شگفتى ها وعجايب دنيا در بعد از ظهور امام زمان (ع)

محّدث نورى

- فهرست -


شگفتى ها وعجايب دنيا در بعد از ظهور امام زمان (ع)
مقدّمه مؤلّف:
امتياز نور وسايه وشبح امام زمان (عليه السلام)
شرافت نَسَب امام زمان (عليه السلام)
بردن امام زمان (عليه السلام) در روز ولادت به سراپرده عرش
دارا بودن خانه اى به نام بيت الحمد
جمع ميان كنيه رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) واسم مبارك آن حضرت
حرمت بردن نام امام زمان (عليه السلام)
آخرين وصايت حجّت در روى زمين
سپرده شدن به روح القدس
معاشرت وهمنشينى نكردن با كفّار ومنافقين واهل فسق
نبودن بيعت احدى از ستمگران بر گردنش
داشتن علامتى مانند علامت ختم نبوّت حضرت رسول (صلى الله عليه وآله وسلم)
القاب متعدّد حضرت مهدى (عليه السلام)
ظهور نشانه هاى عجيب وغريب آسمانى وزمينى
نداى آسمانى با اسم حضرت حجّت (عليه السلام) همزمان با ظهور
كُند شدن واز سرعت افتادن حركت سريع افلاك
آشكار شدن كتاب امير المؤمنين (عليه السلام)
سايه انداختن ابرى سفيد بر سر مبارك امام زمان (عليه السلام)
قرار داشتن ملائكه واجنّه در لشكر حضرت مهدى (عليه السلام)
جوان ظاهر شدن امام زمان (عليه السلام)
از بين رفتن وحشى گرى ونفرت از ميان حيوانات
حاضر بودن جمعى از مردگان در ركاب امام زمان (عليه السلام)
خارج شدن گنجها وذخيره هاى زمين
زياد شدن باران ودرختان ميوه وساير نعمتهاى زمين
كامل شدن عقل مردم وبه آخرين حدّ خود رسيدن علوم
قوّت ديدگان وگوشهاى امام زمان (عليه السلام) واصحاب آن حضرت
طول عمر اصحاب وانصار امام زمان (عليه السلام)
رفتن سختى ها وبلاها از بدنهاى ياران امام زمان (عليه السلام)
دادن نيروى چهل مرد به هر يك از ياران امام زمان (عليه السلام)
غنى شدن خلق به نور حضرت مهدى (عليه السلام)
همراه بودن پرچم رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) با امام زمان (عليه السلام)
زره رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فقط اندازه قدّ شريفِ امام است
ابر مخصوص حضرت قائم (عليه السلام) كه در آن رعد وبرق است
برداشته شدن تقيّه وترس از كفّار ومشركان ومنافقان
منتشر شدن سلطنت حضرت مهدى (عليه السلام) در تمام روى زمين
پرشدن تمام زمين از عدل وداد
حكم كردن در ميان مردم بوسيله علم امامت
آوردن احكام ويژه اى كه تا زمان حضرت قائم (عليه السلام) ظاهر واجراء نشده است
پيدا شدن تمام مراتب علوم
آوردن شمشيرهاى آسمانى براى اصحاب امام زمان (عليه السلام)
اطاعت حيوانات از ياران حضرت قائم (عليه السلام)
جارى شدن نهرى از آب ونهرى از شير از پُشت شهر كوفه
امتياز دادن خداوند متعال به حضرت قائم (عليه السلام) در شب معراج
فرود آمدن حضرت عيسى از آسمان براى يارى امام زمان (عليه السلام)
جايز نبودن هفت تكبير بر جنازه احدى بعد از حضرت على (عليه السلام) جز بر جنازه حضرت قائم (عليه السلام)
قتل دجّال ملعون كه از عذابهاى الهى است
پايان يافتن سلطنت ستمگران وظالمان

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه كانون پژوهشی تخصصی حضرت مهدی عجل الله فرجه ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.