كتابخانه معارف اسلامی
صفحه نخستكتابهای جديد‏لیست الفبایی کتابهای موجود‏‏كتابخانه موضوعی‏‏در دست تهيه‏‏جستجوتماس با ما

بسم رب القلم
بخش جستجوی كتابخانه نيز نظير كتاب ها با هدف آسانی و سهولت عمل طراحی گرديده است . در اين شيوه به جای استفاده از يك موتور جستجو در سرور (Server) سايت از توان خود نمايشگر (Browser) استفاده گرديده است . لذا عزيزانی كه در جستجوی كتابی با نام مشخص و يا نويسنده ای مشخص می باشند می توانند يا به صفحه مخزن كتاب مراجعه نموده و با استفاده از
Edit --> Find
و كلمات كليدی مناسب به جستجو بپردازند . يا اينكه می توانند با دانلود كردن يكی از فايلهای زير در روی كامپيوتر خود و با استفاده از ميكروسافت اكسل (Excel) هدف خود را دنبال نمايند.

         
 

ليست الفبايی كتاب ها بر اساس نام كتاب

ليست الفبايی كتاب ها بر اساس نام نويسنده

توضيحات :

1. اگرچه در چند سال گذشته شيوه نگارش و نمايش قلم های فارسی در سيستم های عامل عمده و نمايشگرها بهبود قابل ملاحظه ای يافته است لكن هنوز نيز به جهت استفاده كساني كه عملا كتاب ها را تايپ می كنند از روش های متفاوت و سليقه های گوناگون يك نام ممكن است به چندين نحو مختلف تايپ گردد . اگرچه نمايش اين نام در ظاهر بر روی صفحه كامپيوتر يكسان است لكن از نظر موتور جستجو گر اين تفاوت موجود است . نمونه های اين تفاوت ها را می توان در فاصله گذاری ها، استفاده از علائم تجويدی و حروفی كه نمايش های متفاوت دارندمشاهده نمود . شايد هيچ نمونه ای گوياتر از استفاده از حرف ی نباشد . اين حرف حداقل با چهار شيوه قابل نگارش است و برای شخصی كه با آنها آشنا باشد-- اگر به حرف بعدی نچسبيده باشند-- براحتی قابل تشخيص است ( مثلا استفاده از ي عربی كه دو نقطه زير ی دارد و ی فارسی كه آن دو نقطه را ندارد). همين حرف، فارغ از اينكه كدام ی برای تايپ آن استفاده گرديده است به يك شكل نمايش داده می گردد .

2. در پيرامون اسامی عربی كه برخلاف اسامی فارسی فاقد نام كوچك و نام فاميل به شيوه متداول نام ها در فارسی می باشند و همچنين استفاده از القاب و كنيه ها سعی گرديده شده است كه حتما معروفترين نام ذكر گردد به اضافه فرم كامل نام .

3. اين فايل ها دو بار در ماه به روز می گردد . در اين فاصله امكان دارد كه چندين كتاب جديد به سايت اضافه شده باشد . اين كتاب ها ی جديد هم در ابتدای فهرست كتابهای جديد و هم در مجموعه مخزن كتاب موجود می باشند .

4. برای دسترسی به كتاب ها كافيست بر روی نام كتاب كليك نماييد . اگر چنانچه از فايلهای اكسل استفاده می كنيد، پس از يافتن كتاب مورد نظر در ستون كُد سه شماره اول آنرا يادداشت كرده و سپس به آدرس زير از طريق نمايشگر مراجعه نماييد . البته بجای NNN سه رقم مورد نظر را وارد نماييد .
http://ketaab.iec-md.org/index_NNN.html 

 

Islamic Education Center
7917 Montrose Road
Potomac, Maryland 20854
301.340.2070 / 301.340.6584


صفحه نخست | كتاب های جديد | مخزن كتاب | موضوعی | در دست تهيه | جستجو | تماس با ما

© WEBERSEDU