هدايتگران راه نور
زندگانى بقيّة اللَّه الأعظم امام مهدى (عجل الله فرجه)

سيد محمد تقى مدرسى

- فهرست -


پيشگفتار
(م - ح - م - د) عليه السلام
در مجلس او چهل مرد حضور داشتند
امام حجّت عليه السلام عمويى داشت، كه نامش جعفر بود
اين غيبت از سال 260 ه تا سال 329 ه به طول انجاميد
چهره اش چون ماه تابان است
خداوند عمر خاتم اوصيا را طولانى فرمود
او نهمين كس از فرزندان حسين عليه السلام است

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آية الله حاج سيد محمد تقى مدرسى ( ) موجود میباشد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.