هدايتگران راه نور
زندگانى ثامن الائمّه حضرت على بن موسى ‏عليه السلام

آية الله سيد محمد تقى مدرسى
مترجم : محمد صادق شريعت

- فهرست -


پيشگفتار
بخش اول : مولود فرخنده‏
اخلاق و فضايل امام هشتم‏
راه خدا
شجره طيبه
خوى پاك
افق‏هاى علم امام
بخش دوم : دوران امامت و رنجها
امام رضا و مبارزه با فساد
مأمون در انديشه تقرّب به امام
امام در ميدان مبارزه
بخش سوم : شهادت، مرقد و مزار شريف
سخنان تابناك امام

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه شبكة الإمامين الحسنين (عليهما السلام) ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.
این کتاب همچنین در کتابخانه آية الله حاج سيد محمد تقى مدرسى ( ) موجود میباشد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.