سفرنامه حج

آيت‌ الله العظمی لطف اللّه صافی گلپايگانی

- فهرست -


مقدمه
فصل اول : آغـاز سفـر
فصل دوم : در مـدينـه منـوّره
شهر نور
يك معجزه شنيدني
بقيع
اظهار اطلاع اشخاص خام
فصل سوم : وحـدت اسـلامـي
فصل چهارم : در مكه مكرّمه
فصل پنجم : درسهايي كه از حج بايد آموخت

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه آیت الله صافی گلپايگاني ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
دارد.