سخنان‏ على ‏عليه‏السلام ‏از نهج‏البلاغه

فضل اللّه كمپانى

- فهرست -


مقدمه
از خطبه 1
خطبه 49
خطبه 64
خطبه 84
از خطبه 89
از خطبه 90
از خطبه 107
از خطبه 108
از خطبه 152
از خطبه 177
از خطبه 178
از خطبه 181
از خطبه 204
از خطبه 227
از خطبه 228
در توصيف پيغمبر اكرم (صلّى اللّه عليه و آله)
از خطبه 2
از خطبه 26
از خطبه 88
از خطبه 93
از خطبه 95
از خطبه 107
از خطبه 108
از خطبه 115
از خطبه 133
از خطبه 160
از خطبه 189
از خطبه 204
در توصيف آل محمد عليهم السلام
از خطبه 2
از خطبه 99
از خطبه 108
از خطبه 239
پيروى از سنت پيغمبر اكرم صلّى اللّه عليه و آله
از خطبه 159
در باره دين اسلام
از خطبه 105
از خطبه 189
در توصيف قرآن كريم
از خطبه 109
از خطبه 133
از خطبه 157
از خطبه 175
از خطبه 182
از خطبه 189
در شرح حال خود
از خطبه 3 معروف به (شقشقيّه)
كلام 191
كلام 83
از نامه 45 (كه بعثمان بن حنيف حاكم بصره نوشته است)
از نامه‏هاى آن حضرت
نامه 5 (به اشعث بن قيس كه استاندار آذربايجان بود)
نامه 6 (بمعاويه)
نامه 32 (به معاويه)
از نامه 38 (باهل مصر در باره معرفى مالك اشتر)
از نامه 39 (به عمرو عاص)
نامه 48 (به معاويه)
نامه 68 (بسلمان فارسى)
نامه 69
نامه 72 (بعبد اللّه بن عباس)
از دعاهاى آن حضرت
از خطبه 90
از خطبه 143 (در طلب آب)
از خطبه 218
از وصاياى آن حضرت
از كلام 149 (پيش از مرگ)
كلام 190 (سفارش باصحابش)
از نامه 31 (وصيّت بامام حسن عليه السلام)
47 وصيّت بحسنين عليهما السّلام (بعد از ضربت خوردن)
76 وصيّت بابن عباس
از عهدنامه‏هاى آن حضرت
27 عهدنامه بمحمد بن ابى بكر
53 عهد نامه بمالك اشتر نخعى
جهاد و دستور نظامى
از خطبه 27
كلام 65
كلام 122 (هنگام جنگ بيارانش فرمود)
از كلام 124 (در تحريض اصحاب بجنگ)
نامه 11 (سفارش بعده‏اى كه بجنگ دشمن مى‏فرستاد)
12 دستور بمعقل بن قيس
16 دستور بسپاهيان در موقع جنگ
در باره تقوى
از خطبه 113
خطبه 184 (شرح حال پرهيزكاران)
از خطبه 221
از خطبه 233
در باره مرگ و احوال مردگان
از كلام 212
از خطبه 221
از خطبه 230
از خطبه 232
از خطبه 28
از خطبه 62
كلام 81
از خطبه 102
از خطبه 110
از خطبه 112
از خطبه 113
از خطبه 217
از خطبه 221
از خطبه 232
از خطبه 164 (در وصف بهشت)
از خطبه 84 (در وصف بهشت)
از خطبه 85
از خطبه 98
از خطبه 145
از خطبه 156
از خطبه 160
از خطبه 187
از كلام 192
كلام 194
كلام 195
كلام 140
كلام 141
از خطبه 234 (معروف بقاصعة)
از خطبه 175
كلام 215
كلام 213
كلام 214
خطبه 23
از كلمات قصار (حكم و مواعظ)