چهل داستان و چهل حديث
از اءمير المؤ منين على عليه السلام

عبداللّه صالحى

- فهرست -


پيش گفتار
در مدح و منقبت امام علىّ عليه السلام
مختصر حالات دوّمين معصوم ، اوّلين اختر امامت
خجسته ميلاد اوّلين طلعت امامت
درخشش نور در كعبه دل ها
اوّلين نماز در هفت سالگى
روزى ارزشمند و شخصيّتى عظيم
به مناسبت عيد سعيد غدير خُم
نماز چرا؟ و مفهوم حقيقى آن
( سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله بعد از دفن ، در مسجد قبا)
(يك خلاف ، پنج نوع مجازات !)
(توكّل يا بى عارى )
(سه كار مشكوك و مقبول )
( شكافتن قبر و مفقود بودن مرده لوطى )
(احساس مسئوليّت و عاقبت انديشى )
(يك پياده و هشت سواره )
(ظهور بى دينى 69 نفر با دو كرامت )
(شخصيّتى غريب در دنيا)
(خشم شيطان در برابر سكوت )
(سخن گفتن با خورشيد!)
(خاموشى چراخ و شنيدن خواسته )
(روش رفتن به ميهمانى )
(اهميّت يك ضربت شمشير يا عبادت جنّ و انس ؟!)
(هماهنگى رهبر مسلمين با تهيدستان )
(قضاوت يا علم آشكار)
(تهيّه گلابى و سيب از سنگ )
(بناى مسجدى بر روى دو قبر)
(قضاوت با اءرّه )
(بهترين خواسته و بهترين پند)
(گردنبند دختر سلطان و اهميّت محاسبه )
( نماينده امام عليه السّلام در بين جنّيان )
(قطع دست سارق و اتّصال مجدّد)
(اهميّت كمك به همسر)
(غم عيال و نجات از آتش )
(ماليات از كشاورزان )
( حال دوزندگان ، در قيامت )
(خفه كردن هفتاد نفر هندى )
( پنج نان و سوّمين نفر)
(شجاعت و مردانگى يا دفاع از ولايت )
(نماز جماعت يا تخريب خانه )
(برخورد امام عليه السّلام با شير)
( قضاوت در ضمانت الاغ يا گاو نر)
(اهميّت عيادت از مريض مخالف )
(تحويل وصاياى نبوّت و امامت )
(علّت قتل و ترور حضرت سلام اللّه عليه )
(در عزاى امام علىّ عليه السلام )
(پنج درس آموزنده و ارزنده )
(علىّ عليه السّلام امام ناشناخته )
(چهل حديث گهربار منتخب )