همراه با زائران خانه خدا

محمد تقى رهبر

- فهرست -


پيشگفتار
1 ـ يادگيرى و تمرين احكام و مناسك
الف ـ نماز
ب ـ مناسك حج و عمره
2 ـ اداى حقوق واجب
مسائل اخلاقى و حقوق ديگر
آداب و اخلاق در سفر حج
1 ـ نماز، دعا، صدقه
الف ـ نماز
ب ـ دعا
غسل و دعاى آن قبل از سفر
دعا هنگام خروج از خانه
دعا هنگام سوار شدن
ج ـ صدقه
ب ـ احترام متقابل
ج ـ صبر و تحمل
د ـ مروّت و جوانمردى
هـ ـ كار كردن در سفر
و ـ همراهى با همسفر
الف ـ حفظ هزينه سفر
ب ـ سخاوت در سفر
ج ـ همگون بودن معيشت
د ـ غذا خوردن گروهى
هـ ـ سوغات سفر
و ـ بازگشت مسافر
خلاصه اى از مناسك حج و عمره و آداب و ادعيه آن
الف ـ اعمال عمره تمتع
* محرّمات مشترك بين زن و مرد:
* آنچه فقط بر مردان محرم حرام است:
.* آنچه بر زنان محرم حرام است
مستحبات قبل از سعى
تقـصيـر (آخرين عمل عمره تمتّع)
ب ـ اعمال حج و آداب آن
شرايط استجابت و قبولى دعا
بقيه اعمال منا
مستحبات مِنا
مسجد خيف
اعمال بعد از منا
آثار تاريخى و مذهبى مكه
مسجدالحرام
خانه كعبه
پرده كعبه
اركان كعبه
حجرالاسود
مساجد و مشاهد بين مكه و مدينه
نگرشى بر اسرار معنوى حج
قبل از عزيمت ـ آمادگى و انقطاع
احــرام
تلبيـه
طــواف
صفا و مروه
منــــا
عرفـات
مشعر
عيد قربان
رمى جمره
سر تراشيدن
اعمال مدينه منوره
فلسفه زيارت و توسل
زيارت قبور
ستون هاى مسجد نبوى
مساجد و اماكن مقدسه مدينه منوّره
مساجد مدينه
مساجد سبعه

 

منبع:
 این کتاب در وحله نخست از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردید لکن با توجه به نیاز به تصحیح ، نسخه موجود در کتابخانه تخصصی حج ( ) نیز استفاده گردید و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.