امام حسين و عاشورااز ديــدگــاه اهــل سنـت

مركز پژوهشهاى اسلامى صدا و سيما

- فهرست -


حسين (ع ) بابى از بهشت .
ديباچه .
پيشگفتار.
فصل اول .
شخصيت و فضايل امام حسين (ص ).
مولد و ميلاد.
نامگذارى توسط پيامبر (ص ).
خبر از شهادت در هنگام تولد.
شباهت با رسول خدا(ص ).
علاقه رسول خدا(ص ) به امام حسين (ع ).
دوستى با حسين .
علاقه جبرئيل به حسين .
مهرورزى پيامبر به حسين .
گريه امام حسين (ع ).
حسين بهترين است .
اگر مردم مى دانستند.
فضايل و مناقب .
آقاى جوانان بهشت .
حسين بابى از بهشت .
حسين و آيه تطهير.
حسين و آيه مباهله .
وارث علم پيامبر.
ريحانه پيامبر.
سخاوت امام حسين (ع ).
سخاوت و تواضع .
جود و شجاعت .
حج امام حسين (ع ).
مناجات .
فصل دوم .
آغاز نهضت عاشورا.
مرگ معاويه .
درخواست بيعت از امام حسين (ع ).
امام حسين (ع ) در خانه وليد.
گفتگوى مروان با وليد.
گفتگوى امام حسين (ع ) با مروان .
گفتگوى امام حسين (ع ) با برادرش محمد بن حنفيه .
وصيت امام حسين (ع ) به محمد بن حنفيه .
انگيزه قيام .
حركت از مدينه .
امام حسين (ع ) از راه اصلى مى رود.
هنگام ورود به مكه .
امام حسين (ع ) در مكه .
گفتگوى ابن عباس و ابن عمر با امام حسين (ع ).
اهل كوفه از حركت امام حسين (ع ) با خبر مى شوند.
حركت مسلم .
مسلم در كوفه .
نامه امام حسين (ع ) به مردم بصره .
رفتن ابن زياد به كوفه .
عبيداللّه در كوفه .
عبيداللّه در جستجوى مسلم .
ابن زياد هانى را دستگير مى كند.
قيام مسلم .
مبارزه مسلم با لشكر ابن زياد.
مسلم در دست نامردمان .
مسلم در آستانه شهادت .
شهادت مسلم .
خروج امام حسين (ع ) از مكه .
گفتگوى امام حسين (ع ) با ابن زبير.
امام حسين (ع ) كاروان يزيد را مصادره مى كند.
عبداللّه بن جعفر به دنبال كاروان حسين (ع ).
راه كوفه بسته مى شود.
قيس به مسهر صيداوى .
زهير بن قين هدايت مى شود.
ملاقات با فرزدق .
خبر شهادت مسلم به امام (ع ) مى رسد.
شهادت عبداللّه بن يقطر.
با كمتر از جان نمى توان با حسين (ع ) همراهى كرد.
درس جوانمردى .
حركت به سوى كربلا.
بر سلطان ظالم بشوريد.
مرگ سعادت و خوشبختى است .
هاتف مرگ .
ستم چهره مى نمايد.
ورود به كربلا.
حزب شيطان مجهز مى شود.
مشكل آب .
جنگ آب .
حمله .
امان نامه .
آخرين نشست .
لشكر حق صف مى كشد.
سخنرانى امام در صبح عاشورا.
توبه جناب حر.
آغاز جنگ .
شهادت سيد القرا, برير بن خضير.
شهادت مسلم بن عوسجه .
نماز ظهر.
عابس و شوذب .
شهداى آل ابى طالب در كربلا.
نوبت آل رسول .
شهادت على اكبر.
شهادت قاسم بن حسن (ع ).
حضرت ابوالفضل (ع ).
امان نامه .
امان مجدد.
علم .
پيمان فداكارى .
سقا.
امام حسين (ع ) تنهاست .
طلب يارى .
آخرين سرباز.
امام , رو به ميدان .
امام در ميدان .
محاصره .
به دنبال آب .
خضاب خون .
نزديك مقصد.
گريه دشمن .
شهادت .
شهادت امام به روايت خطيب خوارزم .
بانوى شهيد در كربلا.
وقايع بعد از شهادت .
تاراج .
عامل اساسى .
غارت خيمه ها.
فصل سوم .
وقايع بعد از شهادت امام حسين (ص ).
پيكر شهدا.
مسير خورشيد.
آغاز پيام .
خطبه زينب كبرى در كوفه .
مجلس ابن زياد.
زينب (س ) در مجلس ابن زياد.
امام سجاد (ع ) در مجلس ابن زياد.
خورشيد بر نى .
در راه شام .
كاروان اسيران بر دروازه شام .
اسيران در مسجد دمشق .
سر امام حسين (ع ) در مجلس يزيد.
ابوبرزه .
امام سجاد (ع ) در مجلس يزيد.
اظهار كفر.
خطبه زينب كبرى (س ) در مجلس يزيد.
مثل اهل بيت .
خطبه امام سجاد (ع ) در مسجد دمشق .
منابع .