آثار و برکات تربت امام حسین (ع)

سیدحسن سیدی

- فهرست -


پیشگفتار
مقدمه
پاسخ به یک شبهه
آوردن تربت امام حسین برای پیامبر قبل از شهادت توسط جبرئیل
فضیلت زمین و خاک کربلا
انبیاء و زیارت زمین کربلا
ملائکه و تربت امام حسین علیه السلام
برتری خاک قبر امام حسین علیه السلام بر خاک قبر حمزه علیه السلام
تربت سیدالشهداء قطعه ای از بهشت
عاقبت بی احترامی به تربت حضرت سیدالشهداء علیه السلام
خوردن تربت امام حسین علیه السلام به قصد شفا
تربت امام حسین علیه السلام دوای هر درد و امان از هر خوف
شفای مریض به برکت تربت امام حسین علیه السلام
تربتی که نور می بخشد
تربت و تسکین درد دندان
توصیه به برداشتن کام بچه با تربت امام حسین علیه السلام
بواسطه ترتب طوفان آرام می شود
قبول کردن زمین ، میت گنهکار رابواسطه تربت سیدالشهداء
توصیه به گذاشتن تربت در کفن میت
توقیع امام زمان علیه السلام
تربت امام حسین علیه السلام موجب برکت
فضیلت افطار با تربت امام حسین علیه السلام
منع از خرید و فروش تربت امام حسین علیه السلام
آداب استفاده از تربت
سجده بر تربت
تسبیح گرفتن از تربت امام حسین علیه السلام
کدام خاک جزء تربت امام حسین علیه السلام است
نشانه ها و علائم تربت امام حسین علیه السلام
تربت به رنگ خون می شود
منابع و مدارک

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه حوزه نت ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.