حكمتهاى علوى عليه السلام
ترجمه و شرح ۱۱۰ حكمت از سخنان حضرت على علیه السلام

جواد محدّثى

- فهرست -


مقدمه
همدلى با اهل بيت
گزينش دوست
واقعگرايى
رعايت اولويّت‏ها
آزادِ اسير، برده آزاد
چراغ راه
كم‏گويى و گزيده گويى
آموزش مهمترها
فرصتهاى بى‏برگشت
اول انديشه، وآنگهى گفتار
درخت وجود، ميوه عمل
آراستگى
از چاپلوسى تا تهمت
راز محبوبيت
همسايه دارى
فاصله بينش و بينايى
همنشينى با گل
نشانه‏هاى فرزانگى
گروگان حرص و آز
در نهان و آشكار
خرج بجا
خوارى در زمان بركنارى
در خط انبياء
رابطه پدران و فرزندان
حكومت بردلها
اين عمر پرشتاب
رابطه پرخورى و بيمارى
عبادت خالصانه
قدر عافيت كسى داند كه...
عاقلانه‏تر
آب حلم بر آتش غضب
گرفتاران رنج ابدى
تادير نشده
با دوستان پدر
توفيق خدمت
جواب نمى‏دانم
از عمل تا حساب
تازه يا كهن، كدام يك؟!
رمز و راز آقايى
ناگفتنى‏ها
نعمت امنيت
رهبرى، محور وحدت
تكريم خويشاوندان
احترام از روى ترس
دنيا فداى آخرت
زكات توانگرى
تبادل نظر
علامت خطر!
دين به دنيا فروشان
دوستيهاى پايدار
تدبير و آينده نگرى
كار مستمر
رهتوشه آخرت
بيم عقوبت
صبر و ظفر
عينك واقع‏بينى
كفاف و عفاف
دوام دوستى
خودپسندى
قدرت راز دارى
بردگى شهوت
قاصد مرگ
پارسايى
معيار غم و شادى
زمان شناسى
حكومت و پشتوانه مردمى
رابطه فقر و اسراف
پاسخى به نام سكوت
نوعى سپاس
مشغوليت و مسؤوليت
بهترين مشاوران
خورشيد پنهان
سياست نيكو
درست كارى
روزه درمانى
در پيشگاه خدا
فرصت محاسبه
ترس از گناهان
عبرت‏ها
هنرِ گوش دادن
دين، خرج دنيا؟
بدترين مردم
حق شناسى
كمال همنشين
عوارض بدگمانى
سخن و سكوت
دشمن ضعيف
رمز دوام دوستى
خلوص و خودشناسى
خودپسندان تنها
صدقه، درمان حرص
اصلاح خويش
كجا شتاب، كجا درنگ؟
نيكوكارى، زكات نعمتهاست
همنشين بد، يا تنهايى؟
شناخت دوست و دشمن
زكات زيبايى
فرجام انديشى
فرصتى براى عفو
داد و ستد با زمان
آيين جوانمردى
آدم‏ها عوض مى‏شوند!
اظهار فقر يا غنا؟
غصه بر چه؟
ترك عادت
مهار خشم و شهوت
خانه خرابى
خواب و سراب دنيا
فرجام فتنه انگيزان
اولويت‏بندى

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه نشر معروف ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.