دوستى در كلام اميرالمؤمنين على (ع)

جعفر شيخ الاسلامي

- فهرست -


مقدمه
دوستى، اهميت و ضرورت آن
آزمايش قبل از انتخاب
نشانه هاى دوست و راه هاى شناخت
عوامل از دست دادن دوست
حكايت
رفتارهاى شايسته، دوستان شايسته
پرهيز از رفتارهاى ناشايست با دوستان
با چه كسانى دوست نشويم؟
از همنشينى با سه نفر دورى كن
دوستى هاى پايدار
حسن ختام

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه تبیان ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.