درسهايي از تاريخ تحليلي اسلام جلد ۳

حجة الاسلام والمسلمين رسولي محلاتي

- فهرست -


قسمت اول

آغاز دعوت رسول خدا«ص‏»
مرحله دعوت سرى و مخفيانه
كسانى كه در اين مدت ايمان آوردند
داستان اسلام ابو ذر غفارى

قسمت دوم

مسلمانان صدر اسلام
عمار و پدر و مادرش:ياسر و سميه
بلال حبشى
خباب بن الارت
باز هم در مورد خباب بشنويد:
و اين هم پايان كار خباب و ام انمار
سخنان امير المؤمنين عليه السلام درباره خباب
آيا چه حكمتى در اين بلاها بوده؟
مقدمه اول
مقدمه دوم
مقدمه سوم
مقدمه چهارم
سنت ابتلاء
نتيجه بحث

قسمت ‏سوم

داستان انذار عشيرة(يوم الدار)
يكى از بزرگترين مدارك خلافت‏بلا فصل على عليه السلام
روايت‏سوم
نكته‏هائى در اين روايات
يك داستان جالب و يك جنايت تاريخى

قسمت چهارم

دعوت آشكارا و عمومى و مرحله دوم دعوت
بازتاب دعوت عمومى رسول خدا در قريش

قسمت پنجم

دستور مشركين قريش‏به پيروان خود
داستانى جالب درباره علت مخالفت‏سران قريش

قسمت ‏ششم

تصميم سران قريش براى‏ديدار با ابو طالب
سخنى درباره ايمان ابو طالب
علت اين حق كشيها
سران قريش در حضور ابو طالب
عمارة را بگير و محمد را بما واگذار!
سران قريش به تلاش خود ادامه مى‏دهند و...
وليد بن مغيرة چه گفت:
عتبة بن ربيعة نزد رسول خدا(ص)ميآيد:
مرحله جديد مبارزه رسول خدا با مشركين:

قسمت هفتم

فشار مشركين قريش‏به پيامبر و مسلمانان
آزار مشركان نسبت‏به خود رهبر بزرگوار اسلام
داستان ديگرى كه منجر به اسلام حمزة بن عبد المطلب‏گرديد:
و اين هم داستانهائى ديگر در اين باره

قسمت هشتم

هجرت مسلمانان‏به حبشه
1- بحث درباره اصل دستور هجرت
هجرت منشا خيرات و بركات دنيا و آخرت
تذكر يك نكته
2-دستور هجرت به حبشه به چه منظورى بود؟
3-اهداف ديگر اين هجرت و دستور
4- آيا يك هجرت بود يا دو هجرت
5- علت‏بازگشت مهاجرين نخست و افسانه‏«غرانيق‏»
پس از هجرت بحبشه
در پيشگاه نجاشى
مهاجرين در حضور نجاشى
ايمان نجاشى به گفته‏هاى جعفر
دنباله داستان و انتقام عمرو عاص از عمارة

قسمت نهم

برخى از معجزات‏رسول خدا«ص‏»
معجزه چيست؟
بيانى از مرحوم علامه طباطبائى(ره)در اينباره:

قسمت دهم

داستان شق القمر
1- تاريخ وقوع اين معجزه
2- چگونگى ماجرا
3- گفتار بزرگان در مورد اجماع و تواتر روايات در اين باره
4- دليلى از قرآن كريم
5- پاسخ از چند اشكال
يك تذكر پايانى

قسمت ‏يازدهم

داستان معراج رسول خدا(ص)
1-اسراء و معراج
2-معراج در چه سالى اتفاق افتاد
3-اسراء از كجا انجام شد؟
4-اسراء چگونه انجام شد؟
آيات سوره مباركه نجم و داستان معراج
داستان معراج بر طبق روايات
روايت ديگرى در اين باره
خبر دادن رسولخدا«ص‏»از كاروان قريش