گفتمان عاشورايي

آيت الله العظمي صافي

- فهرست -


مقدمه
فصل اول: شش سؤال پيرامون يك قيام
1 - آيا عامل قيام كربلا منافع مادي بود؟
2 - آيا شرايط امر به معروف و نهي از منكر موجود بود؟
3 - آيا قيام كربلا سياسي بود؟
4 - آيا قيام كربلا ساده انگارانه بود؟
5 - آيا قيام كربلا انتحار بود؟
6 - چرا سيدالشهدا به جاي قيام شكيبايي نورزيد؟
فصل دوم :پرسش و پاسخ عاشورايي
1 - عاشورا روز وصال حسين عليه‌السلام با محبوب خويش بود؛ پس چرا سوگواري كنيم؟
2 - آيا تبرّي بر تولّي رجحان دارد؟
فصل سوم :فقه عاشورايي

 

منبع:
 این کتاب از نسخه موجود در کتابخانه آیت الله صافی گلپايگاني ( ) تهیه گردیده است و پس از تبدیل به فورمت مناسب کتابخانه ما تقدیم مومنین محترم می گردد.

اجازه مولف:
دارد.