غروب سرخ فام
ترجمه : ذلك الحسين

كمال السيّد
مترجم : سيّد محمّدرضا غياثى كرمانى

- فهرست -


مقدمه دفتر
مقدّمه مترجم
پاسخى نيكوتر
رؤ ياى شگفت انگيز
سفير عشق
كاروانى در راه
حاكم شهر نيرنگ
قافله سالار عشق
نخستين ديدار
هماى سعادت
باران طلا
چشمه هاى حيات
بامداد شهادت
عاشورا، غمبارترين روز تاريخ
حماسه حضور
شيران بيشه شجاعت
آواى رحيل
شام غريبان

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.