غدير و امامت

ابو القاسم صلواتی گلستانی

- فهرست -


آيات نازله در غديرخم
روایات اهل سنت از واقعۀ غدیر خم
خطبه غدیریه
تحقیق در معنای ولی و مولا
واقعۀ غدیر نص بر امامت یا پاسخ به شاکیان باز گشته از یمن
حدیث ثقلین : کتاب الله و عترتی یا سنتی؟
استدلال اهلبیت به حدیث غدیر بر امامت
بی اعتنائی صحابه به نص امامت
استدلال اهلبیت به حدیث غدیر بر امامت
تحریف فضائل و کتمان مطاعن
مناشده های امیر المؤ منین ع
حدیث ثقلین با سکوت بخاری و پنهان کاری مسلم
تحريف و کتمان در حدیث ثقلین
اعلام امامت هدف اصلی حجه الوداع
محققان اهل سنت و حدیث ثقلین
تاثیر حدیث ثقلین در هدایت مستبصران

 

منبع:
این کتاب از نسخه موجود در كتابخانه انديشه قم ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
در حال حاضر ندارد. کوشش می کنیم که رضایت صاحبان حقوق را انشاءالله اخذ نمائیم. در صورت عدم رضایت آنان ، دسترسی به این کتاب مقدور نخواهد گردید.