زمزمه ى انتظار

على اصغر يونسيان

- فهرست -


مقدمه
رخصت ديدار
طبيب دردمندان
قيل وقال
حسرت وصال
حل معما
مجرى امر
جواب سلام
اميد رسل
گنج پنهان شده
دولت گنج نهان
مغبون وملعون
زمزمه ى امين
فيض حضور
قوام شرايع
صاحب هر امر
غايت آمال
راه ضلال
يار رفته سفر
اختتام غيبت
بانگ جاء الحق
شمع شبستان
پيک وصال
همه ى اميد
به به از اين گل
وادى خضرا
صوت انا الحق
خيمه دل
چشمه حيات
سر ما اوحى
جان انبيا
تمناى لقا
يوم السرور
ترجيع بند جاء الحق
آرزوى لقا
گل زهرا
طمأنينه دل
قبله ى کعبه
دورى يار
اشک انتظار
محروم از زيارت
پرده جهل
سايه ى لطف
قلب سوزان
ديار عشق
يا معز الاولياء
يا بن الحسن
جلوه حق
دم جانبخش
جزيره خضرا
دنياى صاحب زمانى
کشتى امن
گنج نهان
نگار مه جبين
عروة الوثقى
نگاه دلنشين
تنها نگار
يار غريب
يگانه منجى
امير ممکنات
آشوب زمانه
سر لا مکان
داروى درد
يوم النشور
کلب درگاه
انتظار تا کى؟
پشت وپناه
دو بيتى ها

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.