الگوهاى رفتارى امام على (عليه السلام) ، جلد پانزدهم
امام على (ع) و تفريحات سالم

محمّد دشتى

- فهرست -


حقيت جاودانه‏
سرآغاز
اوّل - الگوهاى رفتارى و عنصر زمان و مكان‏
دوّم - اقسام الگوهاى رفتارى‏
ضرورت‏ها
اوّل - نهج‏البلاغه و نيازمندى‏هاى انسان معاصر
1 - نظريّه تغيير دائمى و عمومى
2 - نظريّه رئاليسم و ثبوت واقعيّت‏ها
دوّم - نيازمندى‏هاى روانى انسان‏
1 - اثبات اصالت روح‏
2 - اثبات نيازمندى‏هاى انسان‏
3 - ضرورت تفريحات و شادى‏ها
بخش اوّل - امام على (عليه السلام) و تفريحات سالم‏
فصل اوّل - گردش و تفريح
1 - تماشاى آب گودال‏ها پس از باران
2 - استفاده از زيبائى‏هاى طبيعت
فصل دوّم - سرگرمى‏هاى سا لم
1 - شناگرى و تيراندازى
2 - شوخى‏هاى متواضعانه
3 - شنا در رودخانه
فصل سوم - وسيله سوارى‏
1 - وسيله سوارى امام على (عليه السلام)
2 - مسابقات اسب سوارى‏
فصل چهارم - قبول هداياى دوستان‏
1 - قبول هديه حلوا و شوخى كردن
2 - پذيرش ميهمانى‏ها
3 - شرائط پذيرش مهمانى
فصل پنجم - با كودكان يتيم
1 - برطرف كردن نياز مادّى و روحى يتيمان
2 - خوشروئى و تبسّم‏
فصل ششم - لذّت‏هاى حلال‏
1 - روان آدمى و لذّت‏هاى حلال‏
2 - ضرورت لذّت‏هاى حلال‏
بخش دوّم - تجمّل و زيبائى‏
فصل اوّل - انگشترهاى امام (ع)
1 - چهار انگشتر
2 - نقش انگشتر امام على (عليه السلام)
3 - انگشتر و زينت مردم
4 - كيفيّت انگشتر
فصل دوّم - رنگ كردن مو
اعتراضِ اصحاب به امام على (عليه السلام)
فصل سوم - خانه و مسكن مناسب
1 - خانه وسيع خريدن
2 - روش استفاده از خانه‏هاى مجلّل
فصل چهارم - طرح و مُدل لباس
1 - طرح و مدل لباس خوب
2 - استفاده از لباس‏هاى نو
3 - لباس حرير حرام است
4 - رنگ لباس ها
5 - كيفيّت لباس ها
6 - آداب لباس پوشيدن
در چشمه سار نهج‏البلاغه
1 - ضرورت شادى و لذّت
برنامه ريزى صحيح در زندگى‏
2 - اندوه رِزق و روزى را نخوردن
اقسام روزى و پرهيز از حرص زدن‏
3 - لذّت هاى دنيا و آخرت
اعتدال گرايى زاهدان‏
4 - دعا براى شادى و سرور پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم)
دعا براى پيامبر (صلى الله عليه و آله و سلم)
5 - شادى و لذّت پرهيزكاران

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه غدیر ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.