هدايتگران راه نور
زندگانى امام على بن ابيطالب ‏عليه السلام

آية الله سيد محمد تقى مدرسى
مترجم : محمد صادق شريعت

- فهرست -


پيشگفتار
بخش اول : بنيان پاك و ميلاد فرخنده‏
مولود بزرگ‏
ميلاد معجزه‏ آسا
جوان خجسته‏
بخش دوم : على‏عليه السلام در دوران پيامبر
هجرت
جنگ بدر
جنگ اُحُد
جنگ احزاب‏
فتح دژهاى خيبر
جنگ حُنين
جانشين پيامبر (ص)
سخنان جاويدان
بيعت غدير خُم‏
امام على در برابر دشواريها
امام چگونه خواستار حقّ خود شد؟
فاطمه نخستين ياور
ياران پيامبر حاميان امام
ارزيابى امام از شيخين‏
خليفه دوّم چگونه كُشته شد؟
توطئه بنى اميّه
انقلاب قهرآميز
بخش سوم : على‏عليه السلام و دوران امامت
امام به خلافت برگزيده مى‏شود
ستيز با دشمنان دين‏
جنگ جَمَل
صفّين : فرازى حسّاس
فضايل امام و دشمنى معاويه
نبرد آغاز مى‏شود
نماهايى از جنگ صفين
مبارزه عمّار بن ياسر
دفاع با تمام امكانات
امام نبردها را رهبرى مى‏كند
نيرنگ به جاى شجاعت‏
ماجراى خوارج‏
روزهاى پايانى خلافت امام
امام (ع) در محراب شهادت‏
ويژگيها و فضايل اميرمؤمنان‏
عشق به خدا برتر از هر پيوند
كرامتهاى امام از زبان پيامبر
فضايل على از زبان پيامبر

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آية الله حاج سيد محمد تقى مدرسى ( ) موجود میباشد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.