غدير چشمه زلال ولايت

آية الله العظمى سید صادق حسينى شيرازى

- فهرست -


پيشگفتار
فصل اول: عظمت غدير نزد خداوند
كامل كردن دين و نعمت
1. آخرين واجب
2. تماميت نعمت
3. يگانه راه الهى
4. نماد ارزش ها
مفهوم عيدهاى دينى
بزرگترين عيد خدا
موهبت هاى الهى و زندگانى پُرنعمت
نخست: غدير و مواهب الهى
دوم: غدير و زندگى پر نعمت
بالندگى معنوى
نخست: درجات متعالى
دوم: فزونى پاداش
روزه عيد غدير
بررسى فقهى
فصل دوّم: شاخصه هاى مكتب غدير
برپا داشتن احكام خدا
عدل و انصاف
تقسيم عادلانه
مهرورزى و انسانيّت
روح ايثار
رفتار انسانى با اسیر
پرهيز از ثروت اندوزى
تقويت اركان آزادى
تعامل با مخالفان
انگيزه مخالفت ها
صرف نظر نمود
اميرالمؤمنين و جنگ افروزان
خوارج، پديده صفين
خانمه
پيامدهاى نفى غدير
مسئوليت ما در برابر غدير
ترجمه خطبه حضرت رسول اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم) در غدير خم
حمد و ثناى خداوند
فرمان الهى
اعلام ولايت
اصل مهم امامت
خطر انحراف و كارشكن
دوستان و دشمنان را بشناسيد
معرفى حضرت مهدى(عجل الله فرجه الشريف)
فراخوان به بيعت
حج
احكام الهى
تنها راه هدايت
املاى متن بيعت

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه آية الله العظمى سید صادق حسينى شيرازى ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.