زندگانى پيامبر (ص)
( الدمعة الساكبة )

آيت الله بهبهاني
مترجم : ابراهيم سلطانى‏نسب

- فهرست -


مقدمه مترجم

فصل اوّل

در ذكر نسب، اسماء و القاب مشهور حضرت محمد مصطفى(ص)

كنيه رسول‏اللَّه(ص)

صفات رسول‏اللَّه(ص)

نسب رسول‏اللَّه(ص)

فصل دوم

در بيان آغاز خلقت نور وجود مقدس رسول‏اللَّه(ص)

فصل سوم

در بيان تاريخ ولادت رسول‏اللَّه(ص) و جريانات مربوط به آن و آنچه از معجزات و كرامات و خوابهايى كه در آن هنگام واقع شد

تتمّه

 فصل چهارم

 در بيان بعضى از معجزات رسول‏اللَّه(ص) و ذكر اقسام آن كه در چند مقام آمده است

معجزه عصا

و امّا معجزه دست

و امّا معجزه طوفان

و امّا معجزه ملخ

و امّا معجزه حشرات و كَنِه

و امّا قورباغه

و امّا خون

و امّا عذاب قحطى و كاستى ميوه‏ها

و امّا از بين رفتن اموال قوم

مقام دوم: در بيان آنچه كه از معجزات آسمانى و غرايب بزرگ براى رسول‏اللَّه(ص) ظاهر شد،

مقام سوم: در بيان معجزات حضرت رسول(ص) در اطاعت زمينها و جمادات و نباتات از او و سخن گفتن آنها با پيامبر.

مقام چهارم: در بيان اعجاز حضرت با انواع حيوانات

مقام پنجم: در بيان معجزات رسول‏اللَّه(ص) مانند استجابت دعاى ايشان درباره مردگان و سخن گفتن حضرت با ايشان و شفاى مريضان و غيره.

مقام ششم: درباره اعجازى كه به بركت اعضاء بدن شريف حضرت بوقوع پيوسته است مانند: زياد شدن غذا و نوشيدنى

مقام هفتم: در بيان نوادر و لطائفى از فضائل و معجزات پيامبران(ع) و فضيلت حضرت محمد مصطفى(ص) بر ديگر انبياء(ع)

آدم(ع)

ادريس(ع)

نوح(ع)

هود(ع)

صالح(ع)

لوط(ع)

ابراهيم(ع)

و امّا يعقوب(ع)

يوسف

موسى(ع)

داود(ع)

حضرت سليمان(ع)

يحيى(ع)

عيسى(ع)

فصل پنجم

در بيان وصيت آن حضرت در هنگام وفاتش و بعضى از وقايعى كه در آن زمان رخ داد

فصل ششم

در بيان وقوع مصيبت كبرى، وفات حضرت سيدالانبياء(ص) و كيفيت غسل و نماز و دفن ايشان

فصل هفتم

در بيان عجايب و غرايب احوال ايشان پس از وفاتشان و معجزاتى كه نزد ضريح نورانى رسول‏اللَّه(ص) اتفاق افتاده است