حضرت زهراء عليها السلام وامام مهدى عليه السلام

على مصلحى

- فهرست -


مقدمه
حضرت مهدى فرزند حضرت فاطمة
روايات خاصه
روايات عامه
مهدى در بيان حضرت زهرا
مهدى در لوح وصحيفه فاطمة
ياد مهدى تسلاى زهرا
فاطمة الگوى مهدي
فاطمة ومهدى در سوره قدر
حضرت زهرا بقيه النبوه وحضرت مهدى بقيه الانبياء وبقيه العترة
حضرت زهرا سيده النساء وحضرت مهدى سيد الخلق است
حضرت زهرا طاهره وحضرت مهدى طاهر است
حضرت زهرا مباركه وحضرت مهدى مبارك است
حضرت زهرا زكيه وحضرت مهدى زكى است
حضرت زهرا طيبه وحضرت مهدى طيب است
حضرت زهرا مطهره وحضرت مهدى مطهر است
حضرت زهرا تقيه وحضرت مهدى تقى است
حضرت زهرا نقيه وحضرت مهدى نقى است
حضرت زهرا محدثه وحضرت مهدى محدث است
حضرت زهرا وحضرت بقية الله هر دو كوكب درى هستند
حضرت زهرا منصوره وامام زمان منصور است
حضرت زهرا صديقه وحضرت مهدى صادق المقال است
حضرت زهرا صابره وحضرت مهدى صابر است
حضرت زهرا معصومه وامام زمان معصوم است
حضرت زهرا مظهر آيه نور وحضرت مهدى نور آل محمد است
حضرت زهرا وحضرت مهدى هر دو فرياد رس هستند
حضرت زهرا منتظِر وحضرت مهدى هم منتظَر وهم منتظِر است
حضرت زهرا نور اهل آسمان وحضرت مهدى نور اهل زمين است
حضرت زهرا خيرة الاحرار وسيدة النساء، مادر حضرت مهدى خيرة الإماء
سخن گفتن حضرت زهرا وحضرت مهدى هر دو در شكم مادر
حضرت زهرا وحضرت مهدى شفيع مؤمنان در قيامتند
مظلوميت حضرت زهرا وحضرت مهدى
علاقه پيامبر به حضرت زهرا وحضرت مهدى
عنايت هر دو به زائران حسين
بيعت كسى بر آن دو بزرگوار نيست واز كسى تقيه نمى كنند
دورى هر دو از ستمگران
آزادى از تعلقات دنيايي
بندگى خداوند
مبارزه با انحراف ها وبدعت ها
غم خوارى وتوجه به امور مسلمانان به ويژه شيعيان
ايثار وانفاق
تلاش

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.