آشنايى با قرآن جلد ۳

متفكر شهيد استاد مرتضى مطهرى

- فهرست -


جلسه اول
معنى شكر
بزرگترين خيانتها خيانت به اجتماع است
تقوا و گشايش در كار
تقوا و روشن بينى
جلسه دوم
آثار تقوا
اثر تقوا در دنيا
اثر اخروى تقوا
امداد الهى در هجرت رسول اكرم (ص)
معنى مكر و مكر خدا
جلسه سوم
نقاشى روحيه‏ها
انواع عذاب
قريش و مسجد الحرام و كعبه
جلسه چهارم
ايمان و وابستگى به حق براى پيروزى كافى نيست
انفاق در راه باطل
حسرت كافران از انفاقهايشان
فرق انفاق مومن و انفاق كافر
اثر امتحان الهى: جدا شدن صفوف از يكديگر
قرآن هيچگاه انسان را از رحمت‏حق مايوس نمى‏كند
مجازات مجرم، قانون الهى
فلسفه جهاد در اسلام
جلسه پنجم
موارد اختلاف شيعه و اهل تسنن در باب خمس
خمس به چه تعلق مى‏گيرد؟
خمس به چند قسمت تقسيم مى‏شود؟
جلسه ششم
آيه انفال
آيا فقه شيعه براى سادات امتياز قائل شده است؟
عنايت اسلام به حفظ سلسله نسب سادات
جلسه هفتم
تشجيع طرفين در جنگ بدر
آداب جهاد
1- ثبات
2- ياد خدا
3- پرهيز از تنازع
4- صبر
5- اخلاص و تواضع اخلاقى
جلسه هشتم
تبديل جلال معنوى به شوكت مادى توسط خلفاى اسلامى
داستان معاويه و عمر
جلسه نهم
چرا به مردن مى‏گوييم وفات؟
مسئله روح
عالم برزخ
آيا اسلام يك دين جبرى است؟
جلسه دهم
آيات محكم و آيات متشابه
منطق جبر و منطق تفويض
منطق امر بين الامرين
دو حديث از امام صادق (ع)
ارتباط هر گناه با سلب يك عمت‏خاص
شاهدى از دعاى كميل
جلسه يازدهم
شرافت انسانى
بيان نهج البلاغه در باره وفاى به پيمان
برخورد با كفار پيمان شكن
فلسفه مجازات مجرم
آيا حق پيش نمى‏رود و همواره باطل پيروز است؟
داستان مرد فاضل و صدر اعظم
لزوم تهيه نيرو
جلسه دوازدهم
مسئله صلح
همكارى و همدلى
لزوم آمادگى هميشگى براى جهاد
داستان مرحوم فيض
داستان مرد زاهد
مؤمن مجاهد در جنگ با ده كافر برابر است
جلسه سيزدهم
ولاء مثبت و ولاء منفى
تقسيم رباعى قرآن
مهاجرين اول يا سابقين اولين
انصار
مؤمنين غير مهاجر
مهاجرين آخرين
كفار
مسئله هجرت
مهاجرتهاى گروهى
عقد اخوت ميان مسلمانان
جلسه چهاردهم
چرا سوره برائت فاقد بسم الله است؟
تاريخچه نبرد مسلمين و كفار قريش
ابلاغ سوره برائت به مشركين توسط على (ع)
آزادى عقيده
فرق علم و عقيده
داستان طبيب و اهل ده
داستان سوار و عابر