مربى نمونه
تفسير سوره لقمان

آيت الله العظمی جعفر سبحانى

- فهرست -


مقدمه چاپ پنجم‏
پيش گفتار
مهندسى انسانها
آگاهى از خصوصيات جسمى و روحى كودك‏
تكامل يك بعدى‏
گواه زنده‏
آشنايى با خصوصيات سوره لقمان‏
آيات اين سوره مكى است‏
اهداف سوره‏
پژوهشى درباره حروف مقطعه قرآن‏
قرآن از اين حروف تشكيل يافته است‏
نشانه‏هاى نيكوكاران‏
نكات آيات‏
سرگرميهاى ناسالم‏
1. حربه تهمت‏
2. آزار پيروان‏
3. دعوت از داستانسراى بزرگ عرب‏
نكات آيه‏
لهو الحديث در عصر ما
رمانهاى عشقى و جنايى‏
گسترش لهو در زندگى ماشينى‏
موسيقى بلاى عصر
ضررهاى اخلاقى موسيقى‏
انحراف در دستگاه رهبرى‏
تاثير فيلم در طرز تفكر انسانها
يك اعجاز علمى قرآن‏
هيئت بطلميوس‏
اسرار آفرينش كوهها
1. اسرار آفرينش كوهها
2. پخش جاندار در روى زمين‏
3. اوست كه از آسمان نازل مى‏كند
4. گياهان روى زمين‏
لقمان و سپاسگزارى‏
لقمان حكيم بود، نه پيامبر
نمونه‏اى از طرز تفكر لقمان‏
مقصود از حكمت چيست؟
سپاسگزارى و جهان امروز
دو نكته اجتماعى‏
لقمان و تربيت اولاد
مسووليتهاى سنگين‏
ايجاد شخصيت در كودك‏
لقمان و تربيت اولاد
لقمان و مبارزه با شرك‏
اعتقاد به صانع، كهنترين انديشه انسانى است‏
علل پيدايش بت پرستى‏
شرك يعنى چه؟
شرك در اجتماع ما به صورت ديگر
ريا در مقابل اخلاص‏
احترام پدر و مادر
گنجهاى نهفته در شرق‏
اسلام و موقعيت پدران و مادران‏
اطاعت و فرمان بردارى محدود
اطاعت محدود
پناهگاه در مسائل اصولى، منطق و خرداست‏
واجب بودن احترام پدر و مادر كافر
پيروى از طريقه مردان نيك‏
بازگشت همه به سوى اوست‏
همه چيز حساب دارد
لقمان به فرزند خود چه مى‏گويد؟
قرآن خداوند را چگونه معرفى مى‏نمايد؟
مقايسه كوتاهى ميان قرآن و تورات‏
هركارى عكس العملى دارد
لقمان و ياد خدا
نماز كهنترين نيايش خداست‏
اسرار نماز
اسرار اجتماعى نماز
سخنى از امام صادق (عليه السلام) در خصوص نماز
لقمان و نظارت ملى‏
نظارت ملى در اسلام واجب است‏
اسلام و ارزش مبارزه با فساد
امر به معروف، ضامن اجراى كليه قوانين است‏
آيا مبارزه با فساد، با آزادى بشر منافات دارد؟
لقمان و استقامت‏
استقامت، رمز ترقى و پايه تكامل است‏
سخنى از اميرمومنان على (عليه السلام)
تحريف حقايق‏
اشتباه و غلط اندازى بزرگ‏
لقمان و ميانه روى در رفتار و گفتار
تواضع و فروتنى‏
چاپلوسى‏
وقار و متانت‏
كبر و خودپسندى‏
حالت طغيان زدگى در عده‏اى از جوانان‏
پاسخ يك سوال‏
نعمتهاى آشكار و پنهان خداوند
هدف نهايى‏
قرآن و تسخير فضا
بيان مطلب‏
نعمتهاى ظاهرى و باطنى چيست؟
روح بت پرستى‏
نظريه ماديها در پيدايش بت پرستى‏
نظر خدا پرستان‏
بتها معبود بودند نه خالق‏
بت پرستى در شبه جزيره‏
علم و قدرت بى پايان‏
آيا موجودات جهان، كلام خداوند هستند؟
جايى كه كوه و كاه يكى است‏
نمونه‏هاى بارزى از علم و قدرت خدا
هدف اين آيه‏ها چيست؟
مظاهر قدرت و علم بى پايان‏
تاثير اختلاف شب و روز در حفظ حيات‏
تسخير خورشيد و ماه‏
ماه‏
نكات:
توحيد استدلالى و فطرى‏
نشانه توحيد در گردش كشتى روى درياها
باد مظهر لطف و خشم است‏
توحيد فطرى‏
آيا اين علوم مخصوص خداست؟
ترسيمى از اوضاع رستاخيز
اساس سعادت و پايه اصلاحات‏
علم بى كران خداوند
نظريه ما در خصوص آيه‏
پسر يا دختر بودن‏

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آیت الله سبحانی ( ) موجود است

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.