فرهنگ نامه مرثیه سرایی و عزاداری سید الشهداء ( ع )

محمّد محمّدی ری شهری

- فهرست -


پیش گفتار
فصل یكم : جایگاه مرثیه سرایی و عزاداری در سخن و سیره پیشوایان
1 . مرثیه سرایان سید الشهدا پیش از واقعه كربلا
2 . نخستین مرثیه سرایان سید الشهدا پس از واقعه كربلا
3 . پوشیدن لباس سیاه در عزای سید الشهدا
4 . تأكید بر زنده نگهداشتن یاد سید الشهدا
5 . تأكید بر تداوم عزاداری
فصل دوم : فلسفه عزاداری
فصل سوم : آسیب شناسی مرثیه سرایی و عزاداری
1 . تحریف هدف عزاداری
2 . استناد به منابع غیر معتبر
3 . گزارش های ذلّت بار
چرا ذلت فرزندم حسین را خواندی ؟ !
4 . غلوّ
5 . دروغ
دروغ در مرثیه سرایی در دوران گذشته
نمونه هایی از روضه های دروغ از نگاه محدث نوری
1 . اضافات داستان آمدن طبیب برای معالجه امام علی ( علیه السلام ) در بستر شهادت
2 . آب آوردن ابا الفضل برای سید الشهدا در كودكی !
3 . پیمان گرفتن زینب ( علیها السلام ) از حبیب بن مظاهر
4 . احوال پرسی امام حسین ( علیه السلام ) از زین العابدین ( علیه السلام ) در روز عاشورا
5 . داستان اسب امام حسین ( علیه السلام )
6 . داستان عروسی حضرت قاسم
7 . نسبت دادن شعر ابو الحسن تهامی به امام حسین ( علیه السلام )
8 . آمدن زینب ( علیها السلام ) به بالین برادر در قتلگاه
9 . اسیری در این خانواده نبود
10 . چگونگی حضور امام صادق در مجلس عزاداری
دروغ در مرثیه سرایی در عصر حاضر
1 . دعای لیلا برای علی اكبر
2 . نذر كردن لیلا برای سلامتي علی اكبر
3 . داستان پیرزنی كه زمان متوكل به زیارت امام حسین ( علیه السلام ) می رود
ریشه دروغ در مرثیه سرایی از نگاه محدث نوری
1 . تجویز دروغ در تعزیه !
2 . تسامح در ابواب فضایل ، قصص و مصایب
ریشه های اصلیِ دروغ در مرثیه سرایی
الف ـ جهل
ب ـ سوء استفاده از زبان حال
ج ـ تلاش برای ارائه مصیبتي نو !
د ـ دنیاطلبي
6 . بدعت در نحوه عزاداری
فصل چهارم : مجالس عزاداری هدفمند
1 . خدا محوری
2 . ارائه تاریخ و تحلیل صحیح از حادثه عاشورا
3 . تبلور عاطفه و ارادت به اهل بیت ( علیهم السلام )
فصل پنجم : كتاب شناسی تاریخ عاشورا و عزاداری
1 . منابع قابل استناد
2 . منابع غیر قابل استناد
1 . مقتل منسوب به ابومخنف
2 . نور العین في مشهد الحسین ( علیه السلام )
3 . روضة الشهداء
4 . المنتخب فی جمع المراثی و الخطب
5 . محرق القلوب
6 . اكسیر العبادات فی اسرار الشهادات « اسرار الشهادة »
7 . ناسخ التواریخ
8 . عنوان الكلام
9 . تذكرة الشهداء
10 . معالی السبطین
3 . منابع معاصر
فهرست منابع و مآخذ

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تخصصی حج ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.