ) را نيز تبعيد نمود
51 كينه معاويه
52 دو معجزه تكان دهنده
53 آخرين كلام على (ع ) در بالاى منبر
54 شباهت كار على (ع ) به پنج پيامبر
55 گريستن رسول خدا(ص )
56 ملاقات با برادر
57 درد دل حضرت امير (ع ) با چاه
58 مظلوم هميشه تاريخ
59 پدرم فداى آن شهيد
60 چگونه صبح كردن على (ع )
61 ستم هاى وارده به على (ع )
62 دشمنى دختران خلفاء با على (ع )
63 سكوت على (ع )
64 شكوه على (ع ) از روزگار
بخش دوم : شكوه هاى على (ع )
65 شكوه على (ع ) از سستى ياران
66 شكوه على از غارت جان و مال مسلمانان
67 شكايت از تفرقه ياران
68 علاقه على (ع ) به مرگ
69 گريستن امام (ع ) از تنهايى
70 تقاضاى نجات از دست مردم
71 چه ستم ها كه بر ما نرفت !
72 بردبارى در شدت گرفتارى
73 سكوت براى حفظ اسلام
74 محروميت از حق
75 شكايت از غاصبين ولايت
76 توبيخ به خاطر سستى در جهاد
77 رنج على از سستى ياران
78 خسته شدن از مردم كوفه
79 شدت ناراحتى على (ع )
80 سرزنش اهل كوفه
81 خون دل كردن على (ع )
82 حق على بر امت پيامبر
83 اميد شهادت
شكايت از قريش
85 نهراسيدن از مرگ
86 كينه قريش
87 بى علاقگى به ولايت و فرمانروايى
88 شكوه هاى امام از ابوبكر و عمر
89 اندوه على (ع )
90 شكايت از ياران
91 ديروز اميرالمؤ منين بودم امروز ماءمور
بخش سوم : آتش زدن بيت على (ع )
92 سقيفه
93 فضيلت على (ع ) از زبان ابوسفيان
94 چه زود بر رسول خدا (ص ) دروغ بستيد
95 چگونگى بيعت بنى هاشم
96 على (ع ) و بيان ماجراى زهرا (س )
97 بيان فجايع از زبان عمر
98 نجات فاطمه زهرا (س ) توسط على (ع )
99 بيرون آمدن على (ع ) از خانه
100 سيلى زدن به فاطمه زهرا (س )
101 فاطمه (س ) در پشت درب
102 شهيد شدن محسن زهرا (س )
103 حرمت زهرا (س ) را شكستند
104 علت سكوت على (ع )
105 از شما به خداى سميع و بصير شكايت مى كنم
106 شاهد كتك خوردن همسرش
107 سقط شدن فرزند زهرا (س )
108 گنج على (ع ) در قيامت
109 به آتش كشيدن خانه حضرت زهرا (س )
110 نجات على (ع ) توسط فاطمه (س )
111 دفاع اميرالمؤ منين (ع ) از حضرت زهرا (س )
بخش چهارم : بيعت اجبارى و غصب ولايت
112 پيام هاى ابوبكر به على (ع ) و پاسخ ‌هاى آن حضرت
113 اتمام حجت بر ابوبكر در القاب ادعايى
114 حمله خانه على (ع )
115 على (ع ) به اجبار و اكراه بيعت كرد نه اختيار
116 هجوم به در خانه على (ع )
117 نگاهى به چگونگى بيعت على (ع ) و حمايت فاطمه (س )
118 اثبات فضيلت على (ع )
119 تازيانه زدن زهرا (س )
120 در هر شرايطى با تو هستم !
121 دفاع زهرا (س ) از على (ع )
122 دفاعيه زهرا (س ) از على (ع )
123 چگونگى دست گذاردن ابوبكر بر دست على (ع )
124 بيعت اجبارى اميرالمؤ منين (ع )
125 خروش فاطمه (س ) و تصميم او بر نفرين
126 مظلوميت على
127 جمع آورى و تنظيم قرآن توسط حضرت على (ع )
128 مسلمان شدن يهودى
129 گرفتن گريبان على (ع ) براى بيعت
130 بيعت نكردن على (ع )
131 اتمام حجت اميرالمؤ منين (ع ) با فضايلش
132 سخنان اميرالمؤ منين (ع ) هنگام ورود به مسجد
133 كيفيت بيعت اجبارى اميرالمؤ منين (ع )
134 افشاى اسرار صحيفه ملعونه
135 وصيت على به صبر
136 نظر خواهى از على (ع ) و گفتار آن حضرت
137 دفاع مقداد و سلمان و ابوذر از اميرالمؤ منين (ع )
138 وساطت على (ع )
139 سخنان اميرالمؤ منين (ع ) بعد از بيعت
140 على (ع ) به سان كعبه
141 امتحان از ياران ، و عدم قبولى آنها
142 غربت على (ع )
143 عتاب پيامبر (ص ) به ابوبكر
144 اولين بيعت كننده با ابوبكر
145 فاطمه (س ) در خواب علماء
146 بيعت با على (ع )
147 حضور رسول خدا (ص ) پس از رحلت
بخش پنجم : مصايب پس از غصب ولايت
148 طلب يارى
149 اتمام حجت اميرالمؤ منين (ع )
150 چرا على (ع ) شمشير نكشيد؟
151 احياى نام پيامبر (ص )
152 اندوه فاطمه بر على (ع )
153 فرياد مظلوميت على (ع )
154 چشمان پر از اشك على (ع )
155 چگونه حق على (ع ) غصب شد
156 حليت طلبى
157 پيش گويى امام على (ع ) درباره قائم
158 اقرار عمر و خلافت على (ع )
159 آشوبگرى عمر
160 تنهايى على (ع )
161 بهانه هاى عثمان
162 مظلوميت على (ع ) در شورا
163 عيادت عثمان از حضرت على (ع )
164 شايسته براى خلافت
165 على (ع ) ريشه كن كننده فتنه ها
166 عثمان و دوانبان پر از سيم و زر
167 طرح توطئه براى قتل على (ع )
168 احتجاجات على (ع )
169 بى ارزشى مقام دنيا
170 عاقبت ظلم
171 پناهگاه دادرس
بخش ششم : بدگويى و ناسزا به على (ع ) در زمان حيات
172 ناسزا گويى معاويه به على (ع )
173 نماز على (ع ) افضل است
174 سرزنش كردن على (ع )
175 محو نام على (ع )
بخش هفتم : بدگويى و ناسزا به على (ع ) پس از شهادت
176 بيان فضل از زبان دشمن
177 عذر بدتر از گناه
178 درخواست معاويه براى لعن على (ع )
179 سزاى سب كننده على (ع )
180 جعل حديث بر ضد على (ع )
181 خوش بود مدح از زبان دشمنان
182 آموزش ناسزا بر على (ع )
183 مجازات لعن بر على (ع )
184 پاداش حديث دروغين عليه على (ع )
185 لعنت بر على (ع ) برابر لعنت بر پيامبر (ص )
186 قدغن كردن سب و لعن على (ع )
187 دفاع از حريم على (ع )
188 لعن كنندگان على (ع ) بدبختند
189 اهانت به ساحت قدس على (ع )
190 دشنام به على (ع ) به خاطر عدلش
191 صاعقه اى از فرمان خدا
فصل چهارم على (ع ) در سوگ فاطمه زهرا (س )
بخش اول غصب فدك
192 على (ع ) شاهد غصب فدك
193 حادثه كوچه
194 سخنان على (ع ) و زهرا (س ) پس از خطبه فدكيه
195 از مردانتان دلى مالامال از نفرت دارم
196 خانه غم و اندوه زهرا(س )
197 بيت الاءحزن مكان نوحه سرايى فاطمه (س )
بخش دوم : على (ع ) در كنار بستر فاطمه (س )
198 پرستارى از زهرا(س )
199 ملاقات ابوبكر و عمر
200 آخرين سخنان زهرا(س ) به على (ع )
201 آخرين سخنان على (ع ) و فاطمه (س )
202 بر بالين فاطمه (س )
203 آگاه شدن حسنين از شهادت مادر
204 بى هوش شدن على (ع )
205 على (ع ) بر پيكر زهرا(س )
206 آخرين سخنان زهرا(س ) و على (ع )
208 على (ع ) كنار بستر زهرا(س )
209 سخنان جانسوز على كنار قبر زهرا(س )
بخش سوم : وصيت فاطمه زهرا(س ) به على (ع )
210 وصيت فاطمه (س ) به على (ع )
211 توصيه فرزندان به على (ع )
212 غسل و نماز و بدن زهرا(س )
213 على (ع ) بر زهرا(س ) قرآن مى خواند
214 وصاياى حضرت زهرا(س )
215 وصيت زهرا(س ) به على (ع )
216 وصيت به نماز نخواندن ابوبكر و عمر بر جنازه اش
217 بيمارى كه خبر از مرگ مى داد
218 وصيت فاطمة الزهرا(س ) به على (ع )
بخش چهارم : خاكسپارى فاطمه زهرا(غسل نماز دفن )
219 نماز بر جنازه زهرا(س )
220 تكبير نماز على (ع ) بر زهرا(س )
221 غسل دهنده زهرا(س )
222 ماجراى غسل و كفن و نماز بر جنازه
223 خبر شهادت فاطمه (س ) به على (ع )
224 مرثيه على (ع ) كنار جنازه فاطمه زهرا(س )
225 وداع فرزندان با بدن مادر
226 نماز بر جنازه فاطمه زهرا(س )
227 آرام كردن بچه ها كنار قبر زهرا(س )
228 تكفين و تدفين زهرا(س )
229 تدفين زهرا(س )
230 مرثيه سرايى على (ع ) كنار قبر زهرا(س )
231 شكوه على (ع ) هنگام تدفين زهرا(س )
232 هفت قبر ديگر كنار قبر زهرا(س )
233 گريه كنار قبر فاطمه زهرا(س )
234- بيان مظلوميت از زبان فاطمه (س )
235 مرثيه على (ع ) بر زهرا (س )
236 جلوگيرى از نبش قبر فاطمه (س )
بخش پنجم : گريه على (ع ) بعد از شهادت فاطمه زهرا(س )
237 ديدى على (ع ) تنها ماند
238 غربت فرزندان زهرا(س )
239 اشك على (ع ) به علت پاداش دادن به قنفذ
240 ناله على (ع ) بر قبر زهرا(س )
241 قصد عمر براى نبش قبر حضرت زهرا(س ) و عكس العمل اميرالمؤ منين (ع )
بخش ششم : مصائب شهادت فاطمه زهرا(س )
242 مصايب در صحيفه اى نوشته شده بود
243 محبت ام البنين به فرزندان زهرا(س )
244- شكيبايى و صبر على (ع ) بر شهادت زهرا(س )
فصل پنجم شهادت على (ع )
بخش اول خبر دادن پيامبر از شهادت على (ع )
245 شهادت سيد اوصيا در سيد ماه ها
246 گريه پيامبر بر ضربت بر فرق على (ع )
247- خبر مظلوميت على (ع ) در معراج
248 گريه پيامبر(ص ) بر مظلوميت على (ع )
249 خبر از هتك حرمت
250- وعده پيامبر به على (ع )
251- بشارت بر شهادت
252- پيامبر به على مژده شهادت مى دهد
253 خبر از رنگين شدن محاسن از خون سر
254 خبر شهادت امام در ماه رمضان
255 خبر از شقى ترين فرد
256 پيشگويى پيامبر(ص ) از شهادت خود و امامان
257 اخبار پيامبر از طول عمر على
258 درك فيض شهادت در آينده
259 آگاهى پيامبر از مدفن على (ع )
260 على (ع ) خضاب نمى كرد
بخش دوم : خبر دادن على (ع ) از شهادت خود
261 اگر مى دانستم كه تو قاتل منى تو را نمى كشتم
262 خبر دادن على (ع ) از شهادت خود
263 بيچارگى ابن ملجم
264 قاتل من ، شخصى بى نسب و نام
265 قاتل على (ع ) از يهود
266 نظر كنيد به قاتل من
267 قاتل من هموست !
268 مرگ در كمين من است
269 قاتل من ، ابن ملجم فاجر و ملعون
270 شقى ترين اشقيا
271 آگاهى على (ع ) از شهادت خود
272 بدبخت ترين مردم
273 خبر دادن از آخرين پليد
274 شكايت از سستى ياوران
275 شناختن قاتل خود
276 نزديك شدن امر الهى
277 دادن خبر شهادت
278 بستن پيمان شهادت با خدا
279 خبر از نوحه گرى ها
280 خبر على (ع ) از شهادت جويريه
281 خبر دادن از شهادت به دخترش
282 (رجال صدقوا) كيانند؟
283 شايعه قتل على (ع )
بخش سوم : مصايب اصحاب على (ع )
284 اشعار در تكفين سلمان
285 تبعيد ابوذر
286 دعاى على (ع )
287 عشق على (ع ) در دل ابن سكيت
288 انده على (ع ) در شهادت ياران
289 اندوه على در مرگ مالك اشتر
290 مصيبت شهادت مالك
بخش چهارم : كشيدن نقشه قتل على (ع )
291 بقاى حق آل على (ع )
292 مهريه قطام
بخش پنجم : وقايع شب نوزدهم و ضربت خوردن آن حضرت
293 تفكر على (ع ) در شب نوزدهم
294 حالات على (ع ) در شب نوزدهم
295 كمربند شهادت محكم
296 شب ضربت
297 نايل آمدن به وصال محبوب
298 كمر بند از بهر مرگ اى على
299 علت كم غذا خوردن
300 اولين نوحه كنندگان على (ع )
301 ديدن پيامبر در خواب
302 غذاى امام در شب ضربت خوردن
303 نگاه كردن به آسمان
304 گريه فرزندان
305 نزديكى اجل
306 مناجات در شب ضربت
307 شب ضربت به فكر غذاى مرغابيان
308 كمر مرگ بستن
309 نگرانى زينب (س )
310 درد دل آخر با امام حسن (ع )
311 آخرين رمضان على (ع )
312 نفرين على (ع )
بخش ششم : ضربت خوردن على (ع ) در مسجد
313 ضربتى بر جاى ضربت ملعون ديگر
314 آخرين اذان على (ع )
315 بيدار كردن قاتل خود
316 ضربت در سجده اول
317 لرزيدن زمين
318 دويدن فرزندان به سمت مسجد
319 سر على (ع ) در دامن امام حسن (ع )
320 تمام شدن اندوه على (ع )
321 گريه امام حسن (ع )
322 دستگيرى قاتل على (ع )
323 چگونگى دستگيرى قاتل
324 ضربت بر سر شير خدا
325 طلب شهادت از خدا
326 سوگوارى زينب كبرى (س )
327 درنده خويى قاتل على (ع )
328 خبر امام حسن (ع ) از باطن ابن ملجم
بخش هفتم : برخورد على (ع ) با قاتلش
329 به اسير كن مدارا
330 قصاصى همانند قاتل پيامبر
331 سفارش هاى على (ع ) درباره قاتلش
332 قصاص عادلانه
333 مروت بر قاتل
334 ترحم بر قاتل خود
بخش هشتم : على (ع ) در بستر شهادت
335 گريه دختر كنار پدر
336 گريه و زارى امام حسن (ع )
337 به فكر قاتل خود
338 از بين رفتن بينه و حجت
339 شير آوردن بينوايان
340 دخترم گريه مكن
341 ملاقات اصبغ بن نباته از على (ع )
342 سر مبارك به دامان امام حسن (ع )
343 آخرين سخنان على (ع ) با زينب (س )
344 فرزندان على كنار بستر پدر
345 گريه ابا عبدالله بر على (ع )
346 استقبال زهرا(س ) از على (ع )
347 برترى على (ع ) بر پيامبران اولوالعزم
348 وصيت على (ع ) به عباس (ع )
349 وصيت به صبر
بخش نهم : وصاياى على (ع )
350 سپردن امر خلافت به حسن (ع )
351 وصاياى على (ع ) هنگام مرگ
352 وصاياى على (ع ) به امام حسن (ع )
353 آخرين سفارشات على (ع )
354 وصيت على (ع ) بر عباس (ع )
بخش دهم : شهادت مولاى متقيان على
355 شگفت انگيزترين دوره زندگى امام على (ع )
356 طبيب نااميد شد
357 سفارش امام (ع ) به امام حسن (ع )
358 همه كنار بستر امام
359 شب آخر حيات
360 شب آخر حيات
361 وصيت على (ع ) به امام حسن (ع )
362 شهادتين گفتن امام على (ع )
363 سخنان خضر نبى بعد از شهادت على (ع )
364 وصيت امام على (ع ) به حسين (ع )
365 اختيار شهادت
بخش يازدهم : خاكسپارى على (ع )
366 اولين روضه خوان على (ع )
367 گريه امام حسين (ع )
368 غسل دهندگان على (ع )
369 پيامبر و فاطمه زهرا(س ) كنار بدن على
370 حنوط بهشتى
371 مقبره آماده على (ع )
372 گرفتن جلو تابوت توسط ملايكه
373 غسل و تكفين على (ع )
374 ملايكه يارى دهنده غسل على (ع )
375 مقبره آماده على (ع )
376 جان باختن بينواى نابينا كنار قبر على
بخش دوازدهم : سزاى قاتل على (ع )
377 سزاى قاتل على (ع )
387 مجازات قاتلان على (ع )
379 قصاص قاتل
380 لعنت ملايكه بر قاتل على (ع )
بخش سيزدهم : قبر على (ع )
381 روياى صادقه على (ع )
382 حرم امن الهى
383 مقبره على (ع )
384 چگونگى زيارت مرقد على (ع )
385 آثار نيك زيارت مرقد مطهر على (ع )
386 برابرى پاداش زيارت اميرالمؤ منين (ع ) با هفتاد حج
387 نوح پيامبر، مقبره على (ع ) را مى سازد
بخش چهاردهم : سوگوارى فرزندان امام بر على (ع )
388 گريه زينب بر بالين پدر
389 اثر ضربت ابن ملجم
390 گريه ام كلثوم
391 گفتگوى ام كلثوم با ابن ملجم
بخش پانزدهم : خون گريستن
392 علايم شهادت على (ع )
393 علايم شهادت
394 خون گريستن جمادات در قتل على (ع )
395 علايم شهادت على (ع )
396 خطبه امام حسن (ع ) در مسجد
397 حضور شهيدان در نماز بر امام (ع )
398 از آسمان خون باريدن
399 گريه ملايكه و جن براى على (ع )
400 حزن حنانه در فراق على (ع )