امام علی (ع) صدای عدالت انسانیت (جلد ۵)

جرج جرداق
مترجم: سيدهادی خسروشاهی

- فهرست -


اسلام و توطئه ها
دو خانواده قريش
معاويه و جانشينانش
سوز دل نيكوكاران
يارانِ دو گروه
قبل از عثمان
صاحب نفوذان عصر عثمان
شكنجه مخالفين عثمان
ماهيت واقعي انقلاب مدينه
نظريه ها و اعتراضات
محركين قتل عثمان
گردبادي در پيرامون حكومت مدينه
بار خدايا! گواه باش!
معاويه و استاندار مصر
هواي طوفاني
ميانِ حقّ و باطل
آخرين ضربت!
پرندگانِ نوحه گر!

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.