دانستنيهاى عاشورا براى نوجوانان

عباس صالح مدرسه اى

- فهرست -


مقدمه
تا هميشه...
حديث لوح چيست؟
طلوع خورشيد
محرم الحرام يعنى چه؟
كربلا يعنى چه؟
وضعيت جغرافيايى كربلا
يزيد كيست؟
اولين سخنرانى امام حسين (عليه السلام) در كربلا
مأموريت عمربن سعد
مأموريت پيكهاى عمربن سعد
راه رسيدن به آب بسته شد
عبيدالله و وسوسه شمر
همزمان با كربلا در كوفه
فرار سپاهيان دشمن
نيروها و امكانات سپاه دشمن
نيروى كمكى براى امام
رساندن آب به خيمه هاى امام حسين
شمر به كربلا رسيد
امان نامه شمر براى ياران امام
حمله دشمن به لشكريان امام
غروب تاسوعا
امام و آخرين شب
روز عاشورا
پُل رهايى
«حُرّ» به يارى امام آمد
اولين حمله
جنگ تن به تن
آخرين نماز
اولين شهيد اهل بيت در كربلا
قاسم، فرزند امام حسن (عليه السلام)
حضرت عباس، سقّاى تشنه لب
نوزاد شيرخوار
آخرين مرد ميدان
اسب امام چه كار كرد؟
غارت لباسها و وسايل امام
غارت خيمه ها
بدن امام را لگدكوب كردند
عزادارى استثنايى براى امام حسين (عليه السلام)
شهداى كربلا چه كسانى بودند؟
حال امام سجّاد در مورد مصيبت كربلا
رباب كه بود؟
دفن شهداى كربلا
اسارت خاندان امام
ورود اسيران به شام
قصر يزيد، در انتظار اسيران
خرابه شام
آغاز امامتِ امام چهارم
زينب، پيامبرِ خون شهدا
قيام توّابين
قيام مُختار
تخريب حَرَم امام حسين (عليه السلام)
چه كسى شيعه امام حسين (عليه السلام) است؟
مدارك و منابع مورد مطالعه