آخرين ديدار

نادر فضلي

- فهرست -


مقدمه
هرگز از مرگ نمى هراسيد
در انتظار شهادت
در انديشه ى سعادت
آخرين ديدار
شاهد توحيد و رسالت
بشارت به ظهور مهدى
عبادت خالصانه
متقى باشيد
دل به دنيا مسپاريد
هميشه حق بگوييد
از خدا پاداش بخواهيد
دشمن ستمگر و ياور ستمديده باشيد
منظم باشيد
مسلمانان! مسلمانى را قدر بدانيد
همه به ريسمان خدا چنگ زنيد
صلح و آشتى ميان خود برقرار سازيد
پيوند خويشاوندى را استوار سازيد
يتيمان را دريابيد
از عمل به قرآن غافل نمانيد
حق همسايگى را پاس بداريد
حج را بپاييد تا پايدار بمانيد
نماز ستون دين شماست، آن را به پا داريد
با زكات، خشم خدا را فروبنشانيد
ماه رمضان را گرامى بداريد
بينوايان را دريابيد
با مال و جان و زبان، در راه خدا جهاد كنيد
ياور فرزندان پيامبر باشيد
صحابه صالح پيامبر را بزرگ شماريد
زنان و زيردستان را دريابيد
نماز را به پا داريد و از هيچ سرزنشى نهراسيد
با مردم نيكو سخن بگوييد
هرگز از امر به معروف و نهى از منكر غافل مباشيد
با يكديگر مهربان باشيد و از جدايى بپرهيزيد
انتقامجويى نكنيد
آخرين كلام، كلام آخر

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.