آداب و احکام حج

علی عراقچی همدانی

- ۱ -


بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین
سپاس پروردگار مهربانی را که ما را بوسیله خلیلش ابراهیم(ع) بخانه پاک خود دعوت فرمود درود خداوند بر فرزندان ابراهیم(ع) آخرین و برترین فرستاده خدا محمد(ص) که با تعلیم مناسک حج ما را از قید بندگی غیر خدا آزاد کرد احرام رمز دور کردن هر آنچه غیر حق است طواف درسی است که می‏گوید باید منحصرا بر گرد کوی حق بگردی و حال که جز با خدا رابطه نداری لیاقت‏یافتی که در پیشگاهش به نیایش آئی و به نماز بایستی ولی پشت مقام ابراهیم(ع) که امام است‏یعنی بدان به دربار ما راه ندارد کسی که بی‏امام بیاید یا جلو امامش حرکت کند سعی می‏گوید برای رسیدن به آب حیات باید با سعی و کوشش و توکل بخدا حرکت کنی تا خدایت از زمین سوزان چشمه زمزم دهد بدنبال آن آلودگی قهری را هم زایل کن تقصیر ناخن و مویت را بگیر و کوتاه کن تا جای پائی برای شیطان در وجودت نباشد که آلودگان طعمه شیاطین هستند و حال که چند قدم بدنبال امامت بطرف خدا برداشتی لایق شدی تا نور معرفت را دریابی پس مجرد شو احرام ببند و به بیابان عرفات بیا با توقفت جرعه‏ای بنوش ولی کار را تمام شده حساب مکن پویا باش به محل دیگر برای دریافت انواری دیگر در سرزمین مشعر بمان و توقف کن توقفی که خود یک حرکت است نه ضد حرکت که بی‏حرکتی همان مرگ است جلو بیا که آرزو و هدفت نزدیک است بسرزمین منی خوش آمدی در اینجا با زنده کردن خاطره ابراهیم(ع) باید با اراده قوی و تکیه بر خدا از هر چه دلبری دارد و در دلت راه یافته در راه خدا بگذری گرچه فرزندی پاک مانند اسماعیل(ع) باشد ولی قبلا شیطان را سرکوب کن تا جلوگیرت نباشد (رمی جمره عقبه) حال که از شر شیطان رها شدی همه چیزت را قربان و قربانی کن و آگاه باش آلودگیها را گرچه قهری نادیده مگیر مغز و سرت را پاک کن سر بتراش حلق یا تقصیر مقداری از مو و ناخن بگیر حالا تا حدودی آزاد و بزرگ شدی دیگر لباس دوخته و غیر آن قید و بندت نیست بپوش ولی بدان چند شبی در این سرزمین منی باید بمانی شبها با خدایت راز و نیاز کنی و روزها در میدان جهاد با مظاهر شیطان استعمار و استثمار و استحمار نبرد کنی رمی جمرات سه‏گانه و اینست رمز زندگی دنیا و تا در اینجا هستی این جهاد و مبارزه ادامه دارد زندگی دنیا همان جهاد است تا روزی که پیروزمندانه بروی رجوع بخدا کنی وارد مکه شوی اینجا مرحله دیگری است‏حالا خدا است که مهمانداری و ضیافت می‏کند و با تکرار طواف خانه و نیایش و سعی بین صفا و مروه و پاک کردن غبار راه و باز هم طواف و نماز ابراهیم‏وار باید گواهینامه پرافتخار بنده بودن را از دست ربت بگیری و با این سند افتخار بشهر و دیارت برگردی و همچنان بنده بمانی و این سیر و سیاحت الهی را فراموش نکنی تا ملاقات پروردگارت که شیطان در کمین عهدشکنان و فراموش کاران است.

و بدان این عبادت بزرگ و حرکت عظیم جز با یاد گرفتن مسائلش سالم در نمی‏آید و هیچگونه اثری نخواهد داشت با مطالعه مکرر این مجموعه مختصر که برگزیده‏ای است از مسائل فراوان حج به مسائل ضروری آشنا شو تا اعمال صحیح بجا آوری.

مسائلی که در اینجا جمع‏آوری شده و با قلمی ساده نگارش یافته منحصرا مطابق با فتوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی مد ظله می‏باشد که در مناسک حج فرموده‏اند و در پایان ترجمه آزاد چند حدیث اضافه گردید زیرا که نور خدا در گفتار رسول خدا(ص) و ائمه هدی(ع) آشکار است باین امید که قلب و جامعه ما هرچه بیشتر منور گردد.

و ما توفیقی الا بالله و هو حسبی و نعم الوکیل

(جمعه 17 رمضان 1402 قمری)

سالگرد غلبه ایمان بر کفر (جنگ بدر)

18 تیر ماه 1361 شمسی

قم - علی عراقچی همدانی